Het Stenen Archief - Only completed research

[6715]

(123)018
4
Hasselt, van
Hendriena Filippus
Hindele d.v. Uri
Odewald
Asser Lazarus Odewald
Filippus Heijmans & Betje Machiels
00-12-1788 (zie opm.)
Kislev 5549 (zie opm.)
Hasselt
03-05-1859
29 Nissan 5619
Schildwolde
Slochteren (Kolham)
05-05-1859//1 Iyar 5619
Geen Nederlandse tekst
אשה יראת ה היא תתהלל

פ"ט
אשת חיל עטרת בעלה
הצנועה והחסודה מרת
הינדלא בת כ"ה אורי
אשת אשר אדעוואלד
מכפר שכילדוואלדא
הלכה לעולמה ביום ג
כ"ט ניסן ונקברת בש"ט
ר"ח אייר בשנת טוב
אחרית דבר לפ"ק

תנ צ ב ה 
Een Godvrezende vrouw, zij zal geprezen worden
Hier is geborgen
Een flinke vrouw, de kroon van haar man,
De bescheidene en vrome mevrouw
Hindele dochter van de ge'eerde heer Uri
De vrouw van Asher Odewald
Uit het dorp Schildwolde
Zij ging naar haar Eeuwige Leven op dinsdag 
29 Nissan en werd begraven in goede naam op
Rosh Chodesh (Nieuwemaandag van) Iyar  (**) in het jaar 
"Het einde van een ding is beter....] *-5619

T N Ts B H 
De eindspreuk is uit Prediker 7:8. Hieruit geven de gepunctueerde letters  de cijferwaarde van het overlijdensjaar (5)619.

De bovenspreuk en de eerste regel zijn uit Spreuken 31 (Eshet Chail)

*-De volledige spreuk is:- "Het einde van een ding is beter dan zijn begin."

(**)-Rosh Chodesh Iyar heeft in dit jaar twee dagen 30 Nissan en
1 Iyar. Er is van uitgegaan, dat de begrafenis op de tweede dag Rosh Chodesh = 1 Iyar plaats vond, omdat dan het gebruikelijke verschil van twee dagen tussen de dag van overlijden en de dag van de begrafenis wordt aangehouden, hoewel dit uit de tekst niet op te maken valt.

Bron: Family Search - Huwelijkse Bijlagen (image 17 uit 402), Slochteren, Aktenr. 7

Alleen het deel met geboorte-informatie van "Hendrina Heijmans" in het Frans is nog aanwezig. Hierin wordt vermeld dat getuigen verklaren Hendrina Heijmans, dochter van Philip Heijman, slager, en Bette Machiel, wonende te Hasselt, heel goed te kennen. Dat Hendrina, nu wonende te Scherwoude, geboren is in Hasselt in het jaar 1788, maar dat zij haar juiste geboortedatum niet weten. Ze hebben haar en haar ouders heel goed gekend tijdens haar jeugd en waren aanwezig gedurende de tijd van haar geboorte.

Hoewel hierin alleen haar geboortejaar werd bevestigd, wordt haar geboortemaand in verschillende bronnen als december vermeld (o.a. http://www.sjoa-drenthe.nl/humogen/family.php?database=humo3_&id=F101&main_person=I7940). Daarom is deze maand bij het bepalen van haar Joodse geboortedatum aangehouden. 

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 

Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Slochteren
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 71
Aangiftedatum: 03-05-1859 
Overledene Hendriena Fillippus van Hasselt
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 03-05-1859
Leeftijd: 70
Overlijdensplaats: Schildwolde gem. Slochteren 
Vader Filippus Heiman 
Moeder Betje Machiels, overleden te Hasselt  
Partner Aster Lazarus Odewald, overleden te Hasselt
Relatie: echtgenote 
Nadere informatie  geboortepl: Hasselt Overijssel; beroep vader: koopman 

Uur van overlijden: des voormiddags te elf uur

Zij was echtgenote van (123)010, moeder van (123)068 en (123)044, grootmoeder van (123)040 en schoonmoeder van (123)078.

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk 
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Slochteren
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7
Datum: 30-06-1813 
Bruidegom Asser Lazarus Odewald
Geboorteplaats: Schildwolda 
Bruid Hinderiena Fylippus Haiman
Geboorteplaats: Hasselt
Vader bruidegom Lazarus Jacobs Odewald 
Moeder bruidegom Medel Assers Cohen 
Vader bruid Fylippus Haijman 
Moeder bruid Bette Magiels 
Nadere informatie  beroep bruidegom: slagter; beroep vader bruidegom.: slagter; beroep moeder bruidegom: slagersche; beroep vader bruid: slagter; bruidegom 22 jaar; bruid 24 jaar

Het echtpaar had vier kinderen die allen in Schildwolde geboren zijn.

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/134050/elize-de-vries-odewald
Hun kleindochter Eliza de Vries-Odewald (van hun zoon Heiman en Henriëtte Hausmann) is op 20-03-1943 in Sobibor vermoord. Haar zoons Izaak de Vries en Heiman Asser de Vries zijn op 28-02-1943 in Auschwitz en op 31-03-1944 in Midden-Europa vermoord.

2021/12/31
bnnch