Het Stenen Archief - Only completed research

[6716]

(123)019
3
Cohen
Hester Josephs
Esther d.v. Joseef ha-Cohen
Coltof
Jacob Arons Coltof
Joseph Salomons Cohen & Lea Nathans
10-10-1788 (zie opm.)
9 Tishri 5549 (zie opm.)
Veenendaal
08-11-1871
24 Cheshvan 5632
Sappemeer
Slochteren (Kolham)
10-11-1871//26 Cheshvan 5632
Geen Nederlandse tekst
ותבא אסתר לפני המלך
פ"ט
האשה חשובה א"ח
מ אסתר בת כמ"ר יוסף הכהן
אשת כ יעקב כלטוב הלכה
לעולמה ביום ד כ"ד מרחשון
ונקברת בשם טוב בעש"ק כ"ו בו
שנת יהללוה בשערים מעשיה
לפ"ג

ת נ צ ב ה 
האשה חשובה צ"ל האשה החשובה
כ"כ לחזור על כך בקיצור א"ח מיותר
En Esther kwam voor de Koning
Hier is geborgen
De belangrijke vrouw, een vooraanstaande vrouw
Mevr. Esther dochter van de ge'eerde heer, de heer Joseph ha-Cohen
De vrouw van de ge'eerde Ya'akov Coltof-zij ging 
Naar haar Eeuwige Wereld op woensdag 24 Marcheshvan
En werd begraven in goede naam op de vooravond van de Heilige Shabbath (vrijdag) de 26ste daarvan in het
Jaar "Haar daden zullen in de poorten geprezen worden"-5632 
vlg. de grote telling

T N Ts B H 

De bovenspreuk verwijst naar het Boek Esther.

De bron voor de spreuk die het overlijdensjaar weergeeft is Spreuken 31:31.
De gepunctueerde letters geven de cijferwaarde van het jaar 5632 vlg. de grote telling (dwz dat het duizendtal-5000-in de telling is inbegrepen)

Volgens haar overlijdensakte is zij in 1788 geboren in Veenendaal.

In De JoodseGemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en omliggende dorpen 1724-1950 van E.P. Boon en J.J.M. Lettinck, p. 308 wordt haar geboortedatum echter vermeld als 10-10-1788.

Aangezien het uur van haar geboorte niet bekend is, kan haar geboortedatum volgens de Joodse kalender niet met zekerheid worden vastgesteld.

Genoemd boek is ook de bron voor de begraafdatum.

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Sappemeer
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 79
Aangiftedatum: 08-11-1871 
Overledene Hester Josef Cohen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 08-11-1871
Overlijdensplaats: Sappemeer 
Vader Josef Cohen 
Moeder Lea NN 
Partner Jacob Aron Coltof, overleden te Martenshoek, gem. Hoogezand
Relatie: weduwe 
Nadere informatie  geboortepl: Veenendaal 01-01-1788; beroep overl.: oud koopvrouw 

Uur van overlijden: des morgens te acht uur

 

 

Zij was echtgenote van (123)007, moeder van (123)024, (123)027, (123)036, (123)053 en (123)075, grootmoeder van (123)069, (123)100, (123)101, (123)102 en (123)105, en schoonmoeder van (123)072 en (123)037.

Helaas is er van dit echtpaar geen huwelijksakte  gevonden. Aangezien zij in Veenendaal is geboren en hun eerste kind in maart 1810 is geboren, is hun huwelijk daar misschien in 1809 voltrokken. 

https://www.sjoa-drenthe.nl/humogen/family.php?id=F5490&main_person=I9736
Het echtpaar had negen kinderen, van wie acht in Friesland zijn geboren. Het laatste kindje, Israel Colthof is in Ten Boer geboren en een jaar later in Noorddijk overleden.

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/122142/ester-magnus-zuidema
Hun kleindochter Ester Magnus-Zuidema is op 23-07-1943 in Sobibor vermoord, en haar vier dochters - Nathaliena van Dam-Magnus, Eva Henderika de Vries-Magnus, Roziena de Vries-Magnus en Betje Meijer-Magnus - zijn in Auschwitz vermoord.

Hun kleindochter Leentje Cohen-Zuidema is op 05-10-1942 in Auschwitz vermoord, en haar dochter Roosje de Vries-Cohen in Sobibor en haar dochter Hendrika Cohen-Cohen in Auschwitz.

Verdere bijzonderheden
Bron: De Joodse Begraafplaatsen in de Provincie Groningen van Han Lettinck, p.65-66
"Zij was koopvrouw, net als veel Joodse vrouwen, die mee de kost verdienden. Zo zal Jacob in dit geval het slachthuis beheerd hebben en zij de winkel. Ze was vijf jaar ouder dan hij."

2021/12/31
bnnch