Het Stenen Archief - Only completed research

[6719]

(123)022
3
Visser
Saartje (Sophia)
Sjprints d.v. Ephraim (zie opm.)
van Coevorden
Izaak (Itzchok Itzik) Salomon van Coevorden
Ephraim Levie Visser & Kaatje Hartog Herschel
02-05-1803
10 Iyar 5563 (zie opm.)
Amersfoort
01-10-1874
20 Tishri 5635
Slochteren
Slochteren (Kolham)
Saartje Ephraim Visser
geb. 2 Mei 1803
overl. 1 October 1874

De tekst is moeilijk leesbaar.
Haar Hebreeuwse naam op de steen is niet "Sara" maar "Sjprints".
פ"ט
האשה חשובה מרת
שפרינץ אשת כ איצק
 בן פו"ט כ"ה זלסן פון 
קוברדן נפטרת ד דה"ה 
סוכת שנת תרל"ה לפ"ק

ת נ צ ב ה 
בצביעה מחדש נעשו טעויות רבות

חשובה צ"ל החשובה  אך ייתכן שכך היה במקור
פו"ט צ"ל פו"מ
זלסן צ"ל זלמן
דה"ה צ"ל דח"ה שנת 


Hier is geborgen
De belangrijke vrouw, mevrouw
Sjprints de vrouw van de ge'eerde Itsek
Zoon van de bestuurder en leider de ge'eerde heer Zalman van
Coevorden, overleden op de vierde tussendag van 
Soekoth (het Loofhuttenfeest) in het jaar 5635

T N Ts B H 

Bron: Family Search - Huwelijkse Bijlagen 03-06-1825  
Archieflocatie  Het Utrechts Archief 
Gemeente: Amersfoort
Aktenr: 39
Burgerlijke Stand Extract - Stad Amersfoort
"Uit het Geboorte Register van de Israëlitische Gemeente alhier is geëxtraheerd dat Saartje, dochter van Ephraim Visser op den tweden Meij des jaars Achttienhonderd en drie is gebooren."Aangezien het uur van haar geboorte niet bekend is, kan haar geboortedatum volgens de Joodse kalender niet met zekerheid worden vastgesteld.

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 

Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Slochteren
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 139
Aangiftedatum: 01-10-1874 
Overledene Saartje Visser
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 01-10-1874
Leeftijd: 71
Overlijdensplaats: Slochteren 
Vader Ephraim Visser, overleden
Moeder Kaatje Herschel, overleden
Partner Izaak Salomon van Coevorden
Relatie: weduwe 
Nadere informatie  geboortepl: Amersfoort 

Uur van overlijden: "des nachts te een uur"

Zij was een echtgenote van [Groningen (Moesstraat)] (300)2-301 en schoondochter van (300)2-37.

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Gemeente: Amersfoort
Datum: 03-06-1825
Aktenr: 39
Bruidegom: Isaak Salomon van Coevorden
Leeftijd: 20
Plaats van geboorte: Groningen
Bruid: Saartje Visser
Leeftijd: 22
Plaats van geboorte: Amersfoort
Vader bruidegom: Salomon Izak van Coevorden
Moeder bruidegom: Frauke van Praagh
Vader bruid: Ephraim Levi Visser
Moeder bruid: Kaatje Herschel

"Uit het register van den Burgerlijken Stand alhier is geëxtraheerd dat Ephraim Levie Visser echtgenoot van Kaatje Hartog Herschel op den Achtsten Januarij des jaars Achttienhonderd en tweeentwintig is overleden."https://www.sjoa-drenthe.nl/humogen/family.php?id=F1407&main_person=I2347
Het echtpaar had 10 kinderen, van wie negen in Groningen zijn geboren, van wie een leveloos geboren meisje en drie kinderen die minder dan een jaar zijn geworden. Het tiende kindje, Betsalel van Coevorden, werd in Amersfoort geboren in 1838.

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/226980/doriena-frederika-muntendam-van-coevorden
Hun kleindochter Doriena Frederika Muntendam-van Coevorden is op 11-06-1943 in Sobibor vermoord.

Verdere bijzonderheden
Op haar steen worden niet haar ouders vermeld, maar haar echtgenoot Izak en zijn vader Salomon van Coevorden, die een belangrijke man in de stad Groningen was.

"Extract uit het besnijdenisregister van den besnijder Salomon Izak van Coevorden is geëxtraheerd dat Itzchok Itzik zoon van de bovengemelde besnijder, op den 29 April 1805 is besneden."

Op zijn Militie Certificaat wordt zijn geboortedatum vermeld als 22-04-1805. Dit komt overeen met de teruuggerekende geboortedag vlg. de besnijdenisdatum.

Verder wordt vermeld dat hij "gewoonlijk genaamd" is Izaak Salomon van Coevorden" en dat Saartje Visser is "ook wel genaamd Sophia".Bron: De Joodse Begraafplaatsen in de Provincie Groningen, Han Lettinck, p 150-152.
Hij [Salomon] kwam net als zijn broer Mozes in het einde van de achttiende eeuw uit Coevorden naar Groningen.

"Salomon trouwde met een dochter van een bestuurder van de Israëlitische gemeeente van Groningen, namelijk Frouwke Salomons van Praag. Ze kregen negen kinderen.
Rond 1811 woonde Mozes aan de Herestraat en was koopman-negociant, Salomon had hetzelfde beroep en woonde aan de Vismarkt.
Hij was 'negociant' in effecten en Collecteur van de Staatsloterij.

Het collecteurschap was een vertrouwenspositie, hier ging immers veel geld om. Er waren slechts weinig collecteurs, omdat zij van de totale inleg een percentage kregen.

Salomon was net als zijn broer bestuurder van de Israëlitische gemeente Groningen. Hij hield toezicht op de Joodse zaken in de 31ste militaire divisie, die vanaf 1812 in Groningen was gelegerd en een jaar later hield hij ook toezicht op het vlees voor Joodse soldaten. Vanaf 1821 was hij net als zijn broer mohel

Salomon van Coevorden is, evenals zijn broer, op de begraafplaats aan de Moesstraat begraven. Op beide stenen staan de instrumenten van de besnijder. Verder worden Salomons verdiensten voor de Joodse gemeenschap breed uitgemeten. Bovenaan de steen staat bij hem het vrijmetselaarssymbool: de passer en de haak in het oneindigheidsteken van de ouroboros, de slang die zich in zijn eigen staart bijt. Dat Salomon van Coevorden in het begin van de negentiende eeuw lid was van een loge toont aan dat hij een aanhanger was van de Verlichting. Het lidmaatschap van de Vrijmetselarij was voor aanzienlijke Joden een vorm van emancipatie."


2022/01/15
bnnch