Het Stenen Archief - Only completed research

[6720]

(123)023
4
Haalman
Hendelena (Hendeleena)
Hindele d.v. Perets (zie opm. bij de steen)
Dijkstra
Jozeph (Josef) Dijkstra
Peres Haalman & Martha Levie Simons
04-11-1835
12 Cheshvan 5596
Martenshoek, gem. Hoogezand
19-11-1875
21 Cheshvan 5636
Sappemeer
Slochteren (Kolham)
21-11-1875//23 Cheshvan 5636
HENDELEENA DIJKSTRA
GEBR. HAALMAN.


De namen van haar ouders worden niet op de steen vermeld; de naam van haar echtgenoot wordt alleen genoemd.
פ"ט
אשת חיל תפארת  במעשיה
מובחרת בכל מדה ישרה
לבעלה ובניה מרת הענדלא
אשת יוסף  נפטרה ביום
ערב שבת קדש כ"א מרחשון
ונקברה ביום א כ"ג בו שנת
תרל"ו לפ"ק

ת נ צ ב ה 
מוכחרת צ"ל מובחרת
כ"נ צ"ל כ"ג
(שיבושים בצביעה מחדש)
Hier is geborgen
Een flinke vrouw, pralend in haar daden,
Een uitverkorene volgens iedere rechtschapen maatschaf voor haar man en haar zonen, mevrouw Hendele ,
De vrouw van Joseef, overleden op de dag van de vooravond van de Heilige Shabbath (vrijdag) 21 Marcheshvan
En werd begraven op zondag de 23ste daarvan in het jaar
5636

 Bron  Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Hoogezand
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 166
Datum: 05-11-1835  
Kind: Hendelena 
Geslacht: V  
Datum van geboorte: woensdag 04-11-1835
Geboorteplaats: Martenshoek, huisnr. A16  
Vader: Peres Haalman, inlandsche kramer te Martenshoek  
Leeftijd: 39 jaar  
Zijn huishoudster en moeder van het kind: "Martha Levie Simons, oud zesentwintig jaren en inlandsche kramer van beroep, ongehuwde dochter van Levie Simons, inlandsche kramer, en Frouke Davids, ehelieden te Martenshoek". 
In de marge staat de volgende tekst: "Bij huwelijksakte in dato zevenentwintigsten augustus achttienhonderd veertig is het kind in nevenstaande akte vermeld door Peres Haalman en Martha Levie Simons voor hunne wettige dochter erkend geworden. 

Uur van geboorte: des middags om twaalf uur

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Sappemeer
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 92
Aangiftedatum: 20-11-1875 
Overledene Hendelena Haalman
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 19-11-1875
Leeftijd: 40
Overlijdensplaats: Sappemeer 
Vader Peres Haalman, koopman te Kalkwijk
Moeder Martha Simons, koopvrouw te Kalkwijk  
Partner Joseph Dijkstra, winkelier te Sappemeer
Geboorteplaats: Kalkwijk, gem. Hoogezand
Uur van overlijden: des namiddags te een uur

Ze is een dochter van (123)048 en (123)029, een zus van (123)091, [Wageningen] (136)376, [Bussum] (149)i3-13, [Appingedam] (351522 en [Diemen (400)b07-28, tantezegger van (123)033a en (123)037,  schoonzus van (123)092, en een tante van [Den Haag (Wassenaar)] (174)x02-01 en [Diemen] (400)u03-020.

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk 
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Hoogezand
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 30
Datum: 21-05-1863 
Bruidegom Jozeph Dijkstra
Geboorteplaats: Veendam 
Bruid Hendelena Haalman
Geboorteplaats: Martenshoek, wonende te Kalkwijk 
Vader bruidegom Izaäk Nathans Dijkstra, overleden 
Moeder bruidegom Saartje Samuels Cohen 
Vader bruid Peres Haalman, wonende te Kalkwijk 
Moeder bruid Martha Levie, wonende te Kalkwijk 
Nadere informatie  beroep bruidegom: kramer; beroep vader bruidegom.: vleeschhouwer; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 28 jaar; bruid 27 jaar 

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbcore/10497.shtml

Hendelena kwam uit een gezin van acht kinderen. De eerste twee, Hendelena en Levie, zijn bij het huwelijk van hun ouders in 1840 geëcht.

Hendelena en Jozeph hadden acht kinderen: Saartje (1864), Martha (1865), Bertha (1866) en Peres (1867) waren in Kalkwijk geboren, en Samuel (1869), Nathan (1871), David (1873) en Marcus (1875) in Sappemeer. 

Marcus, hun laatste kindje, was op 23-07-1875 geboren en op 28-11-1877 overleden, twee jaar na de dood van zijn moeder.

De Joodse Gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en  omliggende dorpen 1724-1950, E.P. Boon en J.J.M. Lettinck, p. 70: 

"Als mensen zich zonder kerkelijke of gemeentelijke hulp trachtten te redden werd dat toegejuicht. Nathan en Marcus Haalman waren er een voorbeeld van. Zij namen na de dood van hun zwager Jozeph Dijkstra in 1880 de zeven kinderen van hem en hun reeds in 1875 overleden zuster Hendelina Haalman in huis. Ze vroegen voor de verzorging van de kinderen geen ondersteuning van het armbestuur, wel wilden ze collecteren om de kinderen van het nodige te voorzien. Zo'n collecte kostte het armbestuur niets en men was ervan overtuigd dat deze kinderen in 'armoedige, hoogst beklagenswaardige en treurige omstandigheden' verkeerden. De collectevergunning werd daarom vlot verleend."

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/223257/leentje-haalman

Vier kinderen van haar broer Marcus zijn in de Shoah omgekomen:

Leentje Haalman en Schoontje Haalman zijn op 23-04-1943 in Sobibor vermoord, en Marika Haalman op 09-04-1943. Peres Haalman en zijn echtgenote Kaatje Vega zijn op 01-10-1942 in Auschwitz vermoord.

Vier kinderen van haar broer Nathan zijn in de Shoah omgekomen: Martha Simons-Haalman en haar echtgenoot Sam Simons zijn op 28-05-1943 in Sobibor vermoord. Hun zoon Nathan is op 23-04-1943 in Sobibor vermoord en hun dochter Geeltje Lievendag Simons op 11-12-1942 in Auschwitz. 

Hendrina Simons Haalman en haar echtgenoot Jacob Simons zijn op 20-03-1943 in Sobibor vermoord.

Betje Valk Haalman en haar echtgenoot Philip Valk zijn op 20-03-1943 vermoord in Sobibor, en hun dochter Gaaltje Gelina de Jong-Valk op 12-10-1942 in Auschwitz. 

Philip Levie Haalman en zijn echtgenote Eva Sanders zijn op 19-10-1942 in Auschwitz vermoord, evenals hun dochter Mietje de Jong-Haalman. Hun zoon Levie Comprecht Haalman, zijn echtgenote Elise de Jonge en hun dochtertje Eva Selina (7 maanden) zijn op 12-11-1942 in Auschwitz vermoord. Hun zoon Eduard Haalman is op 31-01-1943 in Auschwitz vermoord.
2022/01/15
bnnch