Het Stenen Archief - Only completed research

[6721]

(123)024
4
Coltof
Leentje Jakob
Lea d.v. Ya'akov
Cohen
Salomon Fridman (Freerk) Cohen
Jakob Arons Coltof & Hester Josephs Cohen
09-03-1810 (zie opm.)
7 Adar II 5573 (zie opm.)
Gorredijk
11-03-1877
26 Adar 5637
Sappemeer
Slochteren (Kolham)
13-03-1877//28 Adar 5637
פ"ט
אשת חיל תפארת בעלה
ובניה ה"ה מרת לאה בת ר יעקב
כאלטאף אשת שלום בר יהודא
הכהן ימי שנותיה היו שבע וששים
שנה הלכה לעולמה ביום א כ"ו
אדר ונקברה ביום ג כ"ח בו 
תרל"ז לפ"ק

ת נ צ ב ה Hier is geborgen
Een flinke vrouw, de pracht van haar man
en haar zonen, dit is mevrouw Lea dochter van de heer Ya'akov
Coltof, vrouw van Shalom zoon van de heer Yehuda
Ha-Cohen, het aantal  dagen van haar levensjaren was 67
jaar, zij ging naar haar Eeuwige Wereld op zondag 26
Adar en werd begraven dinsdag de 28ste daarvan 
5637

T N Ts B H 


Voor de Akte van Bekendheid verklaarden zeven getuigen op 25-02-1835 voor de Vrederechter van het Kanton Beetsterzwaag, Provincie Vriesland "zeer wel te kennen Leentje Jakob Coltof zonder beroep, wonende te Maartenshoek, dochter van Jakob Arons Coltof en Hester Jozefs Cohen, echtelieden wonend te Maartenshoek, en te weten dat zij te Gorredijk geboren was den negenden Maart des Jaars eenduizendachthonderdentien, hetwelk hun kennelijk was, aangezien zij gemeenzame vrienden van haar en haar ouders waren en haar van jongs af kenden; dat zij niet gedoopt was en daarvan derhalven geen bewijs konden bekomen, uit hoofde zij tot de Israelitische Gemeente behoorde, waarbij geen kinderdoop plaatsheeft en geen akte van geboorte was opgemaakt."


Aangezien haar uur van geboorte niet bekend is, kan haar geboortedatum volgens de Joodse kalender niet met zekerheid worden vastgesteld.

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Sappemeer
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 22
Aangiftedatum: 12-03-1877 
Overledene Leentje Jakob Coltof
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 11-03-1877
Leeftijd: 67
Overlijdensplaats: Sappemeer 
Vader Jakob Arons Coltof, overleden te Hoogezand
Moeder Hester Jozefs Cohen, overleden te Sappemeer  
Partner Salom Fridman Cohen, vleeschhouwer te Sappemeer
Relatie: echtgenote 
Nadere informatie  geboortepl: Gorredijk 

Uur van overlijden: des morgens te vijf uur

Zij was echtgenote van (123)051, dochter van (123)007 en (123)019, moeder van (123)052 en (123)120),  zus van (123)027, (123)036, (123)053 en (123)075, tante van (123)069, (123)100, (123)101, (123)102 en (123)105, en schoonzus van (123)072 en (123)037.

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk 
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Sappemeer
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 12
Datum: 20-08-1835 
Bruidegom Salom Fridman Cohen
Geboorteplaats: Sappemeer 
Bruid Leentje Jakob Coltof
Geboorteplaats: Gorredijk 
Vader bruidegom Levie Cohen 
Moeder bruidegom Gijltje Salles 
Vader bruid Jakob Arons Coltof 
Moeder bruid Hester Jozefs Cohen 
Nadere informatie  beroep bruidegom: vleeschhouwer; beroep vader bruidegom.: vleeschhouwer; beroep vader bruid: koopman; bruidegom 29 jaar; bruid 25 jaar 

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbcore/1382.shtml
Het echtpaar had acht kinderen die allen in Sappemeer zijn geboren.

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/168076/freerk-cohen
Twee kinderen van hun zoon Jozef zijn in de Shoah omgekomen:
Freerk Cohen is op 05-10-1942 in Auschwitz vermoord, zijn echtgenote Sara Hirsch op 09-04-1943 in Sobibor,  hun zoon Simon Azarja Cohen is op 31-03-1944 in Midden-Europa en hun zoon Jozef Cohen op 04-06-1943 in Sobibor.

Zadok Cohen en zijn echtgenote Esther Zion zijn op 17-09-1942 in Auschwitz vermoord.

Bron: Family Search - Huwelijkse Bijlagen (image 571 uit 808)  
Gemeente: Sappemeer  
Datum: 20-08-1835
Aktenr: 12
Aktenummer: 12
Datum: 20-08-1835 
Volgen het Extract uit het Register van besnedenen, gehouden door de besnijder M.I. van Coevorden" werd "Salomon Fridman zoon van Levie Cohen te Sappemeer" besneden op 6 October 1805. Zijn geboortedatum op het Nationale Militie Certificaat werd vermeld als 30-09-1805.

Volgens de tradtionele periode van de besnijdenis na de geboorte zou dit in feite 29 september moeten zijn.

Verdere bijzonderheden

Bron: De Joodse Gemeenschappenin Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en  omliggende dorpen 1724-1950, van E.P. Boon en J.J.M. Lettinck, p. 91

"In het derde kwart van de negentiende eeuw veranderde de werkwijze van slagers langzamerhand. Slachtingen bij klanten aan huis bleven bestaan, maar men ging eveneens speciale slachtplaatsen inrichten. Zo kochten Freerk Cohen en zijn vrouw Leentje Jacobs Colthof [...] in 1863 een huis te Sappemeer, waarbij een slagerij was. Deze slagerij was tegelijkertijd opslagruimte voor boter, erwten, appels, aardappen en zelfs petroleum, het geen duidelijk maakt dat er geringe eisen aan zo'n slachtruimte werden gesteld.
Later moesten voor zulke slachterijen hinderwetvergunningen aangevraagd worden."
2022/01/05
bnnch