Het Stenen Archief - Only completed research

[6722]

(123)025
5
Cohen
Brendel (Betje)
Brendele d.v. Eliezer (zie opm.)
Aptroot
Heiman Aptroot
Lazarus Samuels Cohen & Sientje Samuels ten Brink
09-03-1848
5 Adar II 5608
Veendam, Westerdiep
14-12-1879
29 Kislev 5640
Martenshoek, gem. Hoogezand
Slochteren (Kolham)
1 Tevet 5640//16-12-1879
Rusplaats van

BETJE APTROOT-COHEN
De naam van haar echtgenoot wordt genoemd op haar steen, maar niet die van haar vader.
פ"ט
אשה ישרה ונעימה
הלכה בדרך תמימה
פרשה לעני את כפה
כי מעשה הצדקה היתה כל חפצה
אשה מרת ברענדלא אשת כ חיים
נפטרה ביום ער"ח טבת והלכה
למנוחת קברה ביום ב א דר"ח
טבת שנת תר"מ לפ"ק

ת נ צ ב ה 

בשורה זו : כי מעשה הצדקה היתה כל חפצה
יש טעות בדיקדוק
צ"ל מעשה הצדקה היה
Hier is geborgen
Een rechtschapen en aangename vrouw
Die ging op de ingetogen weg
Naar de arme strekte zij haar handpalm uit
Want de daad der armhartigheid was haar ganse wille,
Een vrouw, mevrouw Brendele de vrouw van de ge'eerde Chaim
Overleden op de vooravond  van (de dag voor) Rosh Chodesh (Nieuwemaandag) van Tevet en zij ging
Naar de rust van haar graf op maandag de eerste dag van Rosh Chodesh
Tevet in het jaar 5640

T N Ts B H 
De eerste vier regels zijn op rijm.

Bron  Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Gemeente: Veendam
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 41
Datum van aangifte: 11-03-1848
Kind: Brendel
Geslacht: V  
Datum van geboorte: 09-03-1848
Geboorteplaats: Veendam, Westerdiep  
Vader:  Lazarus Samuëls Cohen, slager te Veendam
Leeftijd: 33 jaar
Moeder: Sientje Samuels ten Brink  
Uur van geboorte: des avonds te acht uur

Aangezien haar geboorte na zonsondergang plaatsvond, wordt deze volgens de Joodse kalender tot de volgende dag gerekend.

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 

Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Hoogezand
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 157
Aangiftedatum: 15-12-1879 
Overledene Brendel Cohen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 14-12-1879
Leeftijd: 31
Overlijdensplaats: Martenshoek gem. Hoogezand, winkelhuis A22  
Vader Lazarus Cohen, wonende te Veendam
Moeder Sientje ter Brink, wonende te Veendam  
Partner Heiman Aptroot,  vleeschhouwer te Martenshoek
Relatie: echtgenote 
Nadere informatie  geboortepl: Veendam; beroep vader: vleeschhouwer 

Uur van overlijden des nachts te een uur

 

 

Zij was de eerste echtgenote van (123)115 en een zus van zijn tweede echtgenote (123)114, moeder van (123)087, dochter van (123)046 en [Veendam] (186)0427, en zus van [Den Haag (Wassenaar)] c01-11.

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk 
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Veendam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 74
Datum: 18-12-1872 
Bruidegom Heiman Aptroot, wonende te Hoogezand
Geboorteplaats: Leek 
Bruid Brendel Cohen, wonende te Veendam
Geboorteplaats: Veendam 
Vader bruidegom Mozes Heiman Aptroot, wonende te Leek
Moeder bruidegom Goltje Benjamins van Berg, overleden 
Vader bruid Lazarus Samuels Cohen, wonende te Veendam
Moeder bruid Sientje Samuels ten Brink, wonende te Veendam 
Nadere informatie  beroep bruidegom: slager; beroep vader bruidegom.: slager; beroep vader bruid: slager; bruidegom 30 jaar; bruid 24 jaar 

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbeli/9563.shtml
Brendel en Heiman hadden vier kinderen van wie twee in de Shoah zijn omgekomen:
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/29048/alagonda-hendrina-aptroot
Alagonda Hendrina Aptroot is op 23-10-1873 in Hoogezand (Martenshoek) geboren en op 27-08-1943 in Auschwitz vermoord.
"Alagonda Hendrina Aptroot verbleef ten tijde van haar arrestatie door de Nazi's aan de Lepelstraat 1 (toen A194) in Groenlo bij haar zus [halfzus] Mathilda Philip(s)-Aptroot en zwager Ruben Philip(s). Ruben Philip(s) was al voor de oorlog weduwnaar en trouwde in de oorlog met Mathilde Aptroot, de zuster van zijn overleden vrouw Rosina Aptroot."
Alagonda wordt herdacht op een gedenkteken in Groenlo.

Mozes Heiman is op 26-11-1878 in Hoogezand geboren en is op 23-04-1943 in Sobibor vermoord, evenals zijn echtgenote Vrouwkje Frank. Hun zoon Herman Frederik is op 30-11-1944 in Auschwitz vermoord, Jacob Lazarus op 21-05-1943 in Sobibor en Evan Hartog op 30-09-1942 in Auschwitz. 

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/224369/mozina-cohen
Haar jongste zus Mozena is op 27-07-1858 in Veendam geboren en op 84-jarige leeftijd op 13-03-1943 in Sobibor vermoord. 
Haar laatste adres was Joodse Invalide, Weesperplein 1 in Amsterdam.
Volgens haar Archiefkaart (A01232_0158_0862) is zij op 31-06-1931 vvanuit Veendam naar Amsterdam vertrokken. Zij staat daar op verschillende adressen als dienstbode geregistreerd.

Haar zus Leentje is ruim twee jaar na haar overlijden met Heiman Mozes Aptroot getrouwd. Van hun vijf kinderen zijn drie in de Shoah omgekomen:
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/197452/bertha-davids-aptroot
Bertha Davids-Aptroot is op 09-04-1943 in Sobibor vermoord, haar echtgenoot Mozes Davids op 03-09-1942 in Auschwitz, en hun dochters Evelina Helena en Helena Allegonda (17) op 30-09-1942.

Mathilde Aptroot en haar echtgenoot Ruben Philip zijn op 28-05-1943 in Sobibor vermoord.

Bernard Aptroot is op 31-03-1943 in Extern kommando Bobrek vermoord, zijn echtgenote Margaretha Martha van Delft op 19-10-1942 in Auschwitz, en hun vijf kinderen - Helena Grietje (22), Julius (23), Heiman (18) , Alfred (14) en Lazarus Leo (10) - zijn in Auschwitz, Buchenwald en Sobibor vermoord. 

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/218223/jacques-cohen
Haar neef (zoon van haar broer Samuel) is op 25-01-1943 in Auschwitz vermoord.
Zijn laatste adres was de Joodse psychiatrische inrichting  Het Apeldoornsche Bosch.


2022/01/02
bnnch