Het Stenen Archief - Only completed research

[6725]

(123)028
4
Frank
Sieppien (Siepien) Levies
Tsiporah d.v. Yehudah `
Israëls
Heiman Nathan Israels
Levi Izak Frank & Judit Levie ten Brink
10-12-1802 (zie opm. bij de steen)
15 Kislev 5563 (zie opm. bij de steen)
Dwingeloo
02-04-1887
8 Nissan 5647
Hoogezand
Slochteren (Kolham)
Er is geen Nederlandse tekst aan deze zijde, maar aan de andere zijde die hier niet zichtbaar is, staat:
Hier rust
SIEPIEN FRANK
Wed. H. ISRAËLS
geb. 10 Jan. 5562
overl. 2 April
5647
Bron: De Joodse Gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer,Slochteren, Noord- en Zuidbroek en  omliggendedorpen 1724-1950, van E.P. Boon en J.J.M. Lettinck

In de Huwelijkse Bijlagen werd door haar ouders bevestigd dat Sieppien Frank in December 1802 is geboren. De maand en het jaar op de steen kloppen dus niet, en de precieze datum was toen ook niet bekend.
אשה יראת ה היא תתהלל
פ"ט
אשה צנועה ויקרה
מרת צפרה בת כ
יהודה אלמנת כ
חיים בן כ נתן
איסראעלס רדפה
צדקה וחסד עטרת
בעלה ותפארת בניה
הלכה לחיי עד זקינה
ושבע ימים ביום ש"ק
ח ניסן תרמ"ז לפ"ק
ת מ כ 
השורה לפני האחרונה מבחינה דיקדוקית אינה נכונה
שבע ימים צ"ל שבעת ימים

Een Godvrezende vrouw, zij zal geprezen worden
Hier is geborgen
Een bescheiden en dierbare vrouw
Mevrouw Tsipora dochter van de ge'eerde
Yehuda ,weduwe van de ge'eerde
Chaim zoon van de ge'eerde Nathan
Israels, die vrijgevigheid en barmhartigheid najoeg, de kroon
Van haar man en de sier van haar zonen
Zij ging naar het Eeuwige Leven , oud 
En verzadigd van dagen op de dag van de Heilige Shabbath
8 Nissan 5647

Moge zij in ere rusten
Bovenspreuk en een gedeelte van de tekst is uit Spreuken 31.
Bron: Family Search - Huwelijkse Bijlagen (image 50 uit 348)
Gemeente: Dwingeloo
Datum: 22-01-1829
Aktenr: 1
"Zijnde gemelde Sieppien Frank, een dochter van gemelde Levi Izak Frank, en vrouw Judit Levi ten Brink. Volgens de verklaring van den Comparant, dat zijne dochter voornoemd in de maand December achttien honderd twee in de gemeente Dwingelo geboren is." Voor de Akte van Bekendheid bevestigen zeven getuigen dat ze heel goed weten dat gemelde Sieppien Frank in 1802 in de gemeente Dwingelo geboren is. De twee laatste getuigen, haar vader en moeder, weten heel goed dat "haren dochter in de maand December achttien honderd twee geboren is."

Aangezien de juiste datum van haar geboorte niet bekend is, is hier de tiende aangehouden, de datum die op de steen staat.

Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Hoogezand
Datum van aangifte: 04-04-1887
Aktenr: 62
Overledene: Siepien Frank, renteniersche
Leeftijd: 85 jaar
Datum van overlijden: 02-04-1887
Plaats van overlijden: Hoogezand, huis D56
Geboorteplaats: Dwingelo
Vader: Levie Frank, overleden
Moeder: Judec, overleden
Echtgenoot: Heiman Israëls, overleden
Uur van overlijden: des namiddags te vier uur
Zij was echtgenote van (123)005, moeder van (123)004, (123)038, (123)054, (123)063 en [Meppel] (151)159, schoonmoeder van (123)039, (123)062 en (123)111, en grootmoeder van [Appingedam] (178)351620 en [Roermond] (176)d-13.

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Gemeente: Dwingelo
Datum: 22-01-1829
Aktenummer: 1
Bruidegom: Heiman Nathans Israël, slager
Leeftijd: 33
Datum besnijdenis, Oude Pekela: 09-09-1795
Geboorteplaats: Martenshoek, gem. Hoogezand
Bruid: Sieppien Frank
Leeftijd: 26
Geboorteplaats: Dwingelo
Geboortedatum: 01-12-1802
Vader bruidegom: Nathan Heimans Israëls, slager
Moeder bruidegom: Mendel Levij Geuns
Vader bruid: Levij Izak Frank, koopman
Moeder bruid: Judith Levies ten Brink
Verdere bijzonderheden: in de originele akte staat dat zij blijkens de Akte van Bekendheid "geboren is te Dwingelo in de maand December Achttien honderd en twee".

http://www.sjoa-drenthe.nl/humogen/family.php?database=humo3_&id=F7333&main_person=I20471
Het echtpaar had zeven kinderen die allen in de gemeente Hoogezand zijn geboren.

www.joodsmonument.nl
Twee kinderen van hun oudste zoon Levi zijn in de Shoah omgekomen.
Nathan Israëls en zijn tweede echtgenote Rachel van Engel zijn op 23-11-1942 in Auschwitz vermoord.
Sophia Odewald-Israëls is op 09-07-1943 in Sobibor vermoord en haar zoon Heiman Odewald op 31-03-1944 in Polen.

Twee kinderen van hun dochter Mendeltje van der Klei-Israëls zijn in de Shoah omgekomen:
Sophia de Vries-van der Klei is op 19-02-1943 in Auschwitz vermoord, haar dochter Rozette de Lange-de Vries en haar echtgenoot Leman de Lange op 14-01-1943, hun zoon Jacob op 31-10-1943, hun zoon Louis op 30-04-1943 in Sobibor en hun dochter Grietje op 16-07-1943 in Sobibor. Haar zoon Michiel de Vries, zijn echtgenote Agatha van Zuiden en huns zoon Sophius (14) zijn op 15-12-1942 in Auschwitz vermoord, en hun zoon Israël (16) op 28-02-1943. Haar dochter Mina de Vries en echtgenoot Lazarus de Vries zijn op 19-10-1942 in Auschwitz vermoord, hun zoon Jacob (17) op 10-05-1943 in Extern kommando Bobrek en hun zoon Samuel op 31-10-1943 in Schoppinitz.

Heiman van der Klei en zijn tweede echtgenote Rosien Joosten zijn op 11-12-1942 in Auschwitz vermoord. Zijn zoon Michiel is op 15-08-1942 in Birkenau vermoord en zijn echtgenote Jette de Jonge op 11-12-1942 in Auschwitz. Zijn dochter Sara Mina Broekema-van der Klei en haar echtgenoot Benjamin Heiman Broekema zijn op 19-11-1942 in Auschwitz vermoord, evenals hun dochtertjes Reina Rachelina Rosa (6) en Rachelina Rosa (3).

Hun kleindochter (dochter van hun zoon Nathan) Hermina Israëls en haar echtgenoot Aron de Leeuw zijn op 12-02-1943 in Auschwitz vermoord, hun zoons Nico en Siegfried op 30-04-1943, en hun zoon Max en zijn echtgenote Rosa Wolf op 16-07-1943 in Sobibor.

Drie kinderen van hun zoon Mozes zijn in de Shoah omgekomen:
Heiman Israëls en zijn echtgenote Geertruida Kannegieter zijn op 26-10-1942 in Auschwitz vermorod.
Jacob Israëls is op 16-07-1943 in Sobibor vermoord en zijn echtgenote Jaantje Salomon op 27-08-1943 in Auschwitz.
Sophia Israëls is op07-05-1943 in Sobibor vermoord.
2022/01/03
bnnch