Het Stenen Archief - Only completed research

[6727]

(123)053
5
Colthof (Koltof)
Aron (Aaron)
Aharon z.v. Ya'akov
Roosje van Dam
Jacob Arons Coltof & Hester Josephs Cohen
10-12-1819
22 Kislev 5580
Leeuwarden
26-08-1882 (zie opm. bij de steen)
11 Eloel 5642
Sappemeer
Slochteren (Kolham)
13 Eloel 5642//28-08-1882
AARON KOLTOF
overl. 27 Augus
5642
1882
De aangiftedatum van zijn overlijden was 27 augustus, maar hij overleed op 26 augustus volgens zijn overlijdensakte.

Een gedeelte van de tekst op de steen is verborgen door de houten latten, maar uit de foto van de steen in De Joodse Gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en  omliggende dorpen 1724-1950 (E.P. Boon en J.J.M. Lettinck, p. 265) blijkt dat zijn voornaam op de steen werd vermeld als "AARON".

De Joodse Begraafplaatsen in de Provincie Groningen, Han Lettinck (p. 65): "Op de begraafplaats liggen twee graven van besnijders. Het zijn vader en zoon Jacob Aaron Kolthof (1783-1867) en Aäron Kolthof (1819-1882). Op beide grafstenen staan de werktuigen van de mohel."
ויגוע אהרון וימת
פ"ט
אהרון בן יעקב כל
טוב נפטר בשם טוב
ביום ש"ק י"א אלול
ונקבר ביום ב י"ג
בו שנת תרמ"ב לפ"ק

ת נ צ ב ה En Aharon gaf de geest en stierf
Hier is geborgen
Aharon zoon van Ya'akov Colthof
Overleden in goede naam
Op de dag van de Heilige Shabbath 11 Elloel
En werd begraven op maandag de 13e
Daarvan 5642

T N Ts B H 
Bovenspreuk is ontleend aan Numeri 20:28 (waarin het gedeelte "hij gaf de geest" in de origenele tekst niet voorkomt]

Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie: Historisch Centrum Leeuwarden  
Gemeente: Leeuwarden
Aktenummer: 0281  Datum van aangifte: 13-12-1819  
Kind: Aron Geboortedatum: 10-12-1819  Geboorteplaats: Leeuwarden 
Vader: Jacob Arons Colthof, koopman te Leeuwarden, 35 jaar. Moeder: Hester Josephs Cohen 

Uur van geboorte: namiddags ten twee uren

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Sappemeer  Soort akte: overlijden
Aktenummer: 66  Aangiftedatum: 27-08-1882 
Overledene Aron Coltof, koster en voorganger  Geboorteplaats: Leeuwarden
Overlijdensdatum: 26-08-1882
Leeftijd: 62  Overlijdensplaats: Sappemeer 
Vader Jakob Arons Coltof   Moeder Hester Jozefs Cohen 
Echtgenoot van  Roosje van Dam

Uur van overlijden: des avonds te acht uur

Hij was een zoon van (123)007 en (123)019, een broer van (123)024, (123)027, (123)036 en (123)075, oom van (123)069, (123)100, (123)101, (123)102, en (123)105, en een zwager van (123)072 en (123)037.

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Gemeente: Groningen  
Aktenummer: 200  Datum: 30-09-1847 
Bruidegom: Aron Colthof  Geboortedatum: 10-12-1819  Geboorteplaats: Leeuwarden. Woonplaats: Hoogezand
Bruid: Roosje van Dam  Geboortedatum: 14-03-1818  Geboorte- en woonplaats: Groningen 
Vader bruidegom: Jacob Arons Colthof   Moeder bruidegom: Hester Josephs Cohen, beiden wonende te Hoogezand 
Vader bruid: Berend Simons van Dam, overleden   Moeder bruid: Hester Benjamins, overleden te Groningen 
Nadere informatie  beroep bruidegom: koopman; beroep bruid: koopvrouw; beroep vader bruidegom: vleeschhouwer; beroep vader bruid: vleeschhouwer; bruidegom 27 jaar; bruid 29 jaar 

Verdere bijzonderheden
Bron: De Joodse Gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en  omliggende dorpen 1724-1950 van E.P. Boon en J.J.M. Lettinck, p. 52-53
"[ontvangen brieven] Voorts bevielen enkele uitgaven de briefschrijvers niet: voor de erediensten werd maar liefst tweeënvijftig gulden en zevenenvijftig cent uitgegeven, A. Colthof had een cadeau van vijftien gulden ontvangen en voor een abonnement op het Israëlitisch Weekblad werd vijf en een halve gulden betaald. Waarom waren deze uitgaven eigenlijk gedaan?
[Het kerkbestuur schreef terug] De heer Colthof was de kille terwille geweest door gratis als voorzanger op te treden na het overlijden van chazzen Hagens. Het aanbieden van een cadeau als blijk van dank voor verstrekte diensten was niet meer dan fatsoenlijk. Het abonnement op het Israëlitisch Weekblad was zeer nuttig omdat men door dit blad op de hoogte bleef van het reilen en zeilen van andere kehilla's."

p. 113 "Veel leden van de Joodse gemeente noemden zich koopman en zij verkochten inderdaad van alles en nog wat. Een branche waarin veel Joden werkten was de manufacturenhandel. Ook in de kille Hoogezand waren verschillenden hierin actief.
Abraham Wolf Zekkel, Aäron Colthof en Sander van der Zijl werden in 1866 eveneens tot de manufacturiers gerekend."
2022/01/09
bnnch