Het Stenen Archief - Only completed research

[6730]

(123)056
5
Frank
Minkje Lazarus
Mink d.v. Eli'ezer Frank
Zeckel
Abraham Wolf Zeckel (Sekkel)
Lazarus Izaäk Frank & Mattje (Martje) Samuëls Cohen
07-07-1826 (zie opm. bij steen)
2 Tamoez 5586
Veendam
12-11-1895
25 Cheshvan 5656
Hoogezand
Slochteren (Kolham)
14-11-1895//27 Cheshvan 5656 (zie opm.)
HIER RUST
MINKJE FRANK.
Echgenoote van
A.W. SEKKEL
geb. 2 Juli 1827
overl. 12 Nov. 5656
H.A.R.I.V.
Haar geboortedatum was volgens haar geboorteakte 07-07-1826.

Haar steen en die van haar echtgenoot worden omheind door een ijzeren hekwerk.
כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את
פ"נ
אשת חיל עטרת בעלה
ותפארת בניה מרת מינק בת
כ אליעזר פראנק אשת כ 
אברהם סעקקעל שהלכה
לחיי עד ביום ג כ"ה מרחשון
ונקברה ביום ה כ"ו בו תרנ"ו
לפ"ק

ת מ כ 
Want iedere poort onder mijn volk weet dat gij een flinke vrouw bent
Hier Rust
Een flinke vrouw de kroon van haar man
En een sieraad voor haar zonen, mevrouw Mink dochter van
De ge'eerde Eliezer Frank, de vrouw van de ge'eerde
Avraham Sekkel, die ging 
Naar het Eeuwige Leven op dinsdag 25 Marscheshvan
En werd begraven op donderdag de 26ste daarvan 5656

T N Ts B H 
De bovenspreuk is uit Ruth 3:11

De begrafenisdatum kan niet juist zijn. De donderdag volgende op de overlijdensdatum (in aanmerking genomen dat de gebruikelijke termijn van twee dagen in acht genomen werd) is de 27ste en niet de 26ste zoals op de steen staat (burgerlijke datum 14-11-1895).

Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Gemeente: Veendam
Aktenummer: 84  Datum van aangifte: 10-07-1826  
Kind: Minkje  Geboorteplaats: Veendam, huisnr. 897 aan het Westerdiep
Datum van geboorte: 07-07-1826  
Vader: Lazarus Izaäk Frank, koopman te Veendam
Leeftijd: 32 jaar  
Moeder: Matje Samuëls Cohen  

Uur van geboorte: des avonds te acht uren

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Hoogezand  Soort akte: overlijden
Aktenummer: 216  Aangiftedatum: 12-11-1895 
Overledene Minkje Frank geboorteplaats: Wildervank   Geslacht: Vrouw
Overlijdensdatum: 12-11-1895
Leeftijd: 68  Overlijdensplaats: Hoogezand, huisnr. B  
Vader Lazarus Frank   Moeder Martje Cohen, beiden overleden
Echtgenote van  Abraham Zeckel "zich noemende en schrijvende Abraham Wolf Sekkel", koopman te Hoogezand

Uur van overlijden: des nachts te drie uur

Echtgenote van (123)057, zus van (123)062, schoonzus van (123)063, moeder van [Den Helder] (22)168, [Groningen (Iepenlaan)] (301)4-40, (301)2-2, [Apeldoorn] (190)kl-5 en [Rotterdam (Toepad)] (156)h08-22.

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Wildervank  
Aktenummer: 46  Datum: 01-08-1850 
Bruidegom: Abraham Zeckel, koopman 29 jaar  Geboorteplaats: Delfzijl  Woonplaats: Hoogezand 
Bruid: Minkje Frank, 24 jaar  Geboorteplaats: Veendam  Woonplaats: Wildervank 
Vader bruidegom@ Wolf Izaäc Zeckel, Isr. Onderwijzer   Moeder bruidegom: Anna Meijer Haas, wonende te Sappemeer
Vader bruid: Lazarus Izaaks Frank, overleden   Moeder bruid: Mettje Samuels Cohen, koopvrouw te Wildervank

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbeli/437.shtml
Minkje kwam uit een gezin van 12 kinderen die in Wildervank of Veendam zijn geboren.
Minkje en Abraham hadden 11 kinderen die allen in Hoogezand zijn geboren.

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/127278/frederika-coltof-sekkel
Hun dochter Frederika Coltof-Sekkel is op 06-12-1861 in Hoogezand geboren en op 20-03-1943 in Sobibor vermoord. Haar zoon Jacob Coltof is op 28-01-1944 in Auschwitz vermoord, haar dochter Minka van Daelen-Coltof op 13-03-1943 in Sobibor, haar zoon Abraham Coltof op 26-10-1942 in Auschwitz en haar dochter Lena van Daelen-Coltof op 02-11-1942 in Auschwitz.
2022/01/15
bnnch