Het Stenen Archief - Only completed research

[6731]

(123)057
5
Zeckel (Sekkel)
Abraham Wolf
Avraham z.v. Benjamin Ze'ev
Minkje Lazarus Frank
Wolf Izaak Zeckel & Hanna Meijer de Haas
29-09-1820 (zie opm. bij de steen)
21 Tishri 5581
Delfzijl
21-04-1908
20 Nissan 5668
Groningen
Slochteren (Kolham)
23-04-1908//22 Nissan 5668
HIER RUST
ABRAHAM WOLF
SEKKEL
geb. 17 October 5581
overl. 21 April 5668
De geboortedatum op de steen is volkomen onjuist:-

Volgens zijn geboorteakte is Abraham geboren op 29-09-1820.

Zijn steen en die van zijn echtgenote worden omheind door een ijzeren hek.
ואברהם שב למקומו
פ"נ
אברהם בן ה"ח בנימין זאב
סעקקעל ה פו"מ מקהלתנו
ויגוע וימת בשיבה טובה ד
דחול המועד ויאסף אל עמיו
אסרו חג של פסח 
שנת זכר צדיק לברכה לפ"ק

ת מ כ 

ה = היה 
En Avraham keerde naar zijn plaats terug
Hier Rust
Avraham zoon van de heer de chaveer Benjamin Ze'ev
Sekkel, was bestuurder en leider in onze gemeente
En hij gaf de geest en stierf in hoge ouderdom op de vierde dag
Van de tussendagen en werd tot zijn voorvaderen verzameld op
De dag na de zevende dag van het Pesachfeest in het
Jaar "de zegen van een rechtvaardige zij tot zegen"

Moge hij in ere rusten
De bovenspreuk is uit Genesis 18:33

De geaccentueerde letters van de onderspreuk geven de cijferwaarde van zijn overlijdensjaar weer = 5668

De derde regel geeft de gematria van zijn leeftijd bij overlijden aan-de gepuntcueerde letters geven de cijferwaarde 87.

Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Gemeente: Delfzijl  
Aktenummer: 80  Datum van aangifte: 30-09-1820 
Kind: Abraham Zeckel  Datum van geboorte: 29-09-1820 Geboorteplaats: Delfzijl, huis A80
Vader: Wolf Izak Zekkel, horlogemaker te Delfzijl
Leeftijd: 36 jaar  
Moeder: Hanna Meijer de Haas   
Uur van geboorte: des avonds ten zeven uuren  

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Groningen  
Aktenummer: 406  Aangiftedatum: 21-04-1908 
Overledene Abraham Zeckel geboorteplaats: Delfzijl Geslacht: Man
Overlijdensdatum: 21-04-1908
Leeftijd: 87  Overlijdens- en woonplaats: Groningen 
Vader: Wolf Izaak Zeckel   Moeder: Hanna Meijer de Haas, beiden overleden
Weduwnaar van Minkje Lazarus Frank

Uur van overlijden: des voormiddags te half vier

Echtgenoot van (123)056, zwager van (123)062, vader van [Den Helder] (22)168, [Groningen (Iepenlaan)] (301)4-40, (301)2-2, [Apeldoorn] (190)kl-5 en [Rotterdam (Toepad)] (156)h08-22.

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Wildervank  
Aktenummer: 46  Datum: 01-08-1850 
Bruidegom: Abraham Zeckel, koopman 29 jaar  Geboorteplaats: Delfzijl Woonplaats: Hoogezand 
Bruid: Minkje Frank, 24 jaar  Geboorteplaats: Veendam  Woonplaats: Wildervank 
Vader bruidegom: Wolf Izaäc Zeckel, Isr. Onderwijzer   Moeder bruidegom: Anna Meijer Haas, wonende te Sappemeer
Vader bruid: Lazarus Izaaks Frank, overleden   Moeder bruid: Mettje Samuels Cohen, koopvrouw te Wildervank

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbeli/437.shtml
Abraham kwamt uit een gezin van zes kinderen die in verschillende plaatsen zijn geboren.

Minkje en Abraham hadden 11 kinderen die allen in Hoogezand zijn geboren.

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/127278/frederika-coltof-sekkel
Hun dochter Frederika Coltof-Sekkel is op 06-12-1861 in Hoogezand geboren en op 20-03-1943 in Sobibor vermoord. Haar zoon Jacob Coltof is op 28-01-1944 in Auschwitz vermoord, haar dochter Minka van Daelen-Coltof op 13-03-1943 in Sobibor en haar echtgenoot Leonardus van Daelen op 02-11-1942 in Auschwitz, haar zoon Abraham Coltof op 26-10-1942 in Auschwitz, en haar dochter Lena van Daelen-Coltof op 02-11-1942 in Auschwitz.

Verdere bijzonderheden
Bron: De Joodse Gemeenschappenin Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en omliggende dorpen 1724-1950, van E.P. Boon en J.J.M. Lettinck, p. 107
"Aanvankelijk waren deze kooplieden breed geörienteerd. onder andere uit de inventaris van David Simons blijkt dat ze in velerlei waren handelden. Ook van A.W. Sekkel (ook wel Zekkel) werd in 1886 gezegd dat hij 'verschillende nogal belangrijke affaires in ijzer, koper, tin, lompen uitoefent, zoomede (...) beroepen als huidenzouter, vellenblooter, vleeschverkoper en honingperser'. Twintig jaar daarvoor stond hij vooral als manufacturier te boek."

p. 108 "Van de genoemde handelaren kwamen alleen David Levie Simons, Abraham Wolf Sekkel, Freerk Simons, Berend Bollegraaf en Filippus Emmering in de registers van de Hoofdelijke Omslagen van Hoogezand en Sappemeer voor."
"Abraham Wolf Sekkel betaalde jaar in jaar uit gemeentebelasting, vanaf 1851 tot en met 1893. Vanaf 1876 betaalde hij boven de f 10. In 1886, hij was toen zesenzestig jaar oud, betaalde hij zijn topaanslag: f 32.30 bij een inkomen van f 1100 uit vermogen en f 1000 uit arbeid. Hiertegen diende hij echter bezwaar in. Zijn handel lag volgens hem nagenoeg stil en op de éénkamerwoning die hij in De Krim verhuurde, lag nog een hypotheek. Daarom had hij, zo redeneerde Sekkel, recht op een vermindering van de aanslag. Hij kreeg het inderdaad voor elkaar dat men zijn inkomen lager schatte. Van  f 2100 werd het tot f1745 teruggebracht."

p. 110 "Honing en bijenwas waren ook zulke 'bijprodukten'. Veel oud-ijzerhandelaren en vellenbloters deden deze handel erbij. Zowel Freerk Simons als Abraham Wolf Sekkel waren naast afvalhandelaren tevens kooplieden in honing en was."

p. 113 "[zijn vader] Wolf Zekkel, die in 1833 de Joodse jeugd zou gaan onderwijzen, verkocht voor die tijd manufacturen. Tevens was hij horlogemaker."

2022/01/15
bnnch