Het Stenen Archief - Only completed research

[6734]

(123)060
3
Levie
Samson
Samson z.v. Shemaya ha-Levi
1)-Gelle Gerson (Gersens)-2)-Meerdeltje (Meereltje) Joosten
Salomon Samsons (Simson) Levie & Carolina Salomons Cohen
22-05-1821
20 Iyar 5581 (zie opm. bij de steen)
Foxhol, gem. Hoogezand
23-11-1896
19 Kislev 5657 (zie opm.)
Martenshoek, gem. Hoogezand
Slochteren (Kolham)
25-11-1896//21 Kislev 5657
RUSTPLAATS
VAN 
SAMSON LEVIE
geb. Tammoez 5581
overl. 19 Kislew 5656
Z.A.R.I.V.

De Nederlandse tekst op deze foto van zijn steen  is moeilijk te lezen, maar is overgenomen van de foto op p. 260 in De Joodse Gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer,Slochteren, Noord- en Zuidbroek en omliggende dorpen 1724-1950, van E.P. Boon en J.J.M. Lettinck.

Aangezien Samson Levie is geboren op 22-05-1821 vóór zonsondergang, is zijn geboortedatum volgens de Joodse kalender 20 Iyar 5581.
מצבת
קבורת כ שמשון בן כ
שמעיה הלוי שהלך לחיי
עד אור ליום ב י"ט לחדש
כסלו ונקבר ביום ד כ"א
בו תרנ"ז לפ"ק

ת נ צ ב ה 

Gedenksteen
Van het begraven van de ge'eerde Shimshon zoon van de ge'eerde
Shemayah ha-Levi, die naar het Eeuwige Leven ging in de
Avonduren van maandag de 19de van de maand 
Kislev en werd begraven op woensdag de 21ste
Daarvan 5657

T N Ts B H 
De weergave van de weekdag van overlijden is niet geheel correct.
Hij overleed in de vooravond van dinsdag 24-11-1896 en niet
van maandag. Omdat het uur na zonsondergang was, is de Joodse datum echter juist. De vertaling is hieraan aangepast.

Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Gemeente: Hoogezand  
Aktenummer: 51  Datum van aangifte: 24-05-1821 
Kind: Samson  Geslacht: M  Geboortedatum: 22-05-1821  Geboorteplaats: Foxhol, huisnr. B14  
Vader: Salomon Samsons Levie, vleeschhouwer  Leeftijd: 31 jaar  
Moeder: Carolina Cohen, 26 jaar
Uur van geboorte: des avonds te half acht uur

 Bron  Burgerlijke stand - Overlijden   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Gemeente: Hoogezand  Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 147  Datum van aangifte: 24-11-1896  
Overledene: Samson Levie, veehandelaar  Datum van overlijden: 23-11-1896  Plaats van overlijden: Martenshoek, huisnr. A10  Geboorteplaats: Foxhol  
Leeftijd: 75 jaar  
Vader: Salomon Samson Levie   Moeder: Carolina Cohen, beiden overleden
Overleden echtgenote: Gelle Gersens  
Echtgenote: Mereltje Joosten, wonende te Martenshoek

Uur van overlijden: des avonds te negen uur

Aangezien zijn overlijden na zonsondergang plaatsvond, wordt dit volgens de Joodse kalender tot de volgende dag gerekend.

Hij was echtgenoot van (123)059 (tweede echtgenote) , een zoon van (123)009 en (123)016, grootvader van (123)055, een broer van (123)041, (123)045 en [Hardenberg ('t Holst)] (73)05, en een neef van (123)092, (123)108 en (123)116, vader van [Winschoten] (46)001, (137)066, (137)113, [Groningen (Iepenlaan)] (301)3-113, (301)3-113, [Assen] (180)m08-01 en [Arnhem (Moscowa)] (192)0683.

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Hoogezand  
Aktenummer: 39  Datum: 21-09-1848 
Bruidegom: Samson Levie  Geboortedatum: 22-05-1821  Geboorteplaats: Foxhol 
Bruid: Gelle Gerzons  Geboortedatum: 30-04-1818 Geboorte- en woonplaats: Nieuweschans 
Vader bruidegom: Salomon Samsoms Levie   Moeder bruidegom: Carolina Cohen 
Vader bruid: Gerzen Abrahams Gerzens   Moeder bruid: Frouwke Meijer Goldsmid, beiden wonende te Nieuweschans
Nadere informatie  beroep bruidegom: vleeschhouwer; beroep vader bruidegom.: vleeshouwer; beroep vader bruid: vleeschhouwer; beroep moeder bruid: winkeliersche; bruidegom 27 jaar; bruid 30 jaar 

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Groningen  
Aktenummer: 21  Datum: 03-02-1853 
Bruidegom Samson Levie  Geboortedatum: 22-05-1821  Geboorteplaats: Foxhol gem. Hoogezand 
Bruid: Meerdeltje Joosten  Geboortedatum: 03-08-1826  Geboorteplaats: Groningen 
Vader bruidegom: Salomon Samson Levie   Moeder bruidegom: Carolina Cohen 
Vader bruid: Joost Hessels Joosten  Moeder bruid: Rosien Meijer Goudsmid 
Nadere informatie  beroep bruidegom: vleeschhouwer; beroep vader bruidegom.: vleeschhouwer; beroep vader bruid: vleeschhouwer; bruidegom 31 jaar; bruid 26 jaar; weduwnaar van Gelle Gersons
Gelle Gersons was overleden te Hoogezand op 20-september 1851

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbeli/6273.shtml
Gella Gersens, de eerste echtgenote van Samson Levie, is negen dagen na de geboorte van hun tweede kindje overleden. 
Samson en Meerdeltje kregen daarna nog acht kinderen die, behalve hun eerste kind, in Hoogezand zijn geboren.

Drie kinderen van hun dochter Marie Lazarus-Levie zijn in de Shoah omgekomen:
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/32075/sara-braaf-lazarus
Sara Braaf-Lazarurs en haar dochters Mary Tiny (10) en Adri Louise (5) zijn op 29-10-1942 in Auschwitz vermoord, en haar echtgenoot Wolf Braaf is daar op 28-02-1943 vermoord.

Simon Lazarus is op 01-04-1944 in Warschau vermoord, en zijn echtgenote Martha Frank, hun dochtertje Marie (11) en zoontje Isak Louis zijn op 28-04-1943 in Sobibor vermoord.

Simson Lazarus is op 03-08-1942 in Auschwitz vermoord
2022/01/15
bnnch