Het Stenen Archief - Only completed research

[6735]

(123)061
4
Cohen
Esther Levie (Levij)
Ester d.v. Yehuda ha-Cohen
Simon Nathan de Vries
Levij Hartog Cohen & Brendele Nathans
00-05-1809 (zie opm.)
Iyar 5569
Nieuwe Pekela
14-05-1898
22 Iyar 5658
Martenshoek, gem. Hoogezand
Slochteren (Kolham)
HIER RUST
ESTHER COHEN
Wed. SIMON DE VRIES
geb.  5559
22 Ijar
overl.  5658
Haar geboortedjaar op de steen wordt vermeld als 5559.
Dit is fout en moet zijn 5569.
Volgens een Acte van Bekendheid die voor haar huwelijk werd opgemaakt omdat de precieze datum van haar geboorte onbekend was, vond deze plaats in mei 1809.
Dit valt in Iyar 5569.
ותלקח אסתר אל בית המלך
פ"נ
מ' אסתר בת כ יהודא
הכהן עסוקה בחייה
בצדקה ובמעשים
טובים הלכה למנוחתה
ש"ק כ"ב אייר
תרנ"ח

ת מ כ 
En Esther werd naar het huis des konings genomen
Hier rust
Mevr Esther dochter van de ge'eerde Yehuda
Ha-Cohen, bezig gedurende haar leven 
met barmhartigheid en goede daden
Zij ging naar haar rust op de 
Heilige Shabbath 22 Iyar 
5658

Moge zij in ere rusten
De bovenspreuk is uit boek Esther 2:8

Bron: Family Search - Huwelijkse Bijlagen - Hoogezand (image 608 uit 848) 
Aktenr: 7
Aktenummer: 7  Datum: 11-04-1839 
Aangezien er bij haar geboorte geen geboorteregisters werden gehouden door de "Israëlitische gemeente waartoe zij behoorde", werd een acte van bekendheid opgemaakt "waartoe de vereischte getuigen tegenwoordig waren". Zij legden een verklaring af dat zij "zeer wel kennend Esther Levy Cohen van beroep koopvrouw wonende te Nieuwe Pekela, dochter van wijlen Levy Hartog Cohen in leven van beroep Koopman en van diens ". 

De rest van dit document ontbreekt, maar in haar huwelijksakte wordt vermeld dat het voor informatie over de geboortedatum van de bruid werd overhandigd: "Eene acte van bekendheid, waaruit blijkt dat de bruid is geboren in de maand mei achttienhonderd en negen te Nieuwe Pekela."  

Aangezien de precieze datum en het uur van haar geboorte niet bekend zijn, kan haar geboortedatum volgens de Joodse kalender niet met zekerheid worden vastgesteld.

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Hoogezand  
Aktenummer: 74  Aangiftedatum: 14-05-1898 
Overledene Ester Levij Cohen geboorteplaats: Nieuwe Pekela  Geslacht: V
Overlijdensdatum: 14-05-1898  Leeftijd: 89
Overlijdensplaats: Martenshoek gem. Hoogezand 
Ouders: Levij Hartog Cohen en Brendel Nathans, beiden overleden
Weduwe van  Simon de Vries

Uur van overlijden: des voor de middags te elf uur  

Zij was echtgenote van (123)002, en moeder van (123)001, (123)106 en [Diemen] (400)32-17, en grootmoeder van (123)090, (123)094 en (123)095.

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Hoogezand  
Aktenummer: 7  Datum: 11-04-1839 
Bruidegom: Simon de Vries  Geboorteplaats: Hoogezand 
Bruid: Ester Levij Cohen  Geboorteplaats: Nieuwe Pekela 
Vader bruidegom: Nathan Simons de Vries   Moeder bruidegom: Sara Jochums 
Vader bruid: Levij Hartog Cohen   Moeder bruid: Brendel Nathans 
Nadere informatie  geboortedatum bruidegom: 00 10 1806; beroep bruidegom: vleeschhouwer; geboortedatum bruid: 00 05 1809; beroep bruid: koopvrouw; beroep vader bruidegom.: vleeschhouwer; beroep vader bruid: koopman; bruidegom 32 jaar; bruid 29 jaar 

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbeli/12975.shtml
Esther kwam uit een gezin van zes kinderen die allen in Nieuwe Pekela zijn geboren.
Esther en Simon hadden vijf kinderen die allen in Hoogezand zijn geboren. 

Acht kinderen van hun zoon Levie zijn in de Shoah omgekomen:
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/135037/frouktje-kampion-de-vries
Simon de Vries en zijn echtgenote Schoontje Cohen zijn op 16-04-1943 in Sobibor vermoord.

Nathan de Vries, zijn echtgenote Betje Levit en hun dochters Geertruida (18), Lena Hinderina, Esther zijn op 11-12-1942 in Auschwitz vermoord, hun zoon Levie is daar op 30-10-1942 vermoord en hun zoon Lehman op 25-08-1942. Hun dochter Rachel en haar echtgenoot Herman Muller zijn op 20-03-1943 in Sobibor vermoord.

Salomon de Vries en zijn echtgenote Esther Bertha Lòwenstein zijn op 02-04-1943 in Sobibor vermoord, hun dochter Rina Bertha is daar op 09-07-1943 vermoord en hun zoon Leo Jakob is op 30-09-1942 in Auschwitz vermoord..

Frouktje de Vries en haar echtgenoot Levie Kampion zijn op 14-01-1943 in Auschwitz vermoord, en hun dochter Willemina Pais-Kampion is daar op 19-02-1943 vermoord.

Heiman de Vries is op 11-12-1942 in Auschwitz vermoord.

Jacob de Vries is op 29-10-1942 in Auschwitz vermoord.

Betje de Vries en haar echtgenoot Barend Simons zijn op 02-07-1943 in Sobibor vermoord, en hun zoons Levie en Simon zijn op 30-04-1943 in Midden-Europa vermoord.

Leon de Vries is op 31-03-1944 in Polen vermoord, en zijn echtgenote Roziena Magnus en hun dochter zijn op 10-09-1943 in Auschwitz vermoord. Hun zoon Levie is op 09-07-1943 in Sobibor vermoord.
2022/01/10
bnnch