Het Stenen Archief - Only completed research

[6737]

(123)063
4
Israëls
Levie
Moshe Yehudah z.v. Chaim
Saartje Frank
Heiman Nathans Israëls & Sieppien (Siepien) Levies Frank
12-01-1830
17 Tevet 5590(zie opm.)
Martenshoek, gem. Hoogezand
05-07-1898
15 Tamoez 5658
Martenshoek, gem. Hoogezand
Slochteren (Kolham)
16 Tamoez 5658//06-07-1898
Rustplaats van

LEVIE ISRAËLS
geb. 2 Tebet 5590
overl. 15 Tamoez 5658

Z.A.R.I.V.
Levie is volgens zijn geboorteakte geboren op 12-01-1830 "des morgens om zes uren".Volgens de Joodse kalender is dit 17 Teveth 5590 en niet 2 Teveth zoals de steen aangeeft.
וזאת ליהודה
פ"נ
כ משה יהודה בן כ חיים
אסראלס שהלך לעולמו
ביום ג ט"ו לחדש תמוז
ונקבר בשם טוב ביום ד
ט"ז בו שנת תרנ"ח לפ"ק

ת מ כ 
En dit wat betreft Yehuda
Hier Rust
De ge'eerde Moshe Yehuda zoon van de ge'eerde Chaim
Israels, die naar zijn Eeuwige Wereld ging
op dinsdag de 15e van de maand Tamoez
En werd begraven in goede naam op woensdag
de 16e daarvan in het jaar 5658+

Moge hij in ere rusten
De bovenspreuk is uit Deuteronomium 33:7

Bron  Burgerlijke stand - Geboorte  Archieflocatie  Groninger Archieven 
Gemeente: Hoogezand  
Aktenummer: 3  Datum van aangite: 14-01-1830  
Kind: Levie  Geboorteplaats: Martenshoek, huisnr. A8  
Datum van geboorte: 12-01-1830  
Vader: Heiman Nathans Israëls, vleeschhouwer te Martenshoek  Leeftijd:  34 jaar 
Moeder: Sieppien Levies Frank  Leeftijd: 27 jaar  
Uur van geboorte: des morgens om zes uren  

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden   Archieflocatie  Groninger Archieven 

Gemeente: Hoogezand  
Aktenummer: 108  Aangiftedatum: 05-07-1898 
Overledene: Levie Israëls, vleeschhouwer   Geboorteplaats: Martenshoek

Overlijdensdatum: 05-07-1898
Leeftijd: 68  Overlijdensplaats: Martenshoek, huisnr. A23  
Ouders: Heiman Nathans Israëls en Sieppien Levies Frank, beiden overleden
Echtgenote: Saartje Frank, wonende te Martenshoek

Uur van overlijden: des morgens te zes uur  

Echtgenoot van (123)062, zoon van (123)005 en (123)028, broer van (123)004, (123) 038 en (123)054, en zwager van (123)039, (123)056 en (123)111, en vader van [Roermond] (176)d-13.

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Gemeente: Wildervank  
Aktenummer: 36  Datum: 11-06-1862 
Bruidegom Levie Israels  Geboorteplaats: Martenshoek gem. Hoogezand 
Bruid Saartje Frank  Geboorteplaats: Wildervank 
Vader bruidegom: Heiman Nathans Israels   Moeder bruidegom: Sieppien Levies Frank 
Vader bruid: Lazerus Izak Frank   Moeder bruid: Mattje Samuels Cohen 
Nadere informatie  beroep bruidegom: vleeschhouwer; beroep vader bruidegom.: vleeschhouwer; beroep moeder bruid: koopvrouw; bruidegom 32 jaar; bruid 26 jaar 

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbeli/1759.shtml
Levie kwam uit een gezin van zeven kinderen die allen in de gemeente Hoogezand zijn geboren.

Saartje en Levie hadden tien kinderen die allen in Hoogezand zijn geboren. Hun laatste kindje is levenloos geboren. Twee van hun kinderen zijn in de Shoah omgekomen.

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/135942/nathan-israels
Nathan Israël en zijn tweede echtgenote Rachel van Engel zijn op 23-11-1942 in Auschwitz vermoord. Zijn zoon Levie is op 03-01-1943 in Mauthausen vermoord.

Sophia Odewald-Israëls is op 09-07-1943 in Sobibor vermoord en haar zoon Heiman Odewald is op 31-03-1944 in Polen.

Verdere informatie
Bron: De Joodse Gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en  omliggende dorpen 1724-1950, van E.P. Boon en J.J.M. Lettinck
p. 79 "In december 1861 werd daarom een schoolcommissie geïnstalleerd waaarvan Jacobs voorzitter werd, L. Israëls secretaris en L.D. Cohen penningmeester."
2022/01/15
bnnch