Het Stenen Archief - Only completed research

[6740]

(123)091
5
Haalman
Nathan
Nachman z.v. Perets
Geeltje Levie
Peres Haalman & Martha Levie Simons
25-07-1846
2 Av 5606
Kalkwijk, gem. Hoogezand
16-06-1932
12 Sivan 5692
Sappemeer
Slochteren (Kolham)
RUSTPLAATS
VAN
NATHAN HAALMAN
Nathan en zijn echtgenote zijn naast elkaar begraven; hun stenen zijn omheind door een ijzeren hek.
פ"נ
איש תם וישר  ירא
השם תפארת משפחתו
ר נחמן בן פרץ
האהלמן ושם אמו
מטא הלך לחיי עד
בשיבה טובה יום ה
י"ב סיון תרצ"ב לפ"ק
ונקבר עש"ק שלאחריו

ת נ צ ב ה Hier Rust
Een ingetogen en rechtschapen man, de [Heilige] Naam vrezend
Een sieraad voor zijn familie
De heer Nachman zoon van Perets
Haalman en de naam van zijn moeder was
Matta, hij ging naar het Eeuwige Leven
In goede ouderdom op donderdag
12 Sivan 5692
En werd begraven op de vooravond van de Heilige Shabbath (vrijdag) 
daarop volgend.

T N Ts B H 
 

Bron:  Burgerlijke Stand - Geboorte   Archieflocatie:  Groninger Archieven 
Gemeente: Hoogezand  
Aktenummer: 119  Datum van aangifte: 27-07-1846
Kind: Nathan  Geboorteplaats: Kalkwijk 
Datum van geboorte: 25-07-1846  
Vader: Peres Haalman, voddenkoper te Kalkwijk  Leeftijd: 49 jaar  
Moeder: Martha Levie Simons, wonende te Kalkwijk  
Uur van geboorte: des namiddags te twee uur

Bron:  Burgerlijke Stand - Overlijden   Archieflocatie: Groninger Archieven 
Gemeente: Sappemeer  
Aktenummer: 33  Aangiftedatum: 16-06-1932 
Overledene: Nathan Haalman  Geboorteplaats: Hoogezand 
Overlijdensdatum: 16-06-1932  Leeftijd: 85 jaar
Overlijdens-  en woonplaats: Sappemeer 
Ouders: Peres Haalman en Martha Levie Simons, beiden overleden  
Weduwnaar van Geeltje Levie

Uur van overlijden: des voormiddags te twee uur

Hij was echtgenoot van (123)092, zoon van (123)029 en (123)048, grootvader van (123)084, zwager van (123)108, oomzegger van (123)033a en (123)037, broer van (123)023, [Wageningen] (136)376, [Bussum] (149)i3-12, [Appingedam] (178)351522 en [Diemen] (400)b07-28.

Bron:  Burgerlijke Stand - Huwelijk   Archieflocatie:  Groninger Archieven 

Gemeente: Hoogezand  
Aktenummer: 17  Datum: 16-04-1874 
Bruidegom: Nathan Haalman  Geboorte- en woonplaats: Kalkwijk 
Bruid: Geeltje Levie  Geboorteplaats: Sappemeer  Woonplaats: Kalkwijk
Ouders bruidegom: Peres Haalman en Martha Levie Simons, wonende te Kalkwijk 
Ouders bruid: Filippus Samson Levie en Hendel Levie Cohen, wonende te Kalkwijk 
Nadere informatie  beroep bruidegom: koopman; beroep bruid: koopvrouw; beroep vader bruidegom.: koopman; beroep moeder bruidegom: koopvrouw; beroep vader bruid: koopman; beroep moeder bruid: koopvrouw; bruidegom 27 jaar; bruid 27 jaar 

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbcore/10497.shtml

Nathan kwam uit een gezin van acht kinderen die allen in de gemeente Hoogezand zijn geboren. 

Nathan en Geeltje hadden acht kinderen, van wie vier in de Shoah zijn omgekomen: https://www.joodsmonument.nl/nl/page/144516/martha-haalman 

Martha Simons-Haalman en haar echtgenoot Sam Simons zijn op 28-05-1943 in Sobibor vermoord. Hun zoon Nathan is op 23-04-1943 in Sobibor vermoord en hun dochter Geeltje Lievendag-Simons op 11-12-1942 in Auschwitz. 

Hendrina Simons Haalman en haar echtgenoot Jacob Simons zijn op 20-03-1943 in Sobibor vermoord.

Betje Valk Haalman en haar echtgenoot Philip Valk zijn op 20-03-1943 vermoord in Sobibor, en hun dochter Gaaltje Gelina de Jong-Valk is op 12-10-1942 in Auschwitz vermoord. 

Philip Levie Haalman en zijn echtgenote Eva Sanders, en hun dochter Mietje de Jong-Haalman  zijn op 19-10-1942 in Auschwitz vermoord. Hun zoon Levie Comprecht Haalman, zijn echtgenote Elise de Jonge en hun dochtertje Eva Selina (7 maanden) zijn op 12-11-1942 in Auschwitz vermoord. Hun zoon Eduard Haalman is op 31-01-1943 in Auschwitz vermoord.

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/223257/leentje-haalman
Vier kinderen van zijn broer Marcus zijn in de Shoah omgekomen:
Leentje en Schoontje Haalman zijn op 23-04-1943 in Sobibor vermoord, en Marike is daar op 09-04-1943 vermoord.
Peres Haalman en zijn echtgenote Kaatje Vega zijn op 01-10-1942 in Auschwitz vermoord.

Verdere bijzonderheden
Bron: De Joodse Gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en omliggende dorpen 1724-1950, van E.P. Boon en J.J.M. Lettinck
p. 70 "Als mensen zich zonder kerkelijke of gemeentelijke hulp trachtten te redden werd dat toegejuicht. Nathan en Marcus Haalman waren er een voorbeeld van. Zij namen de dood van hun zwager Jozeph Dijkstra in 1880 de zeven kinderen van hem en hun reeds overleden zuster Hendelina Haalman in huis. Ze vroegen voor de verzorging van de kinderen geen ondersteuning van het armbestuur, wel wilden ze collecteren om de kinderen van het nodige te kunnen voorzien. Zo'n collecte kostte het armbestuur niets en men was ervan overtuigd dat deze kinderen in 'armoedige, hoogst beklagenswaardige en treurige omstandigheden' verkeerden. De collectevergunning werd dan ook vlot verleend."
p. 201 De Godsdienstonderwijzers: "Aanvankelijk gaf Nathan Haalman les, die onbevoegd was. 
Mohel H.S. Frank vertelde bij de overdracht van zijn besnijdenisboeken aan het Rijksarchief Groningen dat hij in zijn jeugd - hij was in 1872 geboren - veel reizende kooplui had meegemaakt, die voor een geringe vergoeding Joodse lessen gaven in de plaatsen die ze voor hun handel aandeden. Ze werden 'landraw' genoemd."

p. 205: "In 1887 en 1889 ging het om landraw Haalman, die als onbevoegde geen volledig salaris kreeg. In 1892 was er wel een vaste godsdienstonderwijzer en dat bleef zo tot 1912, de vaste onderwijzer Kroon verliet toen de gemeente."


2022/01/15
bnnch