Het Stenen Archief - Only completed research

[6742]

(123)093
5
Mozes
Samuel
Sh'mueel z.v. Moshe
1)-Sara Bollegraf-2)-Rebekka Kisch
Mozes Samuel Mozes & Hendel de Behr
14-07-1849
24 Tamoez 5609
Martenshoek, gem. Hoogezand
08-11-1927
13 Cheshvan 5688
Groningen
Slochteren (Kolham)
SAMUEL MOZES
ECHTGEN. VAN
REBEKKA KISCH
OVERL. 13 CHESHWAN 5688
  8 NOVEMBER
פ"נ
איש תם וישר
ירא אלקים וסר מרע
ה"ה ר שמואל בן ר משה
ושם אמו הענדלא
מת בק"ק גראנינגען י"ג חשון
תרפ"ח לפ"ק

ת נ צ ב ה 

האות האחרונה של שנת הפטירה נשחקה וכעת מופיעה כ-ד-כשלמעשה זה צ"ל ח
Hier Rust
Een ingetogen en rechtschapen man
Godvrezend en het kwade vermijdend
Deze is de heer Shmueel zoon van de heer Moshe
En de naam van zijn moeder was Hendele
Overleed in de heilige gemeente Groningen 13 Cheshvan
5688

T N Ts B H 

Bron:  Burgerlijke Stand - Geboorte   Archieflocatie:  Groninger Archieven 
Gemeente: Hoogezand 
Aktenummer: 17  Aangiftedatum: 16-07-1849
Kind: Samuel  Geslacht: M  Geboorteplaats: Martenshoek 
Datum van geboorte: 14-07-1849
Vader: Mozes Mozes, voddenkoper te Martenshoek Leeftijd: 27 jaar
Moeder: Hendel de Behr, wonende te Martenshoek
Uur van geboorte: des avonds te vijf uur

Bron:  Burgerlijke stand - Overlijden   Archieflocatie:  Groninger Archieven  Gemeente:  Groningen  

Aktenummer: 1301  Aangiftedatum: 09-11-1927  
Overledene: Samuel Mozes  Geboorteplaats: Hoogezand 
Datum van overlijden: 08-11-1927  Overlijdens- en woonplaats: Groningen   
Leeftijd: 78 jaar
Ouders: Mozes Mozes en Hendel de Behr, beiden overleden
Echtgenote: Reberkka Kisch  Weduwnaar van Sara Bollegraf.

Uur van overlijden: des namiddags te vijf uur:

Hij was een echtgenoot van (123)118, een broer van (123)099, oomzegger van (123)065 en (123)113, en tantezegger van (123)097.

Bron:  Burgerlijke Stand - Huwelijk   Archieflocatie: Groninger Archieven 
Gemeente: Termunten 
Aktenummer: 17  Datum: 21-08-1874 
Bruidegom: Samuel Mozes, koopman  Leeftijd: 25 jaar Geboorteplaats: Martenshoek  Woonplaats: Woldendorp, gem. Termunten
Bruid: Sara Bollegraf, koopvrouw  Leeftijd: 25 jaar  Geboorteplaats: Winschoten  Woonplaats: Woldendorp, gem. Termunten 
Ouders bruidegom: Mozes Mozes, koopman, en Hendel de Behr, beiden wonende te Hoogezand
Ouders bruid: Abraham Bollegraf, koopman, en Engelina Bloemendal, beiden wonende te Hoogezand.

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Gemeente: Groningen
Datum: 02-05-1921
Aktenr: 237
Bruidegom: Samuel Mozes, slager
Leeftijd: 71
Geboorte- en woonplaats: Hoogezand
Bruid: Rebekka Kisch
Leeftijd: 51 jaar
Geboorteplaats- en woonplaats: Groningen
Oudersbruidegom: Mozes Mozes en Hendel de Behr, beiden overleden
Ouders bruid: Salomon Kisch en Hendrika van der Wijk, beiden overleden
Bruidegom weduwnaar van Sara Bollegraf

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbcore/1972.shtml
Samuel Mozes en Sara Bollegraf hadden negen kinderen, van wie de eerste drie in Winschoten zijn geboren en de laatste zes in Hoogezand.
Sara is op 06-11-1919 overleden.

Vier van hun kinderen zijn in de Shoah omgekomen: https://www.joodsmonument.nl/nl/page/132295/abraham-mozes
Abraham Mozes  is op  04-09-1880 in Hoogezand geboren en is met zijn echtgenote Martha de Beer op 11-12-1942 in Auschwitz vermoord.

Rebekka Velleman-Mozes is op 13-05-1882 in Hoogezand geboren en op 20-03-1943 in Sobibor vermoord.

Mozes Mozes is op 25-01-1884 in Hoogezand geboren en op 22-10-1942 in Auschwitz vermoord. Zijn echtgenote Josephina Meijer is op 09-04-1943 in Sobibor vermoord.

Engelina Berlijn-Mozes is op 30-08-1886 in Hoogezand geboren en op 27-11-1942 in Auschwitz vermoord. Haar zoon Abraham Samuel Berlijn (20) is op 31-03-1944 in Midden-Europa vermoord.

Zijn tweede echtgenote Rebekka Kisch is in de Shoah omgekomen:
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/217782/rebekka-mozes-kisch
Rebekka is op 10-09-1869 in Groningen geboren en op 73-jarige leeftijd op 25-01-1943 in Auschwitz vermoord. Haar laatste adres was de Joodse psychiatrische inrichting Het Apeldoornsche Bosch, Zutphensestraat 106 in Apeldoorn.

Haar jongere zus Louisa Kisch is ook via Het Apeldoornsche Bosch op 25-01-1943 in Auschwitz vermoord.

Hun broer Jacob Salomon Kisch is op 20-03-1943 in Sobibor vermoord.

2022/01/15
bnnch