Het Stenen Archief - Only completed research

[6747]

(123)098
4
Levie
Jakob (Jacob)
Ya'akov z.v. Yehuda (Yuda) ha-Levi
Kaatje de Beer
Juda Samsom Levie & Frouke Jakobs Velleman
14-07-1839
3 Av 5599
Martenshoek, gem. Hoogezand
26-09-1926
19 Tishri 5687 (zie opm. bij de steen)
Foxhol, gem. Hoogezand
Slochteren (Kolham)
29-09-1926//21 Tishri 5687 (zie opm.)
HIER RUST
JACOB LEVIE
OUD 87 JAREN
IN LEVEN ECHTGEN. 
VAN KAATJE DE BEER
OVERL. 18 TISJRIE 5687
  26 SEPT

Zijn overlijdensdatum hierop is 18 Tishri, maar aangezien zijn overlijden na zonsondergang plaatsvond, wordt dit volgens de Joodse kalender tot de volgende dag gerekend: 19 Tishri. 
פ"נ
איש תם וישר
ירא אלקים יעקב
בן יודה הלוי ושם
 אמו פרייטא
נפטר בשיבה
טובה ביום ב
ונקבר ביום ד
דחול המועד
סכות תרפ"ז לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Hier Rust
Een ingetogen en rechtschapen man,
Godvrezend, Ya'akov
Zoon van Yuda ha-Levi, en de naam van
Zijn moeder was Freite
Overleden in goede ouderdom
Op maandag
En werd begraven op woensdag
In de tussendagen (chol hamo'eed) Soekoth (Loofhuttenfeest) 5687

T N Ts B H 

Bron:  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie: Groninger Archieven 
Gemeente: Hoogezand  
Aktenummer: 98  Aangiftedatum: 15-07-1839  
Kind: Jakob  Geslacht: M  Geboorteplaats: Martenshoek 
Datum van geboorte: 14-07-1839 
Vader: Juda Samson Levie, voddenkoper te Martenshoek  Leeftijd: 40 jaar  
Moeder: Frouke Jakobs Velleman, wonende te Martenshoek  
Uur van geboorte: des avonds te zeven uur

Burgerlijke stand - Overlijden  Archieflocatie: Groninger Archieven 
Gemeente: Hoogezand  
Aktenummer: 93  Aangiftedatum: 27-09-1926 
Overledene: Jakob Levie Geboorteplaats: Martenshoek gem. Hoogezand 
Overlijdensdatum: 26-09-1926
Leeftijd: 87  Overlijdensplaats: Foxhol gem. Hoogezand 
Vader Juda Samson Levie   Moeder Frouwke Jakobs Velleman 
Echtgenoot van  Kaatje de Beer

Uur van overlijden: des namiddags te acht uur

Aangezien zijn overlijden na zonsondergang plaatsvond, wordt dit volgens de Joodse kalender tot de volgende dag gerekend.

Echtgenoot van (123)097, broer van (123)116, zwager van (123)066 en vader van [Winschoten] (137)102.

Bron:  Burgerlijke Stand - Huwelijk   Archieflocatie: Groninger Archieven 
Gemeente: Hoogezand  
Aktenummer: 2   Datum: 08-01-1868 
Bruidegom: Jakob Levie, koopman, 28 jaar  Geboorte- en woonplaats: Martenshoek 
Bruid: Kaatje de Beer, 30 jaar  Geboorteplaats: Martenshoek-Kropswolde, wonende te Martenshoek
Ouders bruidegom: Juda Samson Levie, koopman, en Frouke Jakobs Velleman, beiden wonende te Martenshoek 
Ouders bruid: Israël Benjamin de Beer, koopman, en Saartje Bollegraaf, beiden wonende te Martenshoek 

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbcore/2938.shtml
Jakob en Kaatje hadden 6 kinderen die allen in Hoogezand zijn geboren, en van wie 4 in de Shoah zijn omgekomen:
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/25911/julius-levie

Julius Levie is op 19-05-1869 in Hoogezand geboren en op 17-09-1943 in Auschwitz vermoord.
Zijn zoon Jakob Levie is op 02-01-1943 in Auschwitz vermoord; zijn echtgenote Judik de Jong, hun dochter Debora (14, en zoons Julius Jakob (12) en Samuel zijn op 23-11-1942 in Auschwitz vermoord, en hun dochter Floratiene is op 03-12-1942 in Auschwitz vermoord.
Zijn zoon Nathan Levie is op 28-02-1945 in Midden-Europa vermoord; zijn echtgenote Kindelina de Jong en hun dochters Floratina (13) en Regina Serlina (5) zijn op 08-10-1944 in Auschwitz vermoord. Hun zoon Julius (19) is op 30-09-1942 in Auschwitz vermoord, en hun dochter Roosje (23) en zoon Heijman (20) zijn op 28-02-1945 in Midden-Europa vermoord.
Zijn zoon Mozes is op 31-03-1944 in Midden-Europa vermoord, en zijn echtgenote Berha Jacobson, en hun dochters Florentina (9) en Anna (5) zijn op 03-12-1942 in Auschwitz vermoord.

Saartje Simons-Levie is op 06-11-1870 in Hoogezand geboren en op 17-09-1943 in Auschwitz vermoord. Haar dochter Kaatje Bollegraaf-Simons is op 11-12-1942 in Auschwitz vermoord en echtgenoot Simon Bollegraaf op 30-09-1942; hun dochters Henderina, Saartje de Vries-Bollegraaf,  Frouwktje en Bloeme, en zoons Barend en Simson zijn op 11-12-1942 in Auschwitz vermoord.

Israël Levie is op 23-03-1873 in Hoogezand geboren en met zijn echtgenote Bettje Kampion op 23-11-1942 in Auschwitz vermoord. Hun zoon Nathan is op 21-05-1943 in Sobibor vermoord.

Froukje Israel-Levie is op 05-11-1880 in Hoogezand geboren en met haar echtgenoot Emanuel Israel op 19-11-1942 in Auschwitz vermoord.

Verdere bijzonderheden
Bron: De Joodse Gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en omliggende dorpen 1724-1950, van E.P. Boon en J.J.M. Lettinck,
p. 100: "In de kohieren van de Hoofdelijke Omslag van Sappemeer zijn negen veehandelaren te traceren waarvan er drie ook in de kohieren van Hoogezand voorkomen: Mozes Aptroot, Juda Cohen en Benjamin de Beer. De laatste werd op dertienjarige leeftijd naar zijn oom Jacob Levie gestuurd, waar hij lang in huis woonde en het vak leerde. Later woonde hij naast Levie, die met Kaatje de Beer, een zus van Benjamins vader Simon, getrouwd was. 

2022/01/12
bnnch