Het Stenen Archief - Only completed research

[6749]

(123)100
4
Hasselt, van
Hartog
Zvi z.v. Uri
Philip (Filippus) Heimans van Hasselt & Sara (Saartje) Jacobs Colthof
05-04-1866
20 Nissan 5626 (zie opm. bij de steen)
Ten Boer
22-10-1939
9 Cheshvan 5700
Groningen
Slochteren (Kolham)
HIER RUST 
HARTOG VAN HASSELT
GEBOREN
TE TEN BOER
5 APRIL 5636
OVERLEDEN
TE GRONINGEN 22 OCTOBER 5700
Hij was geboren op 05-04-1866 vóór zonsondergang. Volgens de Joodse kalender was dit het jaar 5626, en niet 5636 zoals de steen aangeeft.
פ"נ
איש הולך תמים
משביע לרעבים
ומבטח לעניים ה"ה
צבי בן אורי
פאן הססעלט הנ"מ
שרה מת ט חשון
ת"ש לפ"ק

ת נ צ ב ה 

Hier Rust
Een man die ingetogen voortging
De hongeren verzadigde
En een zekerheid voor de armen, dit is
Zvi zoon van Uri
Van Hasselt, die geboren werd uit
Sara, overleden 9 Cheshvan
5700

T N Ts B H 
Bron: Burgerlijke Stand - Geboorte
Gemeente: Ten Boer
Datum van aangifte: 07-04-1866
Aktenr: 60
Kind: Hartog
Geslacht: M
Datum van geboorte: 05-04-1866
Plaats van geboorte: Ten Boer
Vader: Filippus Heimans van Hasselt, koopman te Ten Boer
Leeftijd: 46 jaar
Moeder: Saartje Colthof, koopmanse te Ten Boer
Uur van geboorte: des namiddags te een uur

Bron:  Burgerlijke Stand - Overlijden   
Gemeente: Groningen  
Aktenummer: 1399  Aangiftedatum: 23-10-1939 
Overledene: Hartog van Hasselt  Geboorteplaats: Ten Boer 
Overlijdensdatum: 22-10-1939
Leeftijd: 73  Overlijdens- en woonplaats: Groningen 
Ouders Filippus van Hasselt en Saartje Colthof, beiden overleden  
Uur van overlijden: te vijf uur dertig minuten
 
Hij was een zoon van (123)075 en [Loppersum (Molenweg)] (220)04, kleinzoon van (123)007 en (123)019), en een broer van (123)069), (123)101, (123)102 en (123)105, en oomzegger van (123)036.

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbeli/4577.shtml
Hartog kwam uit een gezin van 15 kinderen, van wie het laatste kindje een levenloos geboren meisje was.

Verdere bijzonderheden
Bron: De Joodse Gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer,Slochteren, Noord- en Zuidbroek en omliggende dorpen 1724-1950, van E.P. Boon en J.J.M. Lettinck
p. 110: "Veel veehandelaars verkochten de melk van de koeien die ze 'in voorraad' hadden. Dit beschouwden ze als een bijverdienste. Een enkeling werd echter in de belastingkohieren koemelker of melkhandelaar genoemd. Het gaat hier om F. Simons, zijn zoon Jonas en Hartog van Hasselt uit Schildwolde. Zij zagen de melkhandel kennelijk als hoofdbron van inkomsten, al werd daar met name ten aanzien van Simons sr. door de Hoogezandsters anders over gedacht. Ze vonden hem een tamelijk geslaagde veehandelaar."
2022/01/15
bnnch