Het Stenen Archief - Only completed research

[6751]

(123)137
4
West
Nathan
Nathan z.v. Yitschak Natan (zie opm. bji de steen)
Cato Beem
Salomon Nathan West & Saartje de Behr
13-10-1886
14 Tishri 5647
Wildervank
07-09-1939
23 Elloel 5699
Groningen
Slochteren (Kolham)
HIER RUST
NATHAN WEST
ECHTG. VAN
CATO BEEM
GEB. 13 OCT. 5647
OVERL. 7 SEPT. 5699
De naam van zijn vader was Salomon Nathan, niet Izak Nathan zoals zijn patronym op de steen aangeeft. Zijn naam wordt ook als Yitschak Natan op zijn eigen steen vermeld, maar op die van zijn zoon Izak als Shlomo.

Zijn steen wordt met een treurwilg gesierd.
פ"נ
איש תם משביע לרעבים
ומבטח לעניים
נתן בן יצחק נתן
ושם אמה שרה
נפטר ביום כ"ג אלול תרצ"ט לפ"ק

ת נ צ ב ה 
אמה צ"ל אמו
Er staat haar moeder ipv zijn moeder.
Bron: Burgerlijke Stand - Geboorte
Aangiftedatum:  14-10-1886
Gemeente: Wildervank
Aktenr: 211
Kind: Nathan
Geslacht: M
Geboortedatum: 13-10-1886
Geboorteplaats: Wildervank
Vader: Salomon Nathan, slachter te Wildervank
Leeftijd: 32 jaar
Moeder: Saartje de Behr, wonende te Wildervank
Uur van geboorte: des avonds te zes uur

Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Aangiftedatum: 07-09-1939
Gemeente: Groningen
Aktenr: 1236
Overledene: Nathan West, commissionair
Leeftijd: 52 jaar
Geboorteplaats: Wildervank
Woonplaats: Hoogezand
Overlijdensplaats: Groningen
Ouders: Salomon Nathan West, wonende te Wildervank, en Saartje de Behr, overleden
Echtgenote: Cato Beem
Uur van overlijden: vier uur dertig
Hij was een zoon van [Veendam] (186)1439 en (186)1440, en een broer van [Groningen (Iepenlaan)] (301)7-434

BronBurgerlijke stand - Huwelijk
ArchieflocatieGelders Archief
AlgemeenToegangnr: 0207
Inventarisnr: 8287
Gemeente: Elburg
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 12
Datum: 16-05-1911
BruidegomNathan West
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: Wildervank
BruidCato Beem
Leeftijd: 27
Geboorteplaats: Elburg
Vader bruidegomSalomon Nathan West
Moeder bruidegomSaartje de Behr 
Vader bruidDavid Ezechiel Beem
Moeder bruidRoossien West
Nadere informatieberoep bg.: veehandelaar; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: veehandelaar; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: manufacturier; beroep moeder bd.: zonder beroep

https://www.sjoa-drenthe.nl/humogen/family.php?database=humo3_&id=F13241&main_person=I26213
Nathan West en Cato Beem waren volle neef en nicht, want zijn vader Samuel Nathan en haar moeder Roosje waren broer en zus.

Cato Beem en drie van hun kinderen zijn in de Shoah omgekomen: https://www.joodsmonument.nl/en/page/135100/cato-west-beem
Cato Beem is 26-10-1883 in Elburg geboren en op 20-03-1943 in Sobibor vermoord.

Hun zoon Salomon Nathan West is op 11-09-1914 in Sappemeer geboren en op 28-02-1943 in Auschwitz vermoord. Hij was 28 jaar en kantoorbediende. Zijn echtgenote Klaartje de Hond is op 29-10-1943 in Auschwitz vermoord.

Hun dochter Roossien West is op 27-11-1917 in Sappemeer geboren en op 20-03-1943 in Auschwitz vermoord. Zij was 25 jaar.

Hun zoon David Ezechiël West is op 25-05-1926 in Sappemeer geboren en op 20-03-1943 in Sobibor vermoord. Hij was 16 jaar en bakkersleerling.

Hun dochters Saartje en Rachel hebben de oorlog overleefd: 
Saartje is op 10-05 1933 met Samuel Creveld getrouwd in Slochteren (aktenr. 39), en haar zus Rachel is op 26-08-1942 met zijn broer Mozes Benjamin Crefeld getrouwd in Zuilen (aktnr. 137). Hun schoonvader Izaak Creveld is op 14-05-1943 in Sobibor vermoord.

https://www.geni.com/people/Saar-West/6000000000351916378
Volgens dit gegevensbestand is Saartje op 81-jarige leeftijd overleden in Herzlia in Israël en Rachel na 1989.

Verdere bijzonderheden
Bron: De Joodse Gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en omliggende dorpen 1724-1950, E.P. Boon en J.J.M. Lettick
p. 99: "Voorzichtig kunnen we concluderen dat de Joodse slagers voor 1930 in Hoogezand welvarender waren dan die in Sappemeer, al werden juist in Hoogezand vaker verzoeken om kwijtschelding van belastingen aan Joode slagers verleend. Deze indruk werd bevestigd in een gesprek met wijlen mevrouw S. Creveld-West, dat de heer T. Blankenstein met haar voerde te Herzlia in Israël. Zij herinnerde zich uit haar jeugd dat in Hoogezand de 'elitejoden' woonden, te Sappemeer de 'werkende Joden' en in Foxhol woonde het 'Joodse proletariaat'."

p. 104 "Na de Sappermeerster tijd had Nathan nog een slagerij in Foxhol, gemeente Slochteren, waar hij in de kelder slachtte. Later werd hij commissionair in granen. Het gezin werd geteisterd door vele ziektes: Nathans vrouw, een nicht van hem, werd opgenomen in het ziekenhuis te Groningen in 1911, hun dochtertje Roossien moest in de stad geopereerd worden aan een hersentumor en daar na stierf Nathan op tweeënvijftigjarige leeftijd."

p. 127: "Betrokkenheid van Joden bij de omgeving sprak ook uit de verschillende activiteiten voor de gemeenschap. Nathan West was bijvoorbeeld voorzitter van de Oranjevereniging, een functie waarin hem de eer te beurt viel om Prins Hendrik te ontvangen, die tot ieders verbazing schoenen met knoopjes droeg. Ook bij allerlei schoolfeesten was hij de organisator."

p. 142 "Bij Nathan en Cato West werd zoveel mogelijk volgens de wet geleefd. Brood kwam per snikke of per bakkerskar van bakker Hildesheim uit Groningen en in de keuken werden vlees- en melkspijzen gescheiden gehouden. De chazzen slachtte het vlees voor het gezin en dat werd op aparte rekken in de slagerij bewaard, maar kosjer was de slagerij niet. Nathan verkocht ook varkensvlees, waar hijzelf nooit aankwam. Cato West bereidde het vlees wel met water en zout, volgens de Joodse wetten."


2022/01/15
bnnch