Het Stenen Archief - Only completed research

[6771]

(24)14
4
Meijer
Levi
Yehuda Leib z.v. Me'ir
Sara Hertz
Meijer Meijer & Judikje Jacobs
1760
Dinkelhausen(Koninkrijk Beijeren)
26-12-1841
13 Tevet 5602
Hellendoorn
Raalte
27-12-1841//14 Tevet 5602
Er is geen Nederlandse tekst
Jehuda Leib z.v Meir
פ"ט
על אלה אני בוכיה על
פטירת אבינו ה"ה האיש
 ישר וכשר כ"ה יהודה
 ליב בן המנוח מאיר ז"ל
שנפטר ביום א' י"ג לחודש
טבת שנת תר"ב לפ"ק
פה העלדרן ונקבר
למחרתו בשם טוב
ת נ צ ב ה
על ....הפסוק נלקח מספר איכה פרק א פסוק טז

Hier is geborgen
Hierover ween ik, over
Het overlijden van onze vader, deze is de rechtschapen en zuivere man Yehudah
Leib zoon van de overleden Me'ir,zijn herinnering zij tot zegen
Die overleed  op zondag de 13e van de maand Tevet 5602
Hier Hellendoorn [?] en hij werd begraven
de volgende dag in goede naam

T. N. Ts. B. H.
De bovenspreuk is uit:-Klaagliederen 1:16
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #72 Hellendoorn 27-12-1841
Overleden om 2 uur namiddag
Hij was de echtgenoot van (24)15
2012/03/07