Het Stenen Archief - Only completed research

[6805]

(118)08
4
Brogholter
Salomon
Shlomo z.v. Joseef ha-Levi
Sophia Rothschild
Joseph Brogholter & Martha Philips
1805
Ootmarsum
17-12-1860
5 Tevet 5621 (zie opm)
Ootmarsum
Ootmarsum
 Er is geen Nederlandse tekst
פ"נ
איש תם וישר
גבר יקר כה"ר
שלמה ב"כ יוסף הלוי
נפטר בשם טוב
ביום ה טבת
שנת תרכ"א לפ"ק
ת נ צ ב ה  


Hier rust
een ingetogen en rechtvaardige man
een dierbare man de ge'eerde heer
Shlomo zoon van de ge'eerde Joseph de Leviet
bij overleed in goede naam
op 5 Tevet
van het jaar 5621
T.N.Ts.B.H.
 
Hij overleed op maandagavond bij middernacht.Het was toen reeds
de volgende dag vlg. de Joodse kalender 5 Tevet 5621 (dinsdag 18-12-1860)
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte # 47 Ootmarsum 19-12-1860
Overleden om "bij twaalf ure" 's nachts
Hij was de zoon van (118)01 en de echtgenoot van (118)06
Hij was de vader van (118)14
2013/12/01
bnnch