Het Stenen Archief - Only completed research

[6809]

(118)12
4
Themans
Asser (Israel) Salomon
Asscher z.v. Shlomo Zalman
Therese Oppenheimer
Salomon Israel Themans en Billeken Fortuin
22-08-1811
2 Eloel 5571
Oldenzaal
11-09-1889
15 Eloel 5649
Almelo
Ootmarsum
13-09-1889//17 Eloel 5649
Hier Rust
A.S.THEMANNS
Overleden te ALMELO
den 15 Eloel 5649/11 September 1889
Hij Rust in Vrede
ברוך מבנים אשר
פ"ט
אוהב צדקות ומישרים
הכניס רבים בברית בשרים
חבב מאד תורה ותפלה
שפך שיח בעד הקהילה
ותקע בראש השנה בשופר
יקיץ וירון עם שוכני עפר
ה"ה כ"ה אשר כר שלמה
זלמן טהעמאנס
ביום ד ט"ו אלול עלתה
נשמתו השמימה ושב לעפר
בעש"ק י"ז בו שנת תרמ"ט
ת נ צ ב ה 
ברוך מבנים אשר
דברים ל"ג כ"ד 

קיץ וירון עם שוכני עפר
ישעיהו כ"ו  י"ט

שפך שיח
נראה להיות מבוסס על
תהילים 101:2

 

Het meest gezegend onder de zonen is Asher (1)
Hier is geborgen

Hij houdt van rechtvaardigheden en rechtmatigheden  (2)
hij deed velen intreden in het verbond van het vlees (3)
hij hield zeer van Torah en gebed
hij stortte zijn gebed uit voor de gemeente
en blies op het Nieuwejaarsfeest op de [rams]hoorn
hij zal ontwaken en jubelen met hen die in het stof wonen (4)
dat is de heer de ge'eerde heer Asher zoon van de ge'eerde heer Shlomo
Zalman Themans
op woensdag 15 Elloel steeg
zijn ziel naar de hemel en  hij keerde tot stof terug (5)
op de dag voor de Heilige Shabbat de 17e daarvan van het jaar 5649
T.N.Ts.B.H.

(1) Deut. 33:24
(2) naar Jes. 45:49
(3) hij was besnijder
(4) Jes.  26:19
(5) Gen. 3:19 voor hij werd ter aarde besteld, begraven

 bron  Burgerlijke stand - Overlijden  

Archieflocatie  Historisch Centrum Overijssel 
Algemeen  Toegangnr: 123
Inventarisnr: 228
Gemeente: Almelo, Stad
Soort akte: overlijdensakte
Aktenummer: 138
Aangiftedatum: 12-09-1889 
Overledene Israel Themans
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 11-09-1889
Leeftijd: 78
Overlijdensplaats: Almelo, Stad 
Vader Salomon Israel Themans 
Moeder Billeken Fortuin 
Partner Therese Oppenheimer
Relatie: weduwnaar 
Nadere informatie  geboren te Oldenzaal 

Geboorte details konden niet geverifieerd worden via originele documenten-deze zijn wegens beschadiging onleesbaar.

De originele overlijdensakte is niet aanwezig.

Zowel in de index van overlijdens Almelo 1811-1893 als in de overlijdensaktegegevens in wiewaswie.nl is de naam bij overlijden Israel.Of dit een transcriptiefout is geweest of dat hij werkelijk onder deze naam overleden is, kon dus niet worden geverifieerd.

Het is niet duidelijk of hij buiten de naam Asser ook de naam Israel droeg.

Noch op de steen, noch in de huwelijksakte komt Israel als zijn naam voor.

Voorgesteld (als niet bewezen hypothese) wordt echter, dat Asser en Israel wel degelijk dezelfde naambron vertegenwoordigen en geen twee verschillende namen beduiden.Dit op grond van het feit, dat er een zeker klankverband bestaat tussen beide namen.

Hij was de echtgenoot van (118)13 (tweede huwelijk van haar)

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk  (Tweede huwelijk van haar)
Archieflocatie  Historisch Centrum Overijssel  
Algemeen  Toegangnr: 123 
Inventarisnr: 10597 
Gemeente: Ootmarsum 
Soort akte: Huwelijksakte 
Aktenummer: 8 
Datum: 21-10-1847  
Bruidegom Asser Salomon Themans 
Leeftijd: 31 
Geboorteplaats: Oldenzaal  
Bruid Therese Oppenheimer 
Leeftijd: 35 
Geboorteplaats: Vreden (Pruissen)  
Vader bruidegom Salomon Israel Themans  
Moeder bruidegom Belleken Fortuin  
Vader bruid Israel Harz Oppenheimer  
Moeder bruid Rosa Salomon  
Nadere informatie  beroep Bg.: koopman; beroep Bd.: fabrikante; beroep vader Bg.: koopman; weduwe van Joachim Meijer Cantor 


2014/01/11
bnnch