Het Stenen Archief - Only completed research

[6813]

(93)06
5
Ligstenstein(Lichtenstein)
Hester
Esther d.v. Moshe
Hijmans
Levie Hijmans
Mozes Ligtenstein & Pietje van Blankenstein
21-5-1827
24 Iyar 5587
Strijen
14-3-1856
7 Adar II 5616
Numansdorp
Oud-Beijerland
16-3-1856/9 Adar II 5616
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"ט א"ח אסתר בת כ' משה אשת ר' ....א ב"ח וואלף הלוי נפטרה בעש"ק ז' אדר שני ונקברה ביום א' ט בו בשנת תרט"ז לפק ת נ צ ב ה
Hier is geborgen Een belangrijke vrouw mevr. Esther dochter van de ge'eerde Moshe D vrouw van de heer .....zoon van de chaveer Wolf Ha-Levi, zij overleed op de vooravond van de Heilige Shabbath(Vrijdag) 7 Adar II En werd begraven op Zondag de 9e van die maand in het jaar 5616 T N Ts B H
De naam van haar echtgenoot is in de Hebreeuwse tekst onleesbaar met uitzondering van de laatste letter (Aleph).Met een ruime mate van zekerheid, zoals ook door de bewerker van de steen in de bron verondersteld wordt, is de naam Jehoeda, geschreven met een Aleph op het einde (ipv van met een hee). Deze veronderstelling wordt ondersteund door de tekst van de grafsteen van haar echtgenoot (93)61 alwaar de naam inderdaad Jehoeda z.v. Benjamin (Hijmans) is. Wolff/Wolf is een veel gebruikte synonieme naam voor Benjamin (zie Genesis 49:27).
Bij afwezigheid van gegevens in online bronnen zijn de details en personalia geheel gebaseerd op:-Het Joodse Verleden van Oud-Beijerland-Historische Vereniging Oud-Beijerland-Alie van den Berg(2008)-pag.125 en 289.

Alie van den Berg vermeldt nog dat in Numansdorp de naam geschreven werd als Lichtenstein en in Strijen als Ligtenstein.
Zij was de echtgenote van (93)61
2009/08/06