Het Stenen Archief - Only completed research

[6815]

(119)1
4
Moerel(Morel)
Joseph Moses
Jospe z.v.Moshe
Johanna Andriesse
Moses NN & Esther NN
20-01-1758
11 Shevat 5518
Kreitznach(Dtsl.)
16-11-1821
21 Cheshvan 5582
Roosendaal
Oudenbosch
18-11-1821//23 Cheshvan 5582
Er is geen Nederlandse tekst
וזאת אשר ללוים
איש ישר וכשר ירא אלהים
וסר מרע הלך בתום כל
ימי חיו ה"ה כ"ה יוזפא בן כ
משה ז"ל סגל ונפטר ביום
עש"ק כ"א מרחשון ונקבר
ביום א כ"ג מרחשון בשנת
תקפ"ב לפ"ק

ת נ צ ב ה
וזאת אשר ללוים
במדבר ח כד
במקור זאת בלי ו
En dit is voor de Levieten(*)
Een rechtschapen en zuiver man, Godvrezend
En die het kwade vermeed en in ingetogenheid ging al
zijn dagen, dit is de ge'eerde heer Jospe zoon van de ge'eerde
Moshe zijn herinnering zij tot zegen Segal en hij overleed op vooravond van de Heilige Shabbath 21 Marcheshvan en werd begraven op zondag de 23 Marcheshvan in het jaar 5582

T N Ts B H
Numeri 8:24
Dit is het, wat de Levieten aangaat (vertaling Statenbijbel)
In de Bijbeltekst zonder "En" .
Joseph Moses Mo(e)rel is overleden op 16-11-1821 te Roosendaal en begraven op 18-11-1821 te Oudenbosch.

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #89 Roosendaal 16-11-1821
Overleden om 1 uur namiddag
Ouders Moses.... en Esther.... beiden overleden

Geboorteplaats is ook aangegeven als Bingen(Dtsl.)
Hij was de echtgenoot van (119)6

Vanaf het jaar 1796 hebben zij gewoond te Reusel, alwaar  dochter Elisabeth Joseph is geboren op 16-3-1798 en zoon Mozes in het jaar 1799, daarna is het gezin verhuisd naar Roosendaal alwaar nog twee zonen en een dochter zijn geboren.2011/11/23