Het Stenen Archief - Only completed research

[6816]

(119)2
3
Mietje (Marianne) Jacob Fles
Matte
Matte d.v. Ya'akov (Dayan)
Pol(Polak)
Emanuel (Mendel) Mozes Polak
Jacob Abraham Dayan & Hendele Salomon/Zelig Fles
1754(zie opmerking)
Rotterdam(zie opmerking)
21-06-1836
6 Tammoez 5596
Breda
Oudenbosch
Er is geen Nederlandse tekst
      5596
ליצירה

תחתי

אשה זקנה מנשים שאננות
ביראה וחסד ימיה פנה
עשו חייל רבת בנות
והי עלתה על כלנה
היא האשה  מ מטא בת
מה"ו יעקב דיין  זצ"ל 
מענדלא 
בברעדא ביום
ונקברת למחרתו
שנת תקצ"ו לפ"ק

ת נ צ ב ה

חלק של המצבה חסר
5596 sinds de Schepping

ONDER MIJ

Een oude vrouw, een zelfvoldane (1) onder de vrouwen
In vreze en goedertierendheid wendde zij zich al haar dagen
Vele dochters handelden flink
Maar zij ging allen te boven(2)
Zij is de vrouw Matte
..... Ya'akov de Rechter de herinnering van een rechtvaardige zij tot zegen....
De ge'eerde Mendele Po???....
Te Breda op de dag.....
En werd begraven de volgende dag
Van het jaar 5596

T N Ts B HEen stuk van de steen is afgebroken en missen er gedeeltes van de tekst.
(1)-In het boek van Bader is שאננן vertaald met onbekommerd
(2)-Met enige veranderingen in de volgorde der woorden:-
Spreuken 31:29
De vertalingen vlg. de Statenbijbel is:-
Vele dochteren hebben deugdelijke gehandeld; maar gij gaat die allen te boven.

Het Hebreeuws op de steen is zeer slecht.

Zij overleed in Breda op 21 Jun 1836 als Mietje Jacob Fles.
(In de kanttekening van de overlijdensakte staat als familienaam ook:-Ples)

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #194 Breda 21-06-1836
Overleden om 10 uur 's morgens

Gegevens op deze akte wijken hier en daar af van de volgende

[Bron-Ashkenazische Database van Amsterdam bij Akevoth]
(welke ook gebruikt is voor de identificatie van de overledene)

1)-Bij overlijden 82 jaar oud, zou  haar geboortejaar 1754 moeten zijn geweest, in de Ashkenazische DB is dit 1757.
2)-Geboorteplaats vlg. de overlijdensakte is Rotterdam; in de Ashkenazische DB is dit Amsterdam.

Volledige gegevens volgens deze bron zijn:-
De overledene was Marianne/Mata Jacob Fles/Dayan, geb. in Amsterdam in 1757, dochter van Jacob Abraham Dayan & Hendele Salomon/Zelig Fles.

De hier begraven mevrouw overleed in Breda op 21 Jun 1836 als Mietze Jacob Fles.

De echtgenoot van Mate was de Parnas Mendele Pol. Haar vader was de leraar Jakob. Deze Jacob had de titel Dayan.

Huwelijk:-

Zij huwde in Amsterdam in 1779 (dtb 751/86) met Emanuel Mozes Polak/Rashke, die weduwnaar was van haar zuster Bloemetje.

Aanvullend detail:-

Een zoon uit zijn 1ste huwelijk, Jacob Emanuel Polak, huwde op 4 Jan 1820 in Bergen op Zoom met Clara v.Munden(Minden).


2011/11/29