Het Stenen Archief - Only completed research

[6817]

(119)3
0
Eliezer
Jehuda
Jehuda z.v. Eliezer
24-04-1831
13 Iyar 5591
Oudenbosch
Er is geen Nederlandse tekst
שמע ה' אל קול יהודה ואל עמו תביאנו
 פ"נ
איש ישר  ן ןן ןןן
ביראת ה ובמצוחיו חפץ מאד
 כ"ה יהודה בן כה"ר אליעזר ז"ל
ן
ונקבר ביום  איר תקא"ה

ת נ צ ב ה
דברים פרק ל"ג פסוק ז - פרשת ואתחנן
Hoor, HEERE! de stem van Juda! en breng hem weder tot zijn volk

Hier Rust

Een rechtschapen man.....
......in de vrees voor God en naar zijn geboden verlangde hij ten zeerste
.....de ge'eerde heer Yehuda zoon van de ge'eerde heer Rabbi Eliezer
 zijn herinnering zij tot zegen
En werd begraven op ....Iyar 5515 ??

T N Ts B H
Deuteronomium 33:7(Vertaling Statenbijbel)

Er is geen complete vertaling van de tekst te construeren.
Met deze beperkte gegevens geen passende gegevens gevonden.
Niet ge'identificeerd.Het is niet achterhaald, wat de bron van de in de personalia ingevulde gegevens was, en met uitzondering van de voornaam en de Hebreeuwse maand van overlijden, zijn deze gegevens niet van de steen af te lezen.
2011/11/28