Het Stenen Archief - Only completed research

[6867]

(93)15
5
Koopman
Meijer
Me'ir z.v. Zvi
Fransje Weijl
Hartog Koopman & Sara van den Berg
13-11-1858
6 Kislev 5619
Oud Beijerland
23-7-1938
24 Tamoez 5698
's Gravenhage
Oud-Beijerland
Hier Rust Onze geliefde vader MEIJER KOOPMAN Overl.24 Tamoez 5698/23 Juli 1938 In den ouderdom van 79 jaren H.R.I.V.
מזכרת אהבה פ"נ איש תם וישר הלך תמיד בארח צדקה החזיק בתמתו זכרונו לברכה ה"ה ר 'מאיר ב'ר צבי קאאפמן ושם אמו שרה הלך לעולמו ש"ק פ פינחס כ"ד תמוז תרח"צ לפ"ק ת נ צ ב ה
Een liefdevolle herinnering Hier Rust Een ingetogen en rechtschapen man Hij bewandelde immer het pad der gerechtigheid Hij hield vast aan zijn ingetogenheid Zijn nagedachtenis zij tot zegen Deze is de heer Meir zoon van de heer Zvi Koopman En de naam van zijn moeder was Sara Hij ging naar zijn Eeuwighe Wereld op de Heilige Shabbath Van de Tora-afdeling Pinchas 24 Tamoez 5698 T N Ts B H
Hij hield vast aan zijn ingetogenheid(Job 2:3) In de getallenwaarde van het overlijdensjaar zijn de laatste twee letters (Tsadi en Chet) van plaats gewisseld. Mogelijk gebeurde dit met opzet en niet per abuis, omdat het woord anders de betekenis heeft van "gij zult moorden". [Als opmerking toegevoegd door de vertaler ten behoeve van het boek "Het Joods Verleden van Oud-Beijerland"-pag.69]
Genlias:- Detail resultaat: (Kind) Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Algemeen Gemeente: Oud-Beijerland Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 151, Aangiftedatum: 15-11-1858 Kind Meijer Koopman Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 13-11-1858 Geboorteplaats: Oud-Beijerland Vader Hartog Koopman Moeder Saartje van den Berg Op de website van het Haags Gemeente Archief-de virtuele studiezaal, http://195.242.171.17/hga/virtuelestudiezaal/WebsitePubliek/ is zijn overlijdensakte online te bezichtingen. Overlijdens 's-Gravenhage Periode: 1933-1940: 14-jun-1938 - 4-aug-1938 Aktenummer: 1168-1449, Fiche 2136, afbeelding 38-Akte #1383. Hij overleed om 11.00.
Hij is zoon van (93)33 & 34, en broer van (93)38

Echtgenoot van (93)16 Genlias:- Detail resultaat: (Bruidegom) Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 1754 Gemeente: Zutphen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 70 Datum: 08-08-1888 Bruidegom Meijer Koopman Leeftijd: 29 Geboorteplaats: Oud Beijerland Bruid Fransje Weijl Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Zutphen Vader bruidegom Hartog Koopman Moeder bruidegom Saartje van den Berg Vader bruid Simon Weijl Moeder bruid Maria Prins Nadere informatie beroep bg.: koopman; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: zonder beroep; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep Tevens is gebruikt gemaakt van de gegevens in het boek:-Het Joodse Verleden van Oud-Beijerland-Historische Vereniging Oud-Beijerland-Alie van den Berg(2008)-pag.69.
2009/10/02