Het Stenen Archief - Only completed research

[6882]

(24)38
4
Zwarts
Mina
Mindele d.v. Uri
Salomon Zwarts & Esther Steern(Steren)
25-09-1846
5 Tishri 5607
Raalte
10-08-1907
30 Av 5667
Raalte
Raalte
Hier Rust
MINA ZWARTS dochter van
S.ZWARTS en ESTHER STEREN
Overl.te Raalte 30 Menachem 5667
Mendelle d.v.Uri en Esther
פ"ט
 בת נדיב תפארת משפחתה ה"ה
מנדלא בת ר' אורי ושם אמה אסתר
נפטרה בשם טוב בש"ק ל' מנחם א' דר"ח
אלול ונקברה ב' בו תרס"ז לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier is geborgen
Een vrijgevige dochter (*) , de pracht van haar familie,
Deze is  Mindele, de dochter van de heer Uri, en de naam van haar moeder was Esther.
Zij overleed in goede naam op de Heilige Shabbath, de 30e Menachem, de 1e dag van de  Nieuwe Maanddag Eloel
En zij werd begraven op de 2e van die maand 5667

T .N. Ts. B. H.
(*)-Het is niet zeker, dat deze vertaling de juiste is.Slaat het woord
"vrijgevig" op de overledene zelf, dan is er een grammaticale fout
in de tekst (mannelijk i.p.v. vrouwelijk).
Het kan ook zijn dat "vrijgevig" betrekking heeft op haar vader, de
tekst is dan grammaticaal correct, de vertaling is dan echter:-
"dochter van een vrijgevige".   
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #101 Raalte 28-09-1846
Geboren 's middags 12 uur

[Bron:-Genlias]
Overlijden:-

Detail resultaat: (Overledene)

Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Historisch Centrum Overijssel
Algemeen     Toegangnr: 123
Inventarisnr: 10959
Gemeente: Raalte
Soort akte: overlijdensakte
Aktenummer: 108
Aangiftedatum: 12-08-1907
Overledene     Mina Zwarts
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 10-08-1907
Leeftijd: 60
Overlijdensplaats: Raalte
Vader     Salomon Zwarts
Moeder     Esther Steern
Partner    
Nadere informatie     geboren te Raalte
Onder voorbehoud van de bij vader (24)17 toegevoegde opmerkingen, was zij daarvan een dochter en was haar moeder
(24)05.Zij was dan een zuster van (24)27.
2012/03/31
bnnch