Het Stenen Archief - Only completed research

[6918]

(118)14
5
Brogholter
Joseph
Yoseef z.v. Shlomo ha-Levi
Salomon Brogholter & Sophia Rothschild
30-08-1840
1 Eloel 5600
Ootmarsum
07-03-1888
24 Adar 5648
Ootmarsum
Ootmarsum
Er is geen Nederlandse tekst
פ"ט
בחור נחמד משכיל
ה"ה
יוסף ב"ר שלמה הלוי
מת בש"ט ביום כ"ד אדר
שנת תרמ"ח לפ"ק
Hier is geborgen
een aardige ontwikkelde ongehuwde man
dat is de heer
Joseph zoon van de heer Shlomo ha-Levi (de Leviet)
hij stierf in goede naam op 24 Adar
van het jaar 5648
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #27 Ootmarsum 31-08-2013
Geboren 's middags om twaalf uur

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #8 Ootmarsum 08-03-1888
Overleden om 9 uur voormiddag
Hij was de zoon van (118)06 & (118)08
2013/12/04
bnnch