Het Stenen Archief - Only completed research

[6931]

(93)35
4
Goudsmit
Hartog
Zvi z.v. Shabtai ha-Levi
Maria van den Meijdenberg(zie opmerking)
Simon Goudsmit & Lena Koopman
27-5-1805
28 Iyar 5565
Oud Beijerland
16-2-1895
22 Shevath 5655
Vlaardingen
Oud-Beijerland
18-2-1895/24 Shevath 1895
Er is geen Nederlandse tekst
ואתה תבוא אל אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה ודור רביעי תשובו הנה פ"ט החבר ר' צבי בר שבתי הלוי גאלדשמיט בן תשעים שנה הלך לעולמו ביום שבת קודש כ' ב' שבט ונקבר ביום ב' כ'ד' בו לפרט צר ומצוק מצאוני מצותיך שעשעי ת נ צ ב ה מסביב:- זכר ימות עולם בינו שנות דר ודר שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך
שלוש השורות הראשונות הן מבראשית טו :טו-טז השורה התחתונה שהאותיות המסומנות בה נותנות את שנת הפטירה -מקורה בתהילים 119 פסוק 143 הפסוק מסביב מקורו בדברים פרק 32 פסוק 7
Gij zult in vrede tot Uwe vaderen komen, Gij zult in goede ouderdom begraven worden, En in het vierde geslacht zullen zij hierheen terugkeren. Hier is geborgen De chaveer de heer Zvi zoon van Shabtai ha-Levi GOLDSMIT Negentig jaren oud ging hij naar zijn Eeuwigheid Op de dag van de Heilige Shabbath 22 Sjevat en werd begraven Op Maandag de 24ste van die maand Volgens de telling (getallenwaarde van de gemarkeerde letters uit deze spreuk =5655= het jaar van overlijden) [Als]Verdrukking en noodlottigheid hebben mij vonden [Dan zijn] Uw geboden mij tot lust T N Ts B H Het randschrift luidt:- Gedenk de dagen van weleer, krijg inzicht in de jaren van geslacht op geslacht, Vraag Uwe vader en hij zal het U vertellen, Uwe ouderlingen, en zij zullen het U zeggen.
De eerste drie regels zijn uit Genesis15:15-16. De onderspreuk is uit Psalm 119:143. De randspreuk is uit Deuteronomium 32:7 De naam van de overledene is gespeld in de Duitse vorm Goldsmidt (of Goldsmit)
Genlias:-

Detail resultaat: (Bruidegom)

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.122
Inventarisnr: 5787
Gemeente: Oisterwijk
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 16
Datum: 14-11-1835
Bruidegom Hartog Goudsmit
Geboorteplaats: Oud-Beijerland
Bruid Maria Maria Mijer
Geboorteplaats: Oisterwijk
Vader bruidegom Simon Goudsmit
Moeder bruidegom Lena Koopman
Vader bruid Mijer Aron
Moeder bruid Sara Somson

Hij was de broer van  (93)58Hij was de broer van de vrouw van (93)67

Aktes betrekking hebbende op verwanten:-

Detail resultaat: (Partner)

Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)
Algemeen     Gemeente: Oud-Beijerland
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 19
Aangiftedatum: 12-02-1834
Overledene     Simon Goudsmit
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 12-02-1834
Leeftijd: 60
Overlijdensplaats: Oud-Beijerland
Vader     Jonas Goudsmit
Moeder     Johanna Simon Levie
Partner     Lena Koopman
Relatie: Echtgenoot

Detail resultaat: (Moeder)

Bron     Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie     Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)
Algemeen     Gemeente: Oud-Beijerland
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 110
Aangiftedatum: 09-08-1841
Kind     Sara Lena Goudsmit
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 07-08-1841
Geboorteplaats: Oud-Beijerland
Vader     Hartog Goudsmit
Moeder     Het genealogisch onderzoek toonde aan, dat de naam van zijn partner van den Meijdenberg overwegend niet-Joods is.Ook in In Memoriam komt deze naam-ook met afwijkende spellingen-niet voor.


In de huwelijkakte-zie boven-heette zij Mijer, maar in de geboorteakte van dochter Sara Lena Goudsmit
weer wel van den Meijdenberg:-
 

In het boek van J.Bader-Verborgen in Brabantse Bodem"-is bij Oisterwijk-pag.87-een grafsteen-MC6-van een Joodse overledene,
ene Aharon, zoon van de Jakob Meir van den Meydenberg, zodat dit het gegeven in het boek Oud-Beijerland, dat het hier een Joodse vrouw betreft, zeer zeker ondersteunt.Ook is er een steen van zijn broer Simson van den Meijdenberg-MC58.

   


   

 

2009/11/02