Het Stenen Archief - Only completed research

[6933]

(93)46
3
Sluis
Belia
Wiener & Goudsmit
1)Samuel Benjamin Wiener-2)Mozes Jonas Goudsmit
Salomon Marcus Sluis & Rebecca van Crevel
13-12-1799
15 Kislev 5560
Dordrecht
28-1-1845(zie opmerking)
20 Shevath 5605(zie opmerking)
Oud Beijerland
Oud-Beijerland
29-1-1845/21 Shevath 1845(zie opmerking)
Er is geen Nederlandse tekst
היא מצבת קברת לאה בינא עד היום פ"ט אם הבנים למה לקחת מעל בניך ה'ה' לאה בינא אשת המנוח כ' וייענער ז"ל ואשת משה כ' גאלדשמיט יצו שהלכה לעולמה ונפטרת בשם טוב ביום ב' יח שבט ונקברת ביום ד' כ' בו בשנת תר"ד לפק ת נ צ ב ה
Dit is de gedenkteken op het graf van Lea Biena tot op deze dag Hier is geborgen Een moeder der zonen-waarom werd zij van hare zonen weggenomen ? Deze is de ge'eerde en rechtschapene mevrouw Lea Biena De vrouw van wijlen de ge'eerde Wiener, zijn herinnering zij tot zegen, en de vrouw van Moshe de ge'eerde Goldsmidt -Zijn Rots en Verlosser zal hem beschermen-welke naar haar Eeuwigheid ging en overleed in goede naam op Maandag 18 Sjevat en werd begraven op Woensdag de 20e van die maand In het jaar 5604 T N Ts B H
Gebaseerd op de overlijdensakte moet de overlijdensdatum 28-1-1845 als juist worden geaccepteerd.Haar leeftijd bij overlijden (46) in dit jaar sluit ook aan bij haar geboortejaar zoals aangegeven door Alie van den Berg (1799). Deze gegevens wijken echter op een aantal punten af van de gegevens op de steen:- 1)-Het jaar van overlijden tav-resh-dalet zoals te lezen valt, staat gelijk met 5604=1844.Is de laatste letter een dalet, dan is dit gegeven foutief.Mogelijk is echter dat een pootje van de letter door de erosie is weggevallen en deze oorspronkelijk een hee was (=5605=1845). 2)-In de veronderstelling dat-hoe dan ook in het Hebreeuws weergegeven-gedoeld is op het jaar 1845 (5605) zijn de data van overlijden en begraven op de steen -althans gedeeltelijk-onjuist. Overlijden op Maandag moet dan zijn 19 Shevath en niet 18 Shevath, zoals weergegeven.(Indien zij de avond daarvoor-Zondagavond-overleed, dan nog is de combinatie van dag en datum niet juist). Haar begrafenis op Woensdag, rekening houdend met de gebruikelijke 2e dag na het overlijden, was dan op Hebreeuwse datum 21 Shevath en niet de 20e, zoals aangegeven. Gezien de naam van de overledene (Lea) is het feit , dat de bovenspreuk is ontleend aan Genesis 35:20 , aldaar betrekking hebbende op haar "rivale" Rachel , een frappante parafrase. Een moeder der zonen ("eem habaniem") is ontleend aan Psalm 113:9, aldaar in vreugdevolle betekenis.(Deze Psalm is een onderdeel van het Hallel, uit de liturgie van de feestdagen).
Genlias:- Detail resultaat: (Overledene) Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Algemeen Gemeente: Oud-Beijerland Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 9 Aangiftedatum: 28-01-1845 Overledene Belia Sluis Geslacht: V Overlijdensdatum: 28-01-1845 Leeftijd: 46 Overlijdensplaats: Oud-Beijerland Vader Salomon Marcus Sluis Moeder Rebekka Davids van Crevel Partner Mozes Goudsmit Relatie: Echtgenote Nadere informatie Eerder weduwe van Samuel Benjamin Wiener
Genlias:-(eerste huwelijk) Detail resultaat: (Bruid) Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Algemeen Gemeente: Oud-Beijerland Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 27 Datum: 30-11-1823 Bruidegom Samuel Benjamin Wiener Leeftijd: 35 Geboorteplaats: Bergeijk Bruid Belia Sluis Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Dordrecht Vader bruidegom Jacob Benjamin Wiener Moeder bruidegom Rebekka Samuel Levi Vader bruid Salomon Marcus Sluis Moeder bruid Rebecca Davids van Crevel Nadere informatie Grootouders Joseph de Lang Genlias:-(tweede huwelijk) Detail resultaat: (Bruid) Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Algemeen Gemeente: Oud-Beijerland Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 17 Datum: 27-05-1827 Bruidegom Mozes Goudsmit Geboortedatum: 22-06-1800 Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Oud-Beijerland Bruid Belia Sluis Geboortedatum: 13-12-1799 Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Dordrecht Vader bruidegom Jonas Samuel Goudsmit Moeder bruidegom Schoontje Meijer Vader bruid Salomon Marcus Sluis Moeder bruid Rebecca Davids van Crevel Nadere informatie Weduwe van Samuel Benjamin Wienen Gegevens uit Genlias en:-Het Joodse Verleden van Oud-Beijerland-Historische Vereniging Oud-Beijerland-Alie van den Berg(2008)-pag.126.
2015/01/03
alie_b