Het Stenen Archief - Only completed research

[6935]

(93)48
4
Vries, de
Israel
Eliezer z.v. Shmu'el(zie opm)
Rachel Moerel
Salomon de Vries & Judic Meijer
09-10-1797
16 Tamoez 5557
Oud Beijerland
23-8-1862(zie opmerking)
28 Av 5622(zie opmerking)
Rotterdam
Oud-Beijerland
26-08-1862//30 Av 5622
Er is geen Nederlandse tekst
ושבתי בשלום אל בית אבי
 פ"נ
 איש טוב וישר
 עם אלדים ואנשים
הלך בכושר !
 כ' אליעזר בן כ' שמואל
דע-פריהס, נפטר
 במוצאי ש"ק כ"ח מנחם
 ונקבר בערב ר"ח אלול
 שנת ת' ב 'ר'ך לפ"ק
 ת נ צ ב ה
En in vrede zal ik naar mijn vader's huis wederkeren
Hier Rust 
Een goed en rechtschapen man 
Met God en de mensen 
Ging hij naar behoren om ! 
De ge'eerde Eliezer zoon van de ge'eerde Shmu'eel 
De Vries,hij overleed 
Op de uitgang van de Heilige Shabbath (Zaterdagavond) 28 Menachem 
En werd begraven op de vooravond van het Nieuwemaandsfeest Elloel Van het jaar 5622 
 T N Ts B H
Zijn naam op de steen als Eliezer is volkomen fout.

De bovenspreuk is uit Genesis 28:21(Vertaling vlg.Pentateuchvertaling van Rabbijn Vredenburg). 
God=Elohiem (aleph-lamed-hee-yod-mem) is hier met opzet enigszins verdraaid gespeld met een dalet ipv een hee (een letter eerder in het alfabet)-Elodiem.
Dit om de verwijzing naar God niet te misbruiken (vermoedelijk vanwege de vlak daarop volgende verwijzing naar de mensheid). 
Menachem is de maan Av (ook genoemd Menachem Av, de treurmaand waarin 9 Av valt, de dag van de verwoesting van de tempel). 
Slechts 2 maal wordt in de Tenach de uitdrukking God en de mensen (meestal Elohiem we-adam= God en de mens) zo (Elohiem we-anashiem) uitgedrukt-in Richteren 9:9 en 9:13. 
28 Av is Zondag 24 Augustus 1862.
De Zaterdagavond (23-8-1862) na uitgang der Shabbath behoort al tot deze nieuwe Joodse dag. 
Zijn begrafenis was vermoedelijk op de Maandag daarop:-25-8-1862, gelijk aan 29 Av 5622, inderdaad de dag voor de nieuwe maand Eloel. 
De letters die de getallenwaarde van het 5622 geven (op juiste volgorde:-tav-resh-kav-beth), zijn met opzet van plaats verwisseld als:- tav-beth-resh-kav. 
Hierdoor ontstaat het woord tevareech of tevoerach, hetgeen betekent "Gij zult zegenen" of "Gij zult gezegend worden".

Vermoedelijk is door de afwijkingen van de grafsteentekst met de gegevens van zijn identificatie, ook het patroniem fout en moet dit misschien zijn "zoon van Shlomo".Hoewel Shmu'eel voor Shlomo wel een mogelijkheid is.

[Bronnen:-Alie van den Berg-EM van het Stenen Archief-19-11-2015-turing nr.8638]
Dirkje Bobbe-EM 20-11-2015 met bijlagen (huwelijksakte te Breda)
Uit deze bijlage blijkt dat hij geboren is te Oud-Beijerland en woonde te Heinenoord.

De onderstaande bron door Alie van den Berg gebruikt is wat dit gegeven betreft onjuist.  

Zij verwijst naar:-
Geboorte-primaire bron:-huw.bijl.Breda-10-07-1825-blz.309.
Extract uit het Register van Geboorten der Synagoge van Oud-Beijerland
Overlijden:-Akte #2476 Rotterdam-overl.8 uur namiddags.
Echtgenote-zie ook sec.res.
[Bron:-Alie van den Berg-EM van het Stenen Archief-19-11-2015-turing nr.8638]

Gegevens echtgenote:-
Geboren te Roosendaal 18-07-1803
(Primaire bron:-Akte van Bekendheid Huw.Bijl. voornoemd-blz.315.)
Zij is begraven te Arnhem-Moscowa (192)0873
2016/06/25
bnnch