Het Stenen Archief - Only completed research

[6937]

(24)03
4
Lange, de
Jacob
Akiva z.v. Shmu'eel
Elisabeth Lievendag
Salomon Isak de Lange & Roosje Jacobs
27-8-1826(zie opmerking)
25 Av 5586(zie opmerking)
Raalte
21-09-1892
29 Eloel 5652
Raalte
Raalte
Hier Rust
JACOB de LANGE
Echtgenoot van
ELISABETH LIEVENDAG
Geb.27 Aug.5586
Overl.21 Sept.5652
Akiwa z.v.Shmoel de Lange en Rijsche
פ"נ
איש תם וישר דבק בקונו כל ימיו
ה"ה עקיבא בן שמואל דע לאנגע
ושם אמו רייסכא נולד י"ד אלול תקפ"ו
ונפטר בשם טוב ער"ה תרנ"ג לפ"ק
ת נ צ ב ה
De geboortedatum in de Hebreeuwse tekst is onjuist.
Deze datum 14 Eloel 5586 = 16 September 1826, terwijl het in de Nederlandse tekst juist is:-27 Augustus 1826=24 Av 5586, in feite
25 Av 5586
(Zie ook  par. resultaten genealogisch onderzoek ).

De overlijdensdatum is niet aangegeven als 29 Eloel 5652, maar als "de vooravond van Rosh Hashana ", welke inderdaad gelijk is aan woensdag 29 Eloel 5652.
Hier rust
Een ingetogen en rechtvaardig man.
Hij hield zich vast aan zijn Schepper al zijn dagen.
Deze is Akivah zoon van Shmu'eel de Lange
En de naam van zijn moeder was Reiske
Geboren op 14 Eloel 5586
En overleden in goede naam de vooravond van Rosh Ha-Shanah 5653

T. N. Ts. B. H.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #82 Raalte 29-08-1826
Geboren om 11 uur 's avonds

De Hebreeuwse datum van 27-08-1826 was 24 Av 5586, omdat de geboorte om 11 uur 's avonds was, was dit vlg. de Joodse kalender
reeds de volgende dag, dus 25 Av 5586.
(Zie ook opmerking over de foutieve vermelding van de geboortedag in de Hebreeuwse tekst).
[Bron:-Genlias]
Overlijden:-
Detail resultaat: (Overledene)

Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Historisch Centrum Overijssel
Algemeen     Toegangnr: 123
Inventarisnr: 10957
Gemeente: Raalte
Soort akte: overlijdensakte
Aktenummer: 125
Aangiftedatum: 21-09-1892
Overledene     Jacob de Lange
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 21-09-1892
Leeftijd: 66
Overlijdensplaats: Raalte
Vader     Salomon Izak de Lange
Moeder     Roosje Jacobs
Partner     Elisabeth Lievedag
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie     koopman; geboren te Raalte
Hij was de echtgenoot van (24)35 en de vader van (24)08 & (24)32
Hij was de zoon van (24)09 en een broer van (24)36.

Detail resultaat: (Bruidegom)

Bron     Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie     Historisch Centrum Overijssel
Algemeen     Toegangnr: 123
Inventarisnr: 01469
Gemeente: Borne
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 4
Datum: 07-04-1859
Bruidegom     Jacob de Lange
Leeftijd: 32
Geboorteplaats: Raalte
Bruid     Betje Lievendag
Leeftijd: 18
Geboorteplaats: Borne
Vader bruidegom     Salomon Isak de Lange
Moeder bruidegom     Roosje Jacobs
Vader bruid     Joseph Lievendag
Moeder bruid     Diena David van Gelder
Nadere informatie     beroep Bg.: vleeshouwer; beroep vader Bd.: koopman

Zijn ouders komen voor in de Noach en Mogendorff genealogie'en in de familie stambomen collectie van Akevoth (submitter:-Ben Noach).Betr. de overledene werd hierover de volgende aantekening toegevoegd:-

Een vierde kind,geen betrekking hebbende op de NOACH & MOGENDORFF genealo-
gieen, was JACOB de Lange,geboren te Raalte(vrm.)op 27 Aug.1826,ovl. te Raalte op 17 Sept.1892
en aldaar begraven(Nr.#28).Deze was getrouwd met Lisabeth Lievendag,ovl.na 1892(geen verdere gegevens).
 De met Gerrit de Lange gehuwde Sara Lievendag was vermoedelijk een zuster.
 [Bron:-INST./BRILLEMAN/RAALTE#28-(1998)

De overlijdensdatum (17 Sept 1892) in deze opmerking overgenomen uit de Brilleman collectie is echter onjuist.
2018/03/27
bnnch