Het Stenen Archief - Only completed research

[6938]

(24)09
3
Lange, de
Salomon Isac
Shmueel z.v. Yitschak
Roosje Jacobs
1757
05-02-1839
22 Shevat 5599(zie opmerking)
Raalte
Raalte
07-02-1839//23 Shevat 5599
Er is geen Nederlandse tekst
Zanwill z.v.Yitzchak
וילך שמואל הרמתה
 פ"נ
איש שמואל
שבקוראי שמו  
מזרע יצחק
זרע ברך כל הימים
אשר היה חי בדרך הטוב
והישר הלך ה"ה הזקן כ מר
זנוויל ב'כ איצק ז"ל נפטר
 בשם טוב יום ד' כ"ב שבט ונקבר למחרתו יום ה
כ"ג שבט שנת ת"ר לפ"ק
ת נ צ ב ה
השורה שניה היא עפ"י הפיענוח של משה מוסל מירושלים
שבקוראי שמו
Samuel begaf zich naar Rama (*)
Hier rust de man Shmu'eel,
die onder zijn [G'ds] aanroepers was(**)
Uit het zaad van Yitschak,
een gezegend zaad alle dagen
de goede en rechte weg beging hij,
Deze is de oude man de ge'eerde heer
Zangwil zoon van de ge'eerde Itsik zijn herinnering zij tot zegen,
hij overleed
in goede naam op woensdag 24 Shevat en werd begraven de dag erna donderdag 25 Shevat van het jaar 5600

T.N.Ts.B.H.
(*)-De bovenspreuk is uit 1 Sam 15:34
(**)-Ontcijfering en vertaling van Moshe Mossel(Jeruzalem),
      waardoor deze regel een soort zinspeling op de naam Shmuel
      is.
     
     

Het Hebreeuwse overlijdensjaar (5600) op de steen is fout en moet zijn 5599.

Hij overleed na zonsondergang om 11 uur 's avonds op 5 februari-volgens de Joodse kalender dus al 6 februari oftewel 22 Shevat.

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #4 Raalte 06-02-1839
Overleden om 11 uur 's avonds.

Geboorte:-jaar is berekend vlg. leeftijd bij overlijden op de overlijdensakte, 82 jaar in 1839.
Hij was de vader van (24)36 en (24)03 en de schoonvader van(24)02

Zie:-Noach & Mogendorff stambomen in de collectie familie stambomen bij Akevoth 
2018/12/31
bnnch