Het Stenen Archief - Only completed research

[6939]

(24)10
2
Lange, de
Mozes
Moshe z.v. Zanwil
05-11-1800
17 Cheshvan 5561
Raalte verm.
Raalte
07-11-1800//19 Cheshvan 5561
Er is geen Nederlandse tekst
Mosje z.v.Zanvil de Lange
ומשה עלה אל האלהים
 פ"נ
 איש ישר הולך תמים,
פועל צדק שומר אמונים,
הן מגופו נשמתו נפרדת,
ואולם צדקתו לעולם עומדת.
 כה"ר משה ב"ר זנוויל דע לאנגע
נפטר ביום ד' י"ז מרחשון ונקבר
יום עש"ק י"ט בו
שנת
ואיננ'ו כי' לק'ח א'ות'ו אלהים לפ"ק
ת נ צ ב ה
ומשה... הפסוק נלקח מספר שמות פרק יט פסוק ג
תאריך הפטירה הלועזי הוא: 5-11-1800
השנה לפי מספר האותיות המסומנות היא שנת 5561
En Mozes klom op tot God*
Hier rust
Een rechtschapen man hij de weg bewandelde der ingetogenen. Hij handelde oprecht, hield vast aan het geloof.
Zijn ziel scheidde zich wel van zijn lichaam,
doch zijn rechtvaardigheid blijft voor eeuwig bestand.
De ge'eerde heer de heer Moshe de zoon van Zanwil De Lange
Hij overleed op woensdag 17 Marcheshvan,en hij werd begraven op de vooravond van de Heilige Shabbat de 19e daarvan van het jaar [5]561** En hij was niet [meer]; want God nam hem weg **

T N. Ts. B. H.
*Ex 19:3 En Mozes klom op tot God.

**Gn 5:24 [...] en hij was niet [meer]; want God nam hem weg. ** Het jaar is 561 volgens de gemarkeerde letters.

De eerste vier regels zijn op rijm (2 X 2)
Genealogische gegevens konden slechts gedeeltelijk worden bepaald, en dit uitsluitend vlg. de steen zonder documentair onderzoek.
Waarschijnlijk was hij een jonggestorven zoon van (24)09. 
2012/04/23
bnnch