Het Stenen Archief - Only completed research

[6960]

(126)157
5
Salomon
Mozes
Moshe z.v. Joseef
Christientje van Blijdesteijn
Joseph Salomon & Sara Koopman
02-01-1803
8 Tevet 5563
Wijk bij Duurstede
13-07-1873
18 Tammoez 5633
Tiel
Tiel
Hier Rust
M.SALOMON
ומשה עלה אל האלקים
ביום א ח"י תמוז צום הרביעי
הוכפל הצרה בקהלתינו על
פטירת איש צדיק וישר נדיב
לב לעניים ולאביונים פו"מ
כ"ה משה בן יוסף סאלאמאן
ונקבר בכבוד גדול ובשם טוב
ביום ג לחודש הנ"ל ?  בשנת
ברגז רחם תזכור לפ"ק
 
ת נ צ ב ה  

 ומשה עלה אל שמות יט ג

ברגז רחם תזכר חבקוק פרק ג פסוק ב  

תזכור = 633 לשנת הפטירה
בתרל"ג יז בתמוז חל בשבת ולכן הצום נדחה לי"ח 

En Mozes steeg op tot God (1)
op zondag 18 Tammoez de vastendag van de 4e maand (2)
werd de ellende in onze gemeente verdubbeld door
het overlijden van een rechtvaardig en rechtschapen
gul van hart  voor de armen en behoeftigen leider en bestuurder
de ge'eerde heer Moshe zoon van Joseph Salomon
en hij werd begraven met grote eer en in goede naam
op dinsdag van bovengenoemde maand in het jaar
“gedenk in de toorn het ontfermen” (3)

T.N.Ts.B.H.

(1) Ex. 19:3
(2)  17 Tammoez is een van de vastendagen ivm de verovering van Jeruzalem en de verwoesting van de 1e en 2e tempel. Als deze datum op Shabbat valt wordt op de volgende dag (18 Tammoez) gevast, zoals in het jaar 5633.
(3) Habakuk 3:2 wegens de getalwaarde van de Hebr. letters van het woord Gedenk (5)633 het jaar van overlijden.
Burgerlijke stand - Overlijden   Archieflocatie  Gelders Archief   Algemeen  Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 1488  Gemeente: Tiel  Soort akte: overlijden
Aktenummer: 98  Aangiftedatum: 14-07-1873 
Overledene Mozes Salomon  Geslacht: V
Overlijdensdatum: 13-07-1873  Overlijdensplaats: Tiel 
Vader Jozef Salomon   Moeder Nn Nn 
Partner Sientje van Blijdesteijn  Relatie: echtgenote 
Nadere informatie  dooppl: Wijk bij Duurstede; oud 70 jaar; beroep overl.: koopman; beroep vader: geen beroep vermeld 

[Ref.:-Jakob Becker-Besneden en Begraven...Vijf eeuwen joden in Tiel en het Gelders Rivierengebied-1992-ISBN-90-9005261-5-pag.390]
Hij was de echtgenoot van (126)158
2013/10/02
bnnch