Het Stenen Archief - Only completed research

[7010]

(27)021
1
Abraham Eliezer z.v. A(braham ?) Ya'akov
13-1-1864
5 Shevat 5624
Schijndel
14-1-1864//6 Shevat 5624
Er is geen Nederlandse tekst
Awraham Eliezer z.v. Jaacow
פ"נ אברהם אליעזר בן א' יעקב שהלך לעולמו ביום ד' ונקבר יום ה' ו' שבט תרכד ת נ צ ב ה
Hier rust Avraham Eliezer Zoon van A[vraham] Ja'akov. Die gegaan is naar zijn Eeuwigheid op woensdag en werd begraven op donderdag 6 Shevat 5624 T.N.Ts.B.H.
Overleden: woensdag 5 Sjevat 5624 = 13 januari 1864. Begraven: donderdag 6 Sjevat 5624 = 14 januari 1864.
Niet geidentificeerd maar is mogelijk verwant aan (27)019 en (27)020-
(kind ?)

Vermoedelijk tevens verwant aan de 3 stenen die in het boek van Jan Bader "Verborgen in Brabantse Bodem" zijn opgenomen op pag.163
met de beschrijving:-"Drie graven van kinderen uit hetzelfde gezin"
(27)028, (27)029 en (27)030, waaraan toe te voegen (27)036 als vierde kind.
2010/01/31