Het Stenen Archief - Only completed research

[7017]

(35)090
4
Leeuw, de
Mozes
Moshe z.v. Mordechai
1)-Betje de Groot-2)- Sophia Markan
Marcus Izaak de Leeuw en Saartje van Gelder
1799
Steenwijk
01-02-1864
24 Shevat 5624
Steenwijk
Steenwijk
02-02-1864//25 Shevat 5624
Er is geen Nederlandse tekst
Mosje z.v.Mordechai
פ"נ
 אל תראני שאני שחרחרת
 וצללתי באדמה כעופרת
 נשמתי עלתה מרומים
 ביד אב הרחמים
 וכעת ישני עפר יקיצו
 גם אורם עלי יפיצו
 משה בר מרדכי נפטר בשם טוב
 בק"ק שטיינוויעק ביום ב' כ"ד שבט
 ונקבר ביום ג' כ"ה בו תרכ"ד
 לפ"ק
 ת נ צ ב ה
 1-2-1864

De eerste    ח van "sheharhoret" is niet meer te lezen.

נראה שכעת צ"ל בעת וכך תורגם

Let er niet op, dat mijn huid donker is.* 
En ik verzonk als lood in de aarde. 
Mijn ziel steeg op naar den Hoge 
in de hand van de Vader van Barmhargheid. 
En als de slapers ontwaken uit het stof **
Ook hun licht zullen zij doen uitstralen over mij. 
Moshe zoon van de heer Mordechai 
Hij overleed in goede naam in de heilige gemeente Steenwijk op maandag de 24e Shevat 
En hij werd begraven op dinsdag de 25e daarvan 5624 
T.N.T.B.H.
*Hooglied 1:6                                                                                                  
Deze eerste zin van het gedicht is hoogst eigenaardig. Dat beschrijft een vrouw en niet een man, en het is niet begrijpelijk, wat wilde men er mee wilde zeggen.                                                                                             

**-er staat (vertaald):-"en nu" -eerste letter een kav.
      dit zal vermoedelijk moeten zijn (vertaald) "en als"-eerste letter een beth.
      Zo is het vertaald.De niet-joodse overlijdensdatum is 1-2-1864

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Historisch Centrum Overijssel 
Algemeen  Toegangnr: 123
Inventarisnr: 11734
Gemeente: Steenwijk
Soort akte: overlijdensakte
Aktenummer: 25
Aangiftedatum: 01-02-1864 
Overledene Mozes Marcus de Leeuw
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 01-02-1864
Leeftijd: 64
Overlijdensplaats: Steenwijk 
Vader Marcus Izaak de Leeuw 
Moeder Saartje van Gelder 
Partner Betje de Groot
Relatie: weduwnaar 
Nadere informatie  koopman; geboren te Steenwijk; echtgenoot van Sophia Markan 

Bron overlijdensaktenr. 25  1864  Steenwijk: Mozes is eerder getrouwd geweest met Betje de Groot


Hij is echtgenoot van (35)087 (zie aldaar),de  vader van (35)007, (35)030 & (35)128, de zoon van (35)088 & (35)089, de broer van (35)027, (35)061 & (35)078, de zwager van (35)041 & (35)068 via zijn 1ste echt.

Gegevens huwelijken:-

1)-Het eerste huwelijk: in Steenwijk op 11 Feb 1823: Mozes Marcus de Leeuw, koopman, 23 jr, van Steenwijk, zoon van Marcus Isaaks de Leeuw, ovl. & Sara Isaaks, koopvrouw alhier, en Betje Isaaks de Groot, 21 jr, van Steenwijk, dochter van Isaak Mozes de Groot, koopman & Lotje Samuels Post, echtelieden, alhier.
Getuigen: Simon Marcus de Leeuw, 51 jr, slager, halve broeder v.d.brg, Abraham Marcus de Leeuw, 27 jr, koopman, Jacob Marcus de Leeuw, 29 jr.koopman, beide volle broeders v.d.brg. en Salomon Simon de Leeuw, 26 jr, volle neef v.d.brg.
2)-Het 2de huwelijk met Sophia Markan vindt plaats in Steenwijk op 22 Maart 1849: Mozes Marcus de Leeuw, 49 jr.oud, zoon van Marcus Isaac de Leeuw & Sara Isaac v.Gelder, en
Sophia Markan, uit Nijmegen, 42 jr.oud, dochter van Benjamin Markan & Neeltje Jacob Heiman. Bruidegom is weduwnaar van Betje de Groot, overleden op 17 Jul 1848 te Steenwijk.
De bruid Markan introduceert een gehomologeerde geboorte acte, uitgegeven in Amsterdam[?]

Aanvullingen:-

1)-Overlijdensakte nr 74 Steenwijk: Sophia Markan overleed 3 juli 1882 Steenwijk, geboren Nijmegen. Leeftijd 76
2)-Behalve de al genoemde kinderen zijn nog bekend:
Reintje de Leeuw; huwt op 23 Apr 1879 te Steenwijk, 35 jr.oud,  met Salomon Rozeveld, 32 jr.oud, uit Beilen, zoon van Mozes Manuel Rozeveld & Vrouwgien v.d.Veen (en is daardoor schoonzuster van haar neef Louis de Leeuw, zie bij steen (35)040.
Lotje de Leeuw; huwt op 3 Oct 1850 te Steenwijk, 24 jr.oud, met 
Isaac Vos, 31 jr.oud,uit Kampen, zoon van Mendelt Vos & Judje Jacob Kohen.
Simon/Simcha de Leeuw; huwt op 29 Dec 1875 te Winterswijk met Kaatje Kan, dochter van Kaspar Kan & Annigje Frank - ouders van (35)092

2013/03/07
bnnch