Het Stenen Archief - Only completed research

[7063]

(25)2
3
Frank
Jacob
David
Diena Hertog ?
18-5-1830
18-5-5590(steen)//25 Iyar 5590
Raamsdonk ?
17-12-1902
17-12-5663(steen)//17 Kislev 5663
Rhenen
Hier Rust Jacob David Frank Geb.18 Mei 5590 Overl.17 Dec.5663
ויבא יעקב שלם פ"נ החבר הנכבד הולך תמים ופועל צדק יעקב בן דוד פראנק מכפר ראמסדאנק ושם אמו שינא רוחו עלתה למרום ביום ד' י"ז כסליו בעיר רענען ונקבר למחרתו ביום ה' תרס"ג לפ"ק [ ] בצרור החיים [ ]אחיו עצמותיו השבנו לשכון יחדיו בבית הקברות הבינו בחייהם נאהבים ובמותם לא נפרדו לחיי העולם שנית יואחדו
תאריך הפטירה הלועזי הוא 17-12-1902
En Ya'akov kwam behouden aan Hier Rust De geeerde chaveer van eenvoudige levenswandel en die rechtvaardig handelde Ya'akov zoon van David Frank uit het dorp Raamsdonk en de naam van zijn moeder was Sheine Zijn geest steeg ten hemel op woensdag 17 Kislev in de stad Rhenen en hij werd begraven op de volgende dag donderdag 5663 [onleesbaar] in de bundel des levens [onleesbaar]zijn broeders brachten zijn beenderen terug Om tesamen te vertoeven op de begraafplaats Tijdens hun leven beminden zij en tijdens hun dood gingen zij niet uit elkander Om bij het eeuwige leven weer verenigd te zijn.
De bovenspreuk is uit Genesis 33, vers 18 (En Jacob kwam behouden aan te Shechem) (Indien de identificatie juist is kan de bovenspreuk gekozen zijn met een aanvullende betekenis.Zijn echtgenote was dan nl. Diena Hertog, en het verhaal van de verkrachting van Dina door Sichem en wat er mee samen hing wordt weergegeven in Genesis 34-aansluitend op Gen.33,18, de bron van de spreuk op de steen). chaveer=is een rabbijnale toegekende eretitel voor uitzonderlijke verdiensten voor de Joodse gemeenschap.
Verm. is hij de vader van (25)1 en een broer van (25)3
Niet gevonden in de gebruikelijke genealogische bronnen
2012/01/03