Het Stenen Archief - Only completed research

[7064]

(25)3
4
Frank
Abraham
Avraham z.v. David
David Frank & Sijntje de Winter
1-7-1832
1-7-5592(steen)//3 Tammuz 5592
'Gravenduin Kappelle
26-5-1895
26-5-5655(steen)//4 Sivan 5655
Rhenen
Rhenen
27-5-1895(5 Sivan 5655)
Hier Rust ABRAHAM DAVID FRANK Geboren te 's Gravenduin Kapelle 1 Juli 5592 Overleden te Rhenen 26 Mei 5655
שמה קברו' א'ת' א'ב'ר'ה'ם' ותהי זאת ראשית פרי עמלם כעת קמה כברת הארץ הזאת לבני משפחתו לאחוזת קבר בעד ילידי ק'ק רעהנען כי נטמנה פה באדמת המנוחה גוית נזר המשפחה ה'ה הגביר הנכבד הלך תמים ופועל צדק אברהם בן דוד פראנק מכפר קפפעללע ושם אמו שינא רוחו עלתה למרום ביום ד' סיון בעיר רעהנען ונקבר ביום ה' סיון תרמ"ה לפ"ק תהי מנוחתו כבוד
שמה....הפסוק נלקח מספר בראשית פרק מט פסוק לא סכום האותיות המסומנות בכותרת המצבה הוא 655 שהיא שנת תרנה תאריך הפטירה הלועזי הוא: 27-5-1895
Aldaar hebben zij Abraham begraven 'en dit werd het begin van de vrucht hunner arbeid, nu dit landstuk voor zijn familie tot een familiegraf is geworden voor hen die in de heilige gemeente Rhenen geboren worden' Want hier werd geborgen in de aarde der ruste het lijk van de kroon dezer familie hij was de geeerde notabel, oprecht in zijn wandel en rechtvaardig in zijn daden Abraham zoon van David FRANK Uit het dorp Kapelle En zijn moeder's naam was Sheine Zijn geest steeg ten hemel Op 4 sivan in de stad Rhenen Hij werd begraven op 5 sivan 5565 Hij ruste in ere en zijn ziel zal gebundeld zijn in de bundel des levens
De letterwaarde van de eerste regel is 655, hetgeen het overlijdensjaar (5655) aangeeft. 5 sivan 5655 is 27 mei 1895. Op de grafsteen staat echter niet dat hij na zonsondergang gestorven is. Geb: 1-7-5592, 's Gravenduin Kappelle = 1 juli 1832 ---------------------------------------------------------------------- De bovenspreuk is uit Genesis 49/31 De derde regel uit Genesis 48/7 ---------------------------------------------------------------- 26 mei 5655(1895) is zondag 3 Sivan, terwijl in de Hebreeuwse tekst zijn overlijdensdatum = 4 Sivan.Hetgeen er vermoedelijk op duidt, dat hij na "nacht" in de avond van zondag overleed. De tekst van de steen wijst er in alle waarschijnlijkheid op dat dit de eerste steen op dit stukje begraafplaats was, bedoeld voor de familie Frank en nabestaanden van deze overledene.Inderdaad zijn de drie overgebleven stenen allen van de familie Frank. Geb: 1-7-5592, 's Gravenduin Kappelle = 1 juli 1832
Genlias: Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Het Utrechts Archief Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 1156 Gemeente: Rhenen Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 81 Aangiftedatum: 27-05-1895 Overledene Abraham Frank Geslacht: M Overlijdensdatum: 26-05-1895 Leeftijd: 62 Overlijdensplaats: Rhenen Vader David Frank Moeder Sijntje de Winter Partner Opletten: soms wordt de plaatsnaam Rhenen gespeld, soms Reenen.
2007/11/20