Het Stenen Archief - Only completed research

[7088]

(28)52
2
Keijzer (Keizer) ?
Abraham Matthijs ?
Avraham z.v. Moshe ?
Ragel Jacob Cohen
Moises Salomon Keijzer & Rosetta Marcelis ?
Amsterdam ?
Schoonhoven
Er is geen Nederlandse tekst
רק החלק הימני של המצבה השבורה נשמרה
וכתוב הינו

עלה נחמדהו
ל ה"י  בניצה
ה לא סר
בים לקול תורה
ימים ומעריבים
ון ומנהיג את
דרך ישרה
רהם ב המנוח
קעזיר זצ"ל
ה עלה למעלה

בכל מקרה מדובר במנהיג ובעל מעמד בקהילה
ושמו היה לפי הנראה אברהם
וכן מדובר ברב או בן רב לפי הכתוב זצ"ל

אביו כבר לא היה בחיים בזמן פטירתו
Vertaling van het leesbare gedeelte (gedeeltelijk verondersteld):-

.....[in den H]oge werd hij geliefkoosd
.... [hij diende] God met vreugde
.....[van de geboden ?] week hij niet af
.....[.....] naar de stem van de Leer
.....[.....] [gebed ?] van overdag en het avondgebed
.....[....] en leidde [de gemeente ?]
.....[.....] op het rechte pad
---[Avra]ham de zoon van wijlen
.....[.....] Keizer 
Mogelijk betreft het (zijn overlijdensakte kon niet getraceerd worden):-

"Abraham Matthijs Keijzer, die op 17 Mei 1767 te Schoonhoven huwt als JM van Amsterdam, met Ragel Jacob Cohen, JD, eveneens van Amsterdam, beiden wonend alhier".

Indien identificatie juist is:-

Zoon van (28)30

Aanvullende details:-

1)-Zijn echtgenote, Rachel Cohen, wed. van Abraham Keijzer overlijdt te Lekkerkerk op 17 Oct 1827, 81 jr.oud, dochter van Jacob Cohen, ovl. te A'dam & Belia Jacobs, ovl. te Dordrecht.

2)-a)-Een kennelijke zoon uit dit huwelijk, Jacob Keijzer, overlijdt te Lekkerkerk op 26 Mar 1836, 64 jr.oud, zoon van Abraham Keijzer & Racheltje Polak, echtg. van Hanna Heiman.
     b)-En Hanna Heimans overlijdt te Lekkerkerk op 8 Apr 1839, 79 jr.oud,               wed. van Jacob Keijzer. De aangever is Heiman Philip v.Blankensteijn               (28)47, 54 jr.oud, neef!.
      c)-Verondersteld wordt dus dat Anna Heiman een zuster van vader Philip
           Heiman v.Blankensteijn was.
2014/02/06
bnnch