Het Stenen Archief - Only completed research

[7118]

(126)159
4
Hes
Meijer David
Moshe Me'ir z.v. David
Dina Manasse
David Hes & Hester van Dijk
25-12-1830
9 Tevet 5591
Tiel
08-09-1873
16 Eloel 5633
Tiel
Tiel
Er is geen Nederlandse tekst.
ציון לנפש
איש צדיק קדוש מרחם
מושלם במדות
ולא מש תורת אל מפיו
יומם ולילה
ה"ה
החבר רבי משה מאיר
בן מו"ה דוד העס
ושם אמו אסתר
נפטר בשם טוב ט"ז אלול
תרל"ג לפ"ק
תמ"ך

ציון לנפש לפי יחזקאל לג טו

לא ימוש וכו' לפי יהושוע א  ח

Gedenkteken voor de ziel (1)
voor een rechtvaardig man heilig vanaf de moederschoot
volmaakt van hoedanigheden
en Gods Leer week niet van zijn lippen
dag en nacht (2)
dat is de heer
de chaveer de heer Moshe Me'ir
zoon van onze leraar de rabbijn David Hes
en de naam van zijn moeder was Esther
hij overleed in goede naam 16 Elloel
5633

T.N.Ts.B.H.

(1) naar Ez. 39:15
(2) naar Josua 1:8

* besnijdenis datum > Hij is besneden door zijn vader David Hes- zie besnijdenis register nr. 48

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden  

Archieflocatie  Gelders Archief 
Algemeen  Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 1488
Gemeente: Tiel
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 146
Aangiftedatum: 08-09-1873 
Overledene Meijer David Hes
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 08-09-1873
Overlijdensplaats: Tiel 
Vader David Abraham Hes 
Moeder Hester van Dijk 
Partner Dina Manassen
Relatie: echtgenoot 
Nadere informatie  geboortepl: Tiel; oud 42 jaar; beroep overl.: bakker; beroep vader: koopman; beroep moeder: geen beroep vermeld 

[Ref.:-Jakob Becker-Besneden en Begraven...Vijf eeuwen joden in Tiel en het Gelders Rivierengebied-1992-ISBN-90-9005261-5-pag.390]

Hij was de echtgenoot van (126)237 en de vader van (126)162, (126)243 & [Muiderberg] (500)dv-086
Hij was de zoon van (126)160 & (126)042 en broer van (22)107.

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk  
Archieflocatie  Gelders Archief  
Algemeen  Toegangnr: 0207 
Inventarisnr: 4054 
Gemeente: Horssen 
Soort akte: Huwelijksakte 
Aktenummer: 5 
Datum: 13-08-1851  
Bruidegom Meijer Hes 
Geboortedatum: 18-12-1830 
Geboorteplaats: Tiel  
Bruid Dina Menassen 
Geboortedatum: 22-02-1830 
Geboorteplaats: Horssen  
Vader bruidegom David Abraham Hes  
Moeder bruidegom Hester van Dijk  
Vader bruid Simon Menassen  
Moeder bruid Jetta van Dijk  
Nadere informatie  beroep bg.: bakker; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: koopman; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: koopman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld 


2018/08/04
bnnch