Het Stenen Archief - Only completed research

[7120]

(126)160
4
Hes
David
David z.v. Avraham
1)-Hester van Dijk-2)- Jetta Polak-3)-Sara Callo
Abraham Hes & Sara Meijer
10-12-1798
2 Tevet 5559
Amsterdam
05-05-1878
2 Iyar 5638
Tiel
Tiel
Er is geen Nederlandse tekst
ויבחר בדוד עבדו ויקחהו
 ציון לנפש
 גבר הקם על הגה בדת
 אל נשף ושחר  שר שיר
 ה' בהיכל מלך משך עט סופר
 מהיר חתם ילדי ישראל בברית
 קדש מורה צדק לעדתנו ח"י
 שנה ה"ה מוהר"ר דוד בן כ"ה
 אברהם העס ושם אמו רבקה
 שרה זצ"ל נפטר בשיבה טובה
 יום א' כ' אייר תרל"ח לפ"ק
 ת נ צ ב ה
ויבחר....הפסוק נלקח מספר תהילים פרק ע"ח פסוק ע
 

 

En hij verkoos David zijn dienaar en nam hem weg  (1)
Gedenkteken voor de ziel (2)
Een man die opstond voor het leren (3) in het geloof
‘s avonds en in de ochtend zong hij een lied voor
God in de hal van de Koning, hij hanteerde de pen van de schrijver vaardig (4) , hij bezegelde Israels kinderen in het heilige verbond (5), een rechtvaardig leraar voor onze gemeente gedurende 18
jaar, dat was de heer onze leraar en rabbijn David zoon van de ge'eerde heer Avraham Hes en de naam van zijn moeder was Rivka
Sara
het aandenken aan een rechtvaardige zij tot zegen
hij overleed in goede grijsheid (6)
op zondag 20 Iyar 5638


T.N.Ts.B.H.

Geleerde tekst met gebruik van veel citaten voor een geleerde en gewaardeerde rabbijn, leider van de gemeente.Helaas is de tekst, hoe lovend ook, grammaticaal niet op peil.


(1) psalm 78:70
(2) naar Ez. 39:15
(3) naar Josua 1:8
(4) psalm 45:2
(5) hij was mohel = besnijder
(6) Gen, 25:8 e,a,

Geboortedatum =  besnijdenis datum

 Bron  Burgerlijke stand - Overlijden  

Archieflocatie  Gelders Archief 
Algemeen  Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 1489
Gemeente: Tiel
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 64
Aangiftedatum: 06-05-1878 
Overledene David Hes
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 05-05-1878
Overlijdensplaats: Tiel 
Vader Abraham Hes 
Moeder Sara NN 
Partner Sara Calo
Relatie: echtgenoot 
Nadere informatie  gebpl: Amsterdam; oud 80 jaar; wedn.v. Ester van Dijk; wedn.v. Jetta Polak; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld 

[Ref.:-Jakob Becker-Besneden en Begraven...Vijf eeuwen joden in Tiel en het Gelders Rivierengebied-1992-ISBN-90-9005261-5-pag.390]

Hij was een goede cantor en een befaamde moheel, en godsdienstleraar.Dit alles komt duidelijk tot uitdrukking in de tekst van de steen.Becker besteede aan hem enkele beschrijvende paginas-23 t/m 27 in zijn boek.


 


 

Hij was de echtgenoot van (126)042 in eerste huwelijk.
Hij was de vader van (126)159 en (22)107.
 
Eerste huwelijk:-

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk  
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum  
Algemeen  Toegangnr: 50.097 
Inventarisnr: 4772 
Gemeente: Lith 
Soort akte: huwelijk 
Aktenummer: 4 
Datum: 25-06-1819  
Bruidegom David Abraham Hes 
Geboortedatum: 15-02-1798 
Geboorteplaats: Amsterdam  
Bruid Hester van Dijk 
Geboortedatum: 10-02-1798 
Geboorteplaats: Batenburg  
Vader bruidegom Abraham Jacob Hes  
Moeder bruidegom Sara Meijer Levie  
Vader bruid Levie van Dijk  
Moeder bruid Rosa Moses 

Tweede huwelijk:-

Zijn 2de huw. was in Amsterdam op 10 Mei 1843:

David Abraham Hes, uit Tiel, koopman[!], wedn. Hester v.Dijk, zoon van Abraham Jacob Hes & Sara Meyer, en Jutje Polak, uit Amersfoort, 39 jr.oud, wed. Mathijs Simon Stijer, dochter van Salomon Mozes Polak & Jannetje v.Minden.

Dit verdient de volgende opmerking:-

Hij was inderdaad veelzijdig in de joodse praxis, maar wordt vermeld bij dit huwelijk als koopman, wat hoogst merkwaardig is bij een Joodse functionaris van dit kaliber.

De vraag is dus of hij zo de kost verdiende, of evt. als aanvulling op zijn ambtenarensalaris? Hierop werd geen antwoord gevonden.

Derde huwelijk:

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk  

Archieflocatie  Noord-Hollands Archief  
Algemeen  Toegangnr: 358 
Inventarisnr: 358.55 
Gemeente: Hilversum 
Soort akte: Huwelijksakte 
Aktenummer: 8 
Datum: 05-02-1877  
Bruidegom David Abraham Hes 
Leeftijd: 78 
Geboorteplaats: Amsterdam  
Bruid Sara Callo 
Leeftijd: 64 
Geboorteplaats: Nijkerk  
Vader bruidegom Abraham Hes  
Moeder bruidegom Sara Meijer  
Vader bruid Emanuel Callo  
Moeder bruid Johanna van Rees  
Nadere informatie  beroep Bg.: koopman; weduwnaar van Jetta Polak; weduwnaar van Esther van Dijk; weduwe van Salomon Salomon Duits 


 
Ouders:-
Abraham Aberle Jacob Hes, geb in 1766  te Solz-Hessen, overleden in 1841 te Jeruzalem (informatie  lees Memorboek pagina's 345- 367) tevens  lid van de Pekidiem Amarkaliem., hij is gehuwd in het jaar 1794  te Amsterdam, dtb 760/439; bruid: Sara  Meijer was geboren in het jaar 1768  te Preitsvelt in Duitsland

  1. Overlijdensdetails eerste echtgenote:-

Archieflocatie  Gelders Archief  
Algemeen  Toegangnr: 0207 
Inventarisnr: 1484 
Gemeente: Tiel 
Soort akte: overlijden 
Aktenummer: 135 
Aangiftedatum: 16-11-1842  
Overledene Hester van Dijk 
Geslacht: V 
Overlijdensdatum: 15-11-1842 
Overlijdensplaats: Tiel  
Vader Levie van Dijk  
Moeder Sientje de Winter  
Partner David Abraham Hes 
Relatie: echtgenote  
Nadere informatie  geb.pl: Batenburg; oud 45 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Overlijdensdetails tweede echtgenote:-

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden  

Archieflocatie  Gelders Archief  
Algemeen  Toegangnr: 0207 
Inventarisnr: 1488 
Gemeente: Tiel 
Soort akte: overlijden 
Aktenummer: 1 
Aangiftedatum: 03-01-1876  
Overledene Jetta Polak 
Geslacht: V 
Overlijdensdatum: 03-01-1876 
Overlijdensplaats: Tiel  
Vader Salomon Polak  
Moeder Jansje van Minden  
Partner Davis Abraham Hes 
Relatie: echtgenote  
Nadere informatie  dooppl: Amersfoort; oud 72 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld 

Aanvulling betr. zijn tweede echtgenote:-

Een zuster van haar, Saartje overleed in Veenendaal op 27 Mei 1864, echtg.v.Hijman Abraham v.Embden.2018/08/04
bnnch