Het Stenen Archief - Only completed research

[7126]

(28)43
3
Gelderen, van
Hartog Abraham
Naftali z.v. Avraham
Sophia Isaac
Abraham Hartog & Hanna Isac
1743
Steiner-Wiesbach
12-4-1837
7 Nissan 5597
Schoonhoven
Schoonhoven
13-4-1837//8 Nissan 5597
Er is geen Nederlandse tekst
פה נקבר כ' נפתלי בן כ' אברהם
 נאמן חי לקונו
 פזר לדל מתתו
 תם רועה אמונה
 לבש ענוה צפונה
 ישע לרש באוהלו
 מאד הטיב לקהלו
 שבע רצון וברכה
 עלה מעמק הבכה
 למרומי עמק הברכה
 יום ד' ז' ניסן ונקבר
 למחרתו יום ה'
 שנת תקצ"ז לפ"ק
 ת נ צ ב ה
Hier is begraven de ge'eerde Naftali zoon van de ge'eerde Avraham, 
Een levende trouw aan zijn Schepper 
Hij deelde aan de arme zijn gaven uit 
Ongekunsteld hoedde hij in geloof 
Hij droeg het kleed van de eenvoud 
Hij bood steun aan de arme in zijn tent 
Hij deed veel goed voor zijn gemeente 
Hij was verzadigd van gunst en zegen 
Hij steeg op uit het dal van tranen 
Naar de verheven vallei van zegening 
Op woensdag 7 Nisan en werd begraven 
de volgende dag donderdag 
Van het jaar 5597 
T.N.Ts.B.H.
Eerste letters van regel 2 t/m 5 vormen zijn naam Naftali .
De tekst is op rijm
De tekst is een acrostichon, en geeft zoiets als Naftali Mish'ali.
Moshe Mossel-Jeruzalem-identificeert hem als echtgenoot van (28)37-zie ook aldaar- en als schoonvader van (28)40, dit op grond van zijn onderzoek ten behoeve van de database van Ashkenazisch Amsterdam in de 18e eeuw.

Vervolgens stelt hij voor, dat het huwelijk van deze persoon met zijn vrouw plaats vond in Amsterdam , nl. in 1773 (dtb 747/316): Hartog Abraham, geb. 1748 Fussbach & Vijgie Isaac, geb. 1748 Alsen. Zijn getuige is: Eliaser Isaac; haar getuige: zuster Marianne Isaac.

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #34 Schoonhoven 13-04-1837
Uur van overlijden namiddag 4 uur
(FS:-Schoonhoven Overlijden 1834-1842-image 81 uit 214)
Hij is de echtgenoot van (28)37, de vader van (28)32 en de grootvader van (28)29 en (28)34

Zie ook bij (28)37 voor enige meerdere details.
 

Aanvullend detail:-

(Ter versterking van de identificatie): zijn bruids zuster, getuige bij het huwelijk in Amsterdam, huwt zelf in Schoonhoven op 10 Nov 1776: Emanuel Abrahams, JM, geb. Nassau Usingen en Marianna Isaks, JD, geb. Altsen, thans beiden alhier.

2016/05/28
bnnch