Het Stenen Archief - Only completed research

[7176]

(143)35
3
Wijl
Lea
Lea d.v. Nathanel
Mozes Bloemendal
Samuel David Wijl & Rachel Mozes Glasslijper
07-05-1816
9 Iyar 5576
Amsterdam
17-07-1847
4 Av 5607
Smilde
Smilde
19-07-1847//6 Av 5607
אשה יראת ה" היא תתהלל
פ"ט
לדרכה פנה אשה 
אל בוראה ואביה
הייתה עוד בנעריה
ה"ה מ" לאה בת נתנאל
א" משה בלומענדאל
מתה ש"ק ד אב 
ותקבר יום ב ו בו
שנת תרבה דמעתי
לפ"ק

ת נ צ ב ה 
בשורה הראשונה יש טעות בדקדוק-פנה  צ"ל פנתה
Een vrouw dit de Eeuwige vreest, zij zal geprezen worden
Hier is geborgen
Een vrouw sloeg de weg in 
Naar haar Schepper en haar Vader
Zij was nog in haar jonge jaren
Deze is mevr. Lea dochter van Nathanel
Vrouw van Moshe Bloemendal
Zij overleed op de Heilige Shabbath 4 Av
En werd begraven op maandag de 6e daarvan
In het jaar (waarin) " mijn traan verveelvuldigd zal worden" (5607)Bovenspreuk:-Spreuken 31:30 

De eerste letters van de eerste drie regels geven haar naam Lea.

De cijferwaarde van het overlijdensjaar 5607 is met opzet geschreven als 
56-2en5 zodat het woord gevormd wordt "tarbee"=zal verveelvuldigd worden.
Met het woord er achter vormt dit dan [het jaar] (waarin) " mijn traan verveelvuldigd zal worden". 

T N Ts B H 


Bron Burgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie  Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.027
Inventarisnr: 1847
Gemeente: Smilde
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 57
Aangiftedatum: 23-07-1847
Overledene Lea Samuel Wijl
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 22-07-1847
Overlijdensplaats: Smilde
Vader Samuel David Wijl
Moeder Rachel Mozes Glasslijper
Partner Mozes Bloemendal
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Amsterdam; geboortedatum: 07-05-1816;
beroep overl.: koopvrouw;   

De overlijdensdatum op de akte is 5 dagen later dan die op de steen.Bij de beoordeling van de betrouwbaarheid  van deze twee tegenstrijdige bronnen is het juist de akte die vragentekens oproept:-

1)-De gegevens op de steen  onderling, wat betreft de Hebreeuwse datum van overlijden en begraven, als ook de aangegeven weekdagen die daar bij passen  zijn in volkomen harmonie.

2)-De aangevers op de overlijdensakte zijn de veldwachter en ene Jozef Zadoks, koopman te Smilde; de echtgenoot is niet een van de aangevers.

Het onderzoek meent daarom dat de gegevens van de steen als betrouwbaar moeten worden gezien.

Zij overleed een maand na haar huwelijk !

Geboortegegevens vlg. de overlijdensakte


Zij was de echtgenote van (143)15a in eerste huwelijk 


Bron Burgerlijke stand - Huwelijk

Archieflocatie  Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0166.027
Inventarisnr: 1847
Gemeente: Smilde
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 21
Datum: 16-06-1847
Bruidegom Mozes Bloemendal
Geboorteplaats: Smilde
Bruid  Lea Samuel Wijl
Geboorteplaats: Amsterdam
Vader bruidegom Jozef Levy Bloemendal
Moeder bruidegom Leentje Levij
Vader bruid Samuel Davids Wijl
Moeder bruid Rachel Mozes Glasslijper
Nadere informatie bruidegom: 23 jaar.; bruid: 31 jaar.

Aanvullende gegevens:-

haar ouders: Samuel David Wijl en Rachel Mozes Glasslijper, huwden te Amsterdam op 9 Aug 1812. Samuel als 'vertaling' voor Netanel was nogal gebruikelijk in Amsterdam (alternatieve vertaling: Daniel)
Samuel David Wijl, 22 Dec 1778 Amsterdam - 14 Nov 1854 Frederiksoord
Rachel Mozes Glasslijper, ~1783 Amsterdam - 12 Jan 1874 Kloosterveen
Betr. 'ene Jozef Zadoks, koopman te Smilde': deze persoon wordt genoemd in de toevoegingen bij steen (143)05; Jozef Zadoks was geb. te Gorredijk op 6 Jun 1811, huwde te Amsterdam op 26 Jan 1837 met Betje v.Zuiden, geb. te Hoogeveen op 4 Apr 1810. Zij woonden in Smilde, kregen een groot aantal kinderen, waaronder Mietje/Malka (156)c08-12, geb. 19 Dec 1839; Esther (196)165, geb. 25 Aug 1841 en Simon (167)r03-5, geb. 12 Mei 1851.

Opmerking:-

Er valt nog op te merken, dat de opgegeven ovl.datum op het stadhuis samenvalt met de treurdag 9 Av.(tisj'a be-av). Dat roept de vragen op: wilde de familie met alle geweld, dat de ovl. datum zou samenvallen met deze dag van rouw-tisha be-Av? Hoe kon de echte datum van overlijden, en meer nog van begraven, verborgen blijven van de autoriteiten? en wat gebeurde er met het lijk gedurende al die dagen?

Hierop zal men het antwoord schuldig moeten blijven.
 
2020/02/04
bnnch