Het Stenen Archief - Only completed research

[7177]

(143)36
5
Bloemendal
Joseph
Joseph z.v. Leib
Leentje Levie
Levie Bloemendal & N.N.
circa 1791
26-06-1849
7 Tammoez 5609
Smilde
Smilde
28-06-1849//9 Tammoez 5609

כבוד חכמים ינחלו ותמימים ינחלו

טוב  

ישרו מסלות למעלה לנפש יקרה
ופנו דרך ליחידה ברה
ספרו יושבי חלד כי תם גוע
פארו הגברתות וירנו הגזע

פ"צ
איש חי רב פעלים כ" יוסף
ב"כ ליב בלומענדאל ש"ץ
דק"ק שמילדע גוע יום ד
ז תמוז ויקבר עש"ק ט בו
שנת תר"ט לפ"ק

ו ו ל ל ה
ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין

De wijzen zullen eer be'erven en de ingetogenen zullen 
be'ervenen

HET GOEDE

Maak de banen naar boven even voor een dierbare ziel
En ruim de weg voor een rein unicum
Vertel de bewoners der wereld, dat een volmaakte de geest gaf
Laat de dames hem loven, en laat de stam hem bejubelen

Hier is neergelegd
Een vitaal man van vele daden, de ge'eerde Joseef
Zoon van de ge'eerde Leib Bloemendal, voorganger van de
Heilige gemeente Smilde, hij gaf de geest op woensdag 7 Tammoez
en werd begraven op de vooravond van de Heilige Shabbath (vrijdag) de
9e daarvan
In het jaar 5609
En blijf rusten om weer op te staan volgens uw lot aan het einde der dagen


De eerste letters van de eerste vier regels geven zijn naam Joseef. 

Ontcijfering en vertaling van de eerste vier regels door Moshe Mossel (Jeruzalem)

De tekst van de steen is nogal gekunsteld en gevormd uit poetisch Hebreeuws, wat in deze contrei'en deze steen uitzonderlijk maakt.

De bovenspreuk dient tevens speciale vermelding:-
Deze bestaat uit twee delen, die weliswaar naar Tenach verwijzen (gelicht uit Spreuken  4:2 en 3:28 resp.) maar vermoedelijk niet rechtsreeks hieruit zijn overgenomen maar via Mishna Avoth 6:3, waarin indirect -en in combinatie-naar deze spreuken verwezen wordt.


ואין כבוד אלא תורה, שנאמר (משלי ג לה): "כבוד חכמים ינחלו",
 (משלי כח י): "ותמימים ינחלו טוב", ואין טוב אלא תורה שנאמר (משלי ד ב): "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו".
משנה אבות ו ג

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.027
Inventarisnr: 1849
Gemeente: Smilde
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 57
Aangiftedatum: 26-06-1849
Overledene Jozef Levie Bloemendal
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 26-06-1849
Leeftijd: 58
Overlijdensplaats: Smilde
Vader Levie NN
Moeder NN NN
Partner Leentje Levie
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie beroep overl.: koopman;

Uur van overlijden 3 uur 's middags.

Of de overlijdensdatum op de steen of het uur van overlijden op de overlijdensakte is niet exact (verm. het laatste).

26-06-1849 was dinsdag 6 Tammoez 5609 tot zonsondergang en niet woensdag 7 Tammoez.Gezien de begrafenis op vrijdag twee dagen later, was het overlijden verm. op dinsdagavond na zonsondergang (reeda woensadag vlg. de Joodse kalender) en niet zoals op de akte is aangegeven.


Geboortejaar is afgeleid van zijn leeftijd bij overlijden (58 jr).

Hij was de vader van (143)15a & (143)28
2020/02/04
bnnch