Het Stenen Archief - Only completed research

[7178]

(143)37
1
Polak
Jacob
Yehuda z.v. Aharon
Roosje Noachs
Aron Polak en Henderina Nathans
circa 1774
Smilde
25-09-1849(zie opm.)
09 Tishri 5610(zie opm.)
Norg
Smilde
27-09-1849//11 Tishri 5610(zie opm.)
ויאמר ה" יהודה יעלה 
פ"נ
 יקר רוח הלך
 בתום וסר מרע
 כ"ה יהודה בן כ"ה
 אהרן פאלאק גוע 
בן ע"ו שנה ביום ג
 עי"כ ויקבר יום ה
 תשרי בשנת תר"י לפ"ק
 ת נ צ ב ה
En God zei:-Yehuda trekke op
Hier Rust
Een dierbare geest, die ingetogen ging
en het kwade vermeed,
De ge'eerde heer Yehuda zoon van de ge'eerde heer
Aharon Polak die de geest gaf 76(?) Jaren oud op dinsdag
De vooravond van Grote Verzoensdag en werd begraven
op donderdag [..] Tishri 5610

T N Ts B H 
De steen is afgesleten en de tekst is niet overal geheel duidelijk.
Bij de ontcijfering werd ook afgegaan op externe bronnen.

Bij zijn leeftijd bij overlijden staat verm. (maar niet zeker) 76 jaar, hetgeen 75 jaar moet zijn.

Bij de begrafenisdatum is de datum uitgesleten, maar verm. stond er oorspronkelijk 11 Tishri.

Bovenspreuk is uit Richteren 1:2

Terwijl zijn burgerlijke naam Jacob was, was zijn Hebreeuwse naam Yehuda, hetgeen ook de keuze van de bovenspreuk bepaalde.

Bij de overlijdensgegevens is de voorkeur gegeven aan de steen.

De overlijdensakte-zie hieronder-en die als officieel geldt, is in feite een extract uit de registers van de gemeente Norg, waarin de datum van overlijden de dag is waarop hij als verdronkene uit het water werd gehaald, en dit is heel vermoedelijk niet de overlijdensdatum.

Deze datum is identiek aan de begrafenisdatum vlg. de steen, maar ook hier is een onmogelijke tegenstrijdigheid:-de akte zegt nl. dat hij op de 27e September om zes uur namiddag levenloos uit het water werd gehaald in Norg, wat onmogelijk in overeenstemming gebracht kan worden met zijn begrafenis te Smilde op dezelfde dag.

Algemene conclusie is-en rekening houdend met de gebruikelijke twee dagen tussen overlijden en begraven-dat ook de juistheid van de steen hoogst twijfelachtig is en er in feite geen betrouwbare overlijdens-en begrafenisgegevens zijn in dit geval.


Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Drents Archief 

Algemeen  Toegangnr: 0167.027
Inventarisnr: 1849
Gemeente: Smilde
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 163
Aangiftedatum: 27-09-1849 
Overledene Jacob Arons Polak
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 27-09-1849
Leeftijd: 75
Overlijdensplaats: Norg 
Vader Aron Polak 
Moeder Henderina Nathans 
Partner Roosje Noachs
Relatie: echtgenoot 
Nadere informatie  elders overleden; verdronken; aktedatum onjuist;
geboortepl: Smilde; beroep overl.: koopman; 

Verm. was hij de vader van (143)06 
hij was vermoedelijk ook de vader van Margien Jacobs Polak, geb. ~1807 Smilde, gehuwd te Smilde op 22 Mrt 1836, 28 jr.oud met Salomon Israel v.Coevorden, uit Coevorden, 33 jr,oud, zoon van Leizer van Coevorden & Rebekka Jonas. en van Esther Aarons, geb. 15 Oct 1812 te Smilde, en ovl. op 26 Oct 1863, en van Soetje Polak, geb. te Smilde op 7 Jun 1819, ovl. aldaar op 19 Jan 190, 89 jr.oud, gehuwd te Assen op 30 Mei 1847 met Abraham Samuel v.Vriesland, geb. te Gorinchem op 15 Nov 1821, en van Henderinna Polak, geb. 7 Jan 1823, ovl. te Assen op 16 Sep 1853, na aldaar gehuwd te zijn op 12 Mei 1852 met Hartog v.Vriesland, uit Gorinchem, 34 jr.oud bij het huwelijk.
En echtgenote Roosje Noach(s) ten Brink schijnt geboren te zijn te Geest op 21 Nov 1779, en is ovl. te Assen waarheen zij vertrok op 11 Apr 1872. Zij ovl. te Assen op 2 Jan 1875, 95 jr.oud, geb. te Sleen, wed. van Jacob Aron Polak.


2020/02/09
moshe_m