Het Stenen Archief - Only completed research

[7180]

(143)40
4
Wijnberg
Izaak
Yitschak z.v. Uri
Marchje(Martha) Frank
Philip Wijnberg & Debora Wijnthal
01-02-1800
6 Shevat 5560
Winschoten
18-02-1872
9 Adar I 5632
Smilde
Smilde
19-02-1872//10 Adar I 5632
פ"ט
יצחק כותב כתב עברית
צייר לכל אשר הי" בברית
חן מצאו האותיות להשכיל
קרב עתה לאדון המשכיל
ה"ה
יצחק בן אורי שהלך
לעולמו ביום א ט אדר
ראשון ונקבר ביום ב
יוד בו תרל"ב לפ"ק

ת נ צ ב ה 

ת נ צ ב ה 
Hier is geborgen
Yitschak die Hebreeuwse lettertekens schreef
Hij tekende voor een ieder die tot het Verbond behoorde
Zijn letters kwamen het prikkelen van het verstand ten goede
Kom nu nader tot de Heer aller Wijsheid
Deze is
Yitschak zoon van Uri, die naar zijn Eeuwige Wereld ging op zondag 9 Adar I en werd begraven op maandag  de 10de daarvan 5632 

T N Ts B H 
De tekst schijnt er op te wijzen dat de overledene sofeer was, of in ieder geval dat hij de kehillah met de deskundigheid van het Hebreeuwse schrift 
diende, en dat dit geen algemeen goed was in de kehillah van Smilde.

Bron Burgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie  Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.027
Inventarisnr: 1872
Gemeente: Smilde
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 12
Aangiftedatum: 19-02-1872
Overledene Izaak Wijnberg
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 18-02-1872
Leeftijd: 72
Overlijdensplaats: Bovensmilde (Smilde)
Vader Philip Wijnberg
Moeder Debora Wijnthal
Partner Marchje Frank
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Winschoten; beroep overl.: koopman; 

[Bron:-Family Search]

Geboorte:-

Huw. Bijl. van Huw.Akte #17 Smilde van 14-12-1831 

Akte van bekendheid, waarvan comperanten alleen over de geboorte  maand februari wisten te getuigen, echter wordt genoemd besnijdenisregister van Mozes van Huiden uit Oude Pekela, waarin de besnijdenis is geregistreerd als op 8 februari 1800.Geboortedatum is hieropvolgend bepaald als 01-02-1800

(image 1474 uit 3046)

Hij was de echtgenoot van (143)25 en de vader van (143)24 & (143)31 

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie  Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0166.027
Inventarisnr: 1831
Gemeente: Smilde
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 17
Datum: 14-12-1831
Bruidegom Izaak Philippus Wijnberg
Geboorteplaats: Winschoten
Bruid Margje Philip Frank
Geboorteplaats: Smilde
Vader bruidegom Philippus Izaak
Moeder bruidegom Debora Lazarus Wijnthal
Vader bruid Philippus Benjamin Frank
Moeder bruid Grietje Israels
Nadere informatie bruidegom: 31 jaar.; bruid: 31 jaar.

Familieadvertentie:-

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 21 FEBRUARIJ 1872
Heden overleed mijn geliefde echtgenoot IZAAK WIJNBERG, in den gezegenden ouderdom van ruim 72
jaren, na eene gelukkige echtvereeniging van 49 jaren, diep betreurd door mij, mijne kinderen en
behuwdkinderen.
Smilde, 18 Febr. 1872.
MARTHA WIJNBERG-FRANK.
Strekkende tot eenige en algemeene kennisgeving.


2020/02/09
moshe_m