Het Stenen Archief - Only completed research

[7199]

(126)166
4
Meer, van
Johanna
Cohen
Aron Cohen
Joseph van Meer & Sara van Osten
circa 1807
Lith
14-11-1882
4 Kislev 5643
Tiel
Tiel
Hier Rust
Johanna Cohen-
van Meer
ותשחק ליום אחרון 
פ"ט 
אשה ישרה פעלה צדק
עסקה בחסד ואמת ה"ה
מ' הינדלא אלמ' כ' אהרן
כהן ושם אמה שרה מתה
ד' כסלו תרמ"ג 
לפ"ק 
ת נ צ ב ה
ותשחק...הפסוק נלקח מספר משלי פרק לא פסוק כה

Zij gaat lachend de komende dagen (de toekomst) tegemoet (1)
Hier is geborgen
een rechtschapen voruw die  rechtvaardigheid bedreef
zij hield zich bezig met de ware liefdadigheid (2) dat is de vrouw
mevrouw Hindele weduwe van de ge'eerde Aharon
Cohen en de naam van haar moeder was Sara, zij stierf op
4 Kislev 5643

T.N.Ts.B.H.

(1) Prediker 31:25

(2) de ware liefdadigheid, een eufemisme voor de (vrijwillige) bezigheden van de leden van het doodgraverscollege. Zo genoemd omdat men van de overledene geen dank hoeft te verwachten, dus dit is ware onbaatzuchtige hulp.

Burgerlijke stand - Overlijden   Archieflocatie  Gelders Archief 
Algemeen  Toegangnr: 0207  Inventarisnr: 1489  Gemeente: Tiel
Soort akte: overlijden  Aktenummer: 152
Aangiftedatum: 15-11-1882 
Overledene Johanna van Meer  Geslacht: V
Overlijdensdatum: 14-11-1882  Overlijdensplaats: Tiel 
Vader Joseph van Meer   Moeder Sara van Osten 
Partner Aron Cohen  Relatie: weduwe 
Nadere informatie  dooppl: Lith; oud 75 jaar; beroep overl.: koopvrouw; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld  
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Overleden om 10 uur 's avonds.Volgens de Joodse kalender was het toen reeds de volgende dag 4 Kislev 5643 (15-11-1882)

[Ref.:-Jakob Becker-Besneden en Begraven...Vijf eeuwen joden in Tiel en het Gelders Rivierengebied-1992-ISBN-90-9005261-5-pag.390]
Zij was de echtgenote van (126)165 en de moeder van (126)209.
Zij was de zuster van (126)195
2013/12/28
bnnch