Het Stenen Archief - Only completed research

[7203]

(126)169a
4
Zoete,de
Belia
Beila (verder geen vermelding)
van Veen
Izak Samuel van Veen
Elias Mozes de Zoete & Hanna Mozes de Vries
03-02-1799
28 Shevat 5559
Amersfoort
16-04-1876
22 Nissan 5636
Tiel
Tiel
Er is geen Nederlandse tekst
ביום כ"ב ניסן
תר"ל גוע מ
בילא א איצק
ת מ ך 
גוע נכתב בלשון זכר
Op 22 Nissan
5630 verscheidde mevrouw Beile vrouw van Itsek
Moge zij in ere rusten
Voor de identificatie is in eerste aanloop Becker gevolgd. De overl.datum en voornaam van de vader door hem vastgesteld is terug te vinden in de tekst van de steen.

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #70 Tiel 17-04-1876
Overleden 16-04-1876 's morgens om negen uur.
77 jr.bij overlijden.

[Ref.:-Jakob Becker-Besneden en Begraven...Vijf eeuwen joden in Tiel en het Gelders Rivierengebied-1992-ISBN-90-9005261-5-pag.391]

Details van haar geboorte:-

Zij was geboren in Amersfoort op 3 Feb 1799 als Belie, dochter van Elias Mozes {Bron:-naamgeving meisjes Amersfoort].
 
 


Zij was de echtgenote van (126)172.

Vlg. de DB van 's Hertogenbosch bij Akevoth huwden zij op 11-11-1847
te Tiel.(*)

(*)-Dit kon niet geverifieerd worden omdat bij  Family Search de huwelijksakten van 1847 van Tiel niet aanwezig zijn.-de huwelijksaankondiging is echter van 30 september 1847.

Ook Becker geeft 11-11-1847 als huwelijksdatum (akte #23)

Aanvullende details ouders en broer:-

Haar vader overleed in Amersfoort  als Elias Mozes de Zoete op 27 Jan 1833, 80 jr.oud, echtg.van Hanna Mozes de Vries. Hanna de Vries, echtg. van Elias Mozes de Vries overlijdt daar op 16 Mar 1849, 88 jr.oud, dochter van Mozes de Vries & Peetje

Belie heeft een broer Mozes, geb. plm. 1804, gehuwd met Jettje Koch, die een groot aantal  kinderen krijgen in Amersfoort

Aanvulling betr. haar echtgenoot:-

Ouders:-

Isaac v.Veen is een zoon van Samuel v.Veen, ovl. ten tijde van het huwelijk en Eeltje Wolf.2013/12/17
bnnch