Het Stenen Archief - Only completed research

[7205]

(126)172
4
Veen, van
Izaak
Yitschak z.v. Samuel Marcus Levij (Yitschak Shmu'eel ) (zie opm.)
Belia Mozes de Zoete
Samuel van Veen & Engelina Wolfs
22-06-1802
22 Sivan 5562
Uden
13-11-1878
17 Cheshvan 5639
Tiel
Tiel
Er is geen Nederlandse tekst
פ"נ 
יצחק בן יצחק 
שמואל נפטר י"ז 
מרחשון תרל"ט 
תמ"ך

השם יצחק בן יצחק שמואל לא מצביע על מצב שאביו נפטר לפני לידתו

כפי שניתן לחשוב במקרים כגון אלה אלא הוכח שאביו עוד היה בחיים עם לידתו 

ולכן הסיבה של התוספת יצחק  לשמואל לשם של אביו הינה שונה

ולדעת המחקר מקורה בנוהג של 

opbensjen

תוספת לשם עקב מחלה חמורה ,נוהג  נפוץ במסורת היהודית

הביסוס לנ"ל מפורט להלן בהולנדית עם הפרטים הגניאלוגיים הרלבנטייםHier rust
Jitschak zoon van Jitschak Shmuel hij overleed op 17
Marcheshvan 5639
Moge hij in ere rusten

In de overlijdensakte is de burgerlijke naam van zijn vader alleen Samuel.
De reden waarom  de steen de Hebreeuwse patronimische naamgeving 
Izaak Shmu'eel aangeeft, is hieronder verder omschreven.

Geboorte:-

Isaac v.Veen wordt vermeld in het besnijdenisboek van mohel Jacob ben Samuel Isaac Pinchas als besneden zijnde op 26 Jul 1802, en geboren te Uden op 22 Jun 1802.

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden  

Archieflocatie  Gelders Archief 
Algemeen  Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 1489
Gemeente: Tiel
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 155
Aangiftedatum: 13-11-1878 
Overledene Izaak Samuel van Veen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 13-11-1878
Overlijdensplaats: Tiel 
Vader Samuel van Veen 
Moeder NN NN 
Partner Belia de Zoete
Relatie: weduwnaar 
Nadere informatie  geboortepl: Uden; oud 76 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld 

Terwijl in deze overlijdensakte de naam van zijn moeder als onbekend werd opgegegeven, heette deze Engelina Wolfs vlg. de huwelijksakte van 1847 zoals deze is weergegeven in de DB van 's Hertogenbosch bij Akevoth.

[De huwelijksaktes van Tiel voor het jaar 1847 zijn bij Family Search niet aanwezig]

[Ref.:-Jakob Becker-Besneden en Begraven...Vijf eeuwen joden in Tiel en het Gelders Rivierengebied-1992-ISBN-90-9005261-5-pag.391]


Hij was de echtgenoot van (126)169a

[Bron:-DB van 's Hertogenbosch bij Akevoth]

Belia Moses Zoeteþý
Born ý± 1799 Amersfoort (UTR), died ý16 Apr 1876 Tiel (GLD)ý, approximately 77 years, buried ý Tiel (GLD)

Married ý11 Nov 1847 (*) Tiel (GLD)
Marr ID number 1498
to:

 
ýIzak Samuel van Veenþý
Born ý19 Jun 1802 Uden (N-BR), died ý13 Nov 1878 Tiel (GLD)ý, 76 years, buried ý Tiel (GLD). Occupation: pakhuisknecht. Son of Samuel van Veen and Engelina Wolfsþ 
Woont te 's-Hertogenbosch in 1811

Overlijdensgegevens echtgenote:-

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden  
Archieflocatie  Gelders Archief  
Algemeen  Toegangnr: 0207 
Inventarisnr: 1488 
Gemeente: Tiel 
Soort akte: overlijden 
Aktenummer: 70 
Aangiftedatum: 17-04-1876  
Overledene Belia de Zoete 
Geslacht: V 
Overlijdensdatum: 16-04-1876 
Overlijdensplaats: Tiel  
Vader Nn Nn  
Moeder Nn Nn  
Partner Izak Samuel van Veen 
Relatie: echtgenote  
Nadere informatie  dooppl: Amersfoort; oud 77 jaar; beroep overl.: zonder beroep 

(*)-Dit kon niet geverifieerd worden omdat bij  Family Search de huwelijksakten van 1847 van Tiel niet aanwezig zijn.-de huwelijksaankondiging is echter van 30 september 1847.

Ook Becker geeft 11-11-1847 als huwelijksdatum (akte #23)

Ten bewijze dat de vader tijdens de geboorte nog in leven was, en de patronymische naam Yitschak z.v. Yitschak Shmu'eel niet een gevolg is van een posthume geboorte, maar als reden moet hebben dat de vader, wiens oorspronkelijke naam Samuel Marcus Levij was, was "opgebensjet"(*), verm. tijdens een ernstige ziekte, met als nieuwe naam Yitschak Shmu'eel, geldt het volgende:-

Een zoon, Mozes werd n.l. omstreeks 1807 in Uden geboren -( hij huwt als onderwijzer in Almelo op 3 Nov 1836 met Esther Jacobsen, 29 jr. uit Almelo). En dus was de vader zeker nog in leven bij de geboorte van Isaac. Hij overleed echter voor 1817, het jaar waarin zuster Francina, geb. te Minden 11 Jan 1795 huwt (op 1 Jun 1817 in Geffen) met Salomon v.Leuwen uit Berghem.. 

(*)-De tradtitie van het toevoegen van een extra naam na een ernstige ziekte of het ontsnappen aan een groot gevaar.

Aanvulling:-

Samuel was volgens de actes daar trouwens leverancier van de Pruisische armee, en trok met hen op, en vandaar de geboorteplaats van Francina.

 


 


2013/12/19
bnnch